Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Timjan corido


Synonymer Coridotimjan, timjan corido, röd timjan corido, spansk oregano 
Botaniska namn Thymus capitatus = Satureja capitata = Thymbra capitata = Thymus crelieus = Coridothymus capitatus 
Engelska namn Corido thyme, conehead thyme, Cretan thyme, thyme of the ancients, headed savory, Spanish oreganum, Spanish thyme, oreganum, Israeli oreganum
Andra namn Andra språk
Thymos (grekiska)

Besläktade

Släktet Thymus omfattar 300-350 arter, beroende på vem man frågar.
Spansk mejram (Thymus mastichina)

Backtimjan (Thymus serpyllum)
Trädgårdstimjan (Thymus vulgaris) - se där för flera arter av Thymus.

Ej besläktade Oregano, kungsmynta (Origanum vulgare) - se där för flera arter av Oregano.

Beskrivning • Ört: Flerårig. Upp till 30 cm hög. Vedartad stam, krypande växtsätt.
• Blad: Mörkgröna blad.
• Blomma: Små rosa eller vita blommor i flock.
Odling och bruk Växtförhållanden
Plantan växer sig tätare om blommorna tas bort vartefter de kommer.
• Förökas med sticklingar eller avläggare när plantan börjar blir spretig.
Utbredning
• Europa: Medelhavsområdet, vild i t. ex. Spanien.
Växtdroger och beredningar Timjan coridoessens (eterisk olja)

Historia Namnet
Thymus efter grekiska thymon, thymos och latin thymum, båda med betydelsen timjan, kyndel. Namnet kan ha sitt ursprung i de grekiska orden thymos = livskraft, ande, rök, thyein = dofta, röka, offra som rökelse, och thyo = rökelsedoft, särskilt vid slaktoffer. Det har också gissats på släktskap med gammalegyptiska tham = växt använd vid mumifiering. Härav timjan och former som tymean, timean i fornsvenskan före 1500-talet.
Capitatus = med huvud, efter latin caput = huvud.
Ursprung
Medelhavsområdet, kanske också Mellanöstern.
Egypten
Det äldsta omnämnandet av timjan är från en sumerisk kilskriftstavla från 3000 f. Kr. där den nämns som ett läkemedel. Exakt vilken som avses - timjan corido, trädgårdstimjan, backtimjan eller någon annan - är svårt att bestämma. Lika osäker är man på den timjan som odlades i Egypten och som sades förjaga onda andar. Den hörde antagligen, med spiskummin och anis, till de första inhemska örter som prövades i balsamering och ingår i flera recept i Eberspapyrusen (runt 1550 f. Kr.).
Grekland
Theofrastos (300-talet f. Kr.) beskriver ett par sorters timjan (erpyllos) och påpekar att ännu fler finns, men ingen av dem är våra dagars. Timjan, vilken det nu var, hörde till kärleksgudinnan Afrodite och användes som rökelseoffer och vinkrydda och som en symbol för mod. En berömd honung som sades skänka mod kom från den timjanbevuxna bergskedjan Hymettos utanför Aten. Rom
Romarna använde timjan ungefär som grekerna; gned in sina döda med den och helgade den åt Afrodites motsvarighet Venus. Även här finns tveksamheter om arterna. Den thymos som Dioskorides beskriver runt åt 65 var troligen timjan corido, Plinius' thymum vid samma tid antagligen var trädgårdsimjan.
Element och kvaliteter
Troligen lika vanlig timjan.

Litteratur: Se t ex Botanica (2003), Corneliuson (2000), Gentz och Lindgren (1946), Lindgren (1918), Lundberg (1960), Nationalencyklopedins ordbok (1995).
Nätpublikationer: Den virtuella floran (2006 11 12). SKUD - Svensk kulturväxtdatabas (2010 06 30).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/timjancorido.html
Datum: 2021 09 20 - Uppdaterad: 2010 07 1
Cookieinfo
Made with a Mac