Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Vetivert


För att tillämpa yoga bör man gå till en avskild plats, och man bör lägga kusagräs på marken och sedan täcka det med ett hjortskinn och ett mjukt tygstycke.
(Bhagavad-gita, 6:11, 300-talet f. Kr.)

Synonymer Vetivert, vetiver, vetiveria, vettigräs, kuskusgräs, kusagräs, kushagräs, benagräs
Botaniska namn

Vetiveria zizanioides = Vetiveria muricata = Andropogon zizanioides Linn = Andropogon squarrosus = Andropogon muricatus Retz. = Andropgon muricata

Engelska namn Vetiver grass, vetivert grass, vitivert, vetyver grass, Indian couch-grass, khas-khas-grass, khus-khus-grass, kus-kus
Andra namn
 
 
Romanska språk
Nardus (latin), nardus (medeltidslatin), vétiver, vétiver (franska), secate violetta (spanska)
Asiatiska språk
Kusottaram, usira (sanskrit), ushira (ayurvedanamn), khas, khas-khas, khus, khus khus (hindi), vattiver (tamil), khus-khus (farsi = persiska), khus khus (urdu), xieng geng sao (mandarin = kinesiska)
Andra språk
Schoenos, nardos (grekiska), Iwarankusa (tyska)

Besläktade Släktet Vetiveria omfattar ca tio gräsarter i Afrika, Asien och Australien.
Ej besläktade
 
d
Innan släktet Vetiveria bildades hade vetivert förts till både Cymbopogon och Andropogon - alla är välluktande gräs.
• Västindiskt citrongräs, nardgräs (Cymbopogon citratus = Cymbopogon schoenanthus)
Citronella: Javacitronella, arabisk nardus, falsk nardus (Cymbopogon winterianus) och Ceyloncitronella (Cympopogon nardus).
Citrongräs: Västindiskt (Cymbopogon citratus) och ostindiskt (Cymbopogon flexuosus).
Ingefäragräs (Cympopogon martinii var. sofia).
Kalmus (Acorus calamus): Har förväxlats med alla Cymbopogongräs.
Palmarosagräs (Cymbopogon martinii var. martinii).

Beskrivning • Gräs: Upp till 2 m högt. Långlivat; den högsta noterade åldern är 60 år för ett bestånd som växte på en forskningsstation i Zambia.
• Rot: Rotstock av vitgrå trådar som trasslar ihop sig till ett långt slingrande nätverk som kan gå 3 m djupt ner och längre.
• Blad: Långa smala blad.
• Blomma: Många kulturformer med och utan blommor finns.
 
Uppgrävninhg
Transport
Mattvävning
Odling och bruk
 
Vetivert mot jorderosion
(The Vetiver Network)
 
Skörd
• Rot (höst): Gräset rycks upp med rötterna, som skärs av och rensas från jord. I Indien börjar skörden efter monsunregnen. Vild vetivert skördas mest (norra Indien), av säsongsarbetare som samlar in rötterna och säljer dem i städerna obearbetade eller vävda till mattor och annat - bilderna ovan. Odlad vetivert (södra Indien) som ska vävas eller användas till läkemedel skördas när gräset är 10-12 månader medan rötter som ska destilleras till eterisk olja får växa till sig ytterligare 3-4 månader. Rötterna torkas utbredda på marken.
Växtförhållanden
Gräset hör hemma i tropiskt och subtropiskt klimat. Det klarar sig på de flesta jordar men föredrar näringsrik och väldränerad. Vilt växer det ofta på kärrmark och längs flodstränder och frösår sig lätt. Rötterna binder jord mycket bra och gräset odlas därför över hela världen för att förhindra jorderosion.
• Vilt gräs förökas genom frö. Odlat gräs förökas vanligen genom delning men kan också frösås i drivbänk tidigt på våren och planteras ut när det tagit sig.
Utbredning
• Asien: Odlas i Thailand, Malaysia, Java, Indonesien, Kina. I Indien odlas gräset systematiskt bara i söder medan vild vetivert växer mest i norr.
• Amerika: Odlas i Brasilien, Argentina, Jamaica, Haiti, USA.
• Afrika: Odlas i Västafrika, Sydafrika och på Réunion utanför Östafrikas kust.
Växtdroger och beredningar • Rot (Radix vetiveriae)
Vetivertessens (eterisk olja)

Historia
 
 
Skördetid
Namnet
Vetiveria av tamil vetti = ett lokalt namn på gräset, och ver = rot.
Zizanioides efter grekiska zizanion = ogräs, gräs, och latin zizanium = ogräs, gräsrepe.
Väldoftande gräs, nardus eller kalmus?
Alla Cymbopogongräs (nuvarande som citrongräs, citronella, ingefäragräs, palmarosagräs, f.d. som vetivert) har kallats nardus eller kalmus - se under dessa och citronella.
Ursprung
Indien och Sri Lanka och antagligen också Java.
Svalkande vetivert
Rötterna användes i Indien ett par tusen år f. Kr. och av araber under tidig medeltid. Från 1800-talets mitt ger engelske parfymören Piesse en bild från Indien:
I närheten av Calcutta och inne i staden har detta material stor användning till soltält, skärmar och solskydd, kallade tatty. Under den varma årstiden stänker en tjänare vatten på dem; genom detta svalkas bostaden av vattnets avdunstning och luften parfymeras samtidigt mycket behagligt av vetivertdoften. Lukten är mitt emellan aromatisk-kryddig och blommig, om en sådan jämförelse nu kan göras.
I de inledande orden på denna sida ur Bhagavadgita (300-talet f. Kr.) verkar "kusagräs" fungera som ett växtnamn. Det är inte gräset utan de långa smala rötterna man väver mattor och skärmar av. Lukten av dem anses stöta bort insekter och vara lugnande, båda till hjälp vid meditation.
Hjortskinnet som nämns har sin poäng. Första århundradet berättar Plinius i Rom om tron på hjortens kraft:
Hjortarna är, som var man vet, ormarnas dödsfiender, så att de till och med drar fram ormarna ur deras hålor och äter upp dem. Sover man på en hjorthud, har man inget att frukta av ormar.
Vetivert
Rötterna används också medicinskt. Omslag på färsk rot läggs på brännskador, ormbett, skorpionbett, sträckningar och reumatism, vid feber, huvudvärk och diarré. Saft pressad ur roten läggs på brännskador, skållningar, munsår och bett. Den används för att smaksätta vatten och dekokt dricks vid feber, inflammation och som stärkande medel. Röken av bränd rot andas in vid malaria, askan tas vid sur mage. Torkad rot parfymerar kläder och håller borta mal och annan ohyra.
Kamasutras vetivert
Enligt den indiska samlevnadsrådgivaren Kamasutra från 600-talet användes vetivert i den hinduiska bröllopsceremonin. Det ges också ett tips (vem vet när det kan vara bra att känna till det här): Om vatten blandas med olja och askan av vilken växt som helst, utom kushagräset, blir det vitt som mjölk.
Element och kvaliteter
Enligt elementläran svalt och fuktigt.
Kinesiskt element: Jord. 
Ayurveda klassificerar vetivert som värmande; det ökar pitta och kapha och minskar vata.

Litteratur: Se t ex Botanica (2003), Corneliuson (2000), Jönsson (1910), Jönsson och Simmons (1935), Lindgren (1918, 1946), Meyer (1952), Miller (1969), Nordisk familjebok (1921, band 32), Piesse (1857), Vatsyayana (1994).
Nätpublikationer: The vetiver network: Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash: A multipurpose eco-friendly grass of India (2006 03 30). The vetiver network: Vetiver oil and its sedative effect (2006 03 30).
• Foton från norra Indien: Christopher McMahon.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/vetivert.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2009 07 9
Cookieinfo
Made with a Mac