Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Styvmorsviol


Kom lilla Viola tricolor! Skynda att ropa på systrarna dina!
Nu ska ni kamma och släta ert hår, göra er nätta och söta och fina.
(Elsa Beskow: Blomsterfesten i täppan, 1914)

Synonymer Styvmorsblomma, styvmorsört, styvmorsblomster, skateblomster, blåvisil, blålocker, sol och måne, blå himmel och vita fönster, natt och dag, natt- och dagros, solros, minnesviol, sammetsviol, trefaldighetsblomma, trefaldighetsblomster, trefaldighetsört, treenighetsblomma, treenighetsört, bergblomma, fågletungor, länsmansstövlar
Botaniska namn Viola tricolor L.
Engelska namn Wild pansy, pensee, tricoloured pansy, field pansy, heart's ease, trinity violet, trinity herb, bonewort, face-and-hood, three faces in a hood, two faces under the sky, call-me-to-you, kiss-me, kitty-run-the-streets, love-in-idleness
Andra namn Romanska språk
Pensé, pensé sauvage, violette tricolor (franska), viola tricolore, viola del pensiero, panzéa (italienska), pensamiento, pensamiento slvaje, trinitaria (spanska)
Nordiska språk
Stedmorurt, almindelig stedmorsblomst, stedmodersblomst (danska), stedmorsblomst, stemorsblomst, stemorsblom, stømorsblom, natt och dag (norska), prenningarfjóla (isländska), keto-orvokki (finska)
Andra språk
Wildes Stiefmütterchen, Acker-Steifmütterchen, Freisamkraut, Dreifarbiges Veilchen, Dreifaltigkeitskraut, (tyska), wdowki potroyny kwiat (polska), atraites (lettiska), maceska (tjeckiska), árvácska (ungerska)

Artvarianter • Vanlig styvmorsviol (Viola tricolor L. ssp. tricolor)
• Klittviol (Viola tricolor L. ssp. curtisii)
Besläktade Släktet Viola omfattar 400-500 arter, beroende på vem man frågar. Hybrider är vanliga.
• Buskviol, luddviol (Viola hirta), eng. hairy violet: Blå luktlösa blommor (maj). Rätt vanlig i torra backar upp till Uppland - ofta i hybrid med styvmorsviol.
Luktviol (Viola odorata)
• Pensé (Viola x wittrockiana): Korsningar mellan styvmorsviol och storblommiga violarter.
• Åkerviol (Viola arvensis), eng. wild pansy: Gulvita blommor (juni). På ogräs och åkrar i större delen av Sverige - ofta i hybrid med styvmorsviol.

Beskrivning • Ört: Ettårig eller tvåårig (vanlig styvmorsviol) eller flerårig (klittviol). 10-30 cm hög, på åkrar upp till 50 cm. Upprätt stjälk (vanlig styvmorsviol) eller krypande (klittviol), bruntonad, kantig och ihålig, upptill förgrenad.
• Blad: De hjärtformade bladen sitter på skaft längs stjälken och är lite tandade eller sågade, de nedre äggrunda, de övre avlånga.
• Blomma (april-oktober): Från bladvecken kommer ensamma blommor på långa blomskaft. De två översta, uppåtriktade kronbladen är lila, mellanbladen ljuslila eller gulvita, det understa, nedåtriktade vitt med en gul fäck innerst. De tre nedre kronbladen har lila ränder in mot mitten. I sällsynta fall är hela blomman lila eller vit - många variationer finns och hybrider är vanliga. 
• Frukt: Fruktkapslarna med tre rum sitter på skaft och öppnar sig.
Odling och bruk Skörd
• Blomma (maj-juni): Blommor insamlas vid torrt väder.
• Hel ört (april-september): Blad och blommande ört insamlas vid torrt väder.
Växtförhållanden
Självsår sig lätt (med hjälp av myror som lockas av små oljerika bihang på kapslarna); styvmorsviol är en av de första växterna som dyker upp på obrukad öppen mark, särskilt kalkfattig, i sol till halvskugga (ängar, berghällar, vägkanter, betesmaerker, stränder, åkrar). Linné i Svenska floran 1755: "Växer över allt på mager mark, på gärden, i trädgårdar och på tak." Om den klipps ner på sensommaren blommar den på hösten och vintern i milt klimat.
Styvmorsviol som biväxt
Blommorna ger lite nektar och också lite pollen som samlas av bin.
Utbredning
• Asien: Vild i hela Västasien.
• Europa: Vild i hela Europa. Vanlig i hela Norden utom i fjälltrakterna. Den vanligaste violen i Sverige. Underarten vanlig styvmorsviol är vanlig i hela landet utom längst i norr, underarten klittviol vanlig på sandig mark i södra Sverige.
Växtdroger och beredningar

• Blommande ört (Herba violae tricoloris, Herba jaceae, Herba trinitatis, Violae tricoloris herba): Svenska farmakopén upplaga 3-7 (1784-1869). Insamlades fortfarande på 1960-talet till de svenska apoteken.
• Blomma (Flores violae tricoloris)
Styvmorsviolsinfusion (vattenutdrag)


Historia

 

Bilder ur Nordens flora
(1917-1926)
Namnet
Viola = viol, lövkoja, violett färg. Namnet kan bara delvis härledas ur grekiska ion, vion = viol. Orden har samma stam men har utvecklats parallelt från ett nu bortglömt medelhavsspråk. Till namnet hör historien om Io som älskades av överguden Zeus. Eftersom han förvandlat henne till en ko skapade han violen - eller kanske lövkojan - för att hon skulle ha något att äta. Härav svenska viol. Styvmorsnamnen dök upp i Tyskland och Sverige på 1600-talet och var fullt etablerade i början av 1800-talet.
Tricolor = trefärgad, av latin tres, tria = tre, och color = färg. Även äldre europeiska namn har syftat på blommans tre färger (trefaldighetsblomma).
Styvmodern
Hur styvmorsnamnen uppstått är okänt men syftningen är klar: Det nedre kronbladet som har två foderblad att vila på är styvmodern, de två mellersta med var sitt foderblad är hennes döttrar och de två översta som delar på ett foderblad är styvdöttrarna, som inte heller når det gula smöret där nere.
Trefaldigheten
Legenden som ska förklara namnet trefaldighetsblomma är ovanligt from: Från början var trefaldighetsblomman den mest väldoftande av alla blommor men när hon såg hur människorna trampade ner säden för att plocka henne bad hon Gud att bli fråntagen doften. Hon slapp den, och fick istället "gyllene för Fadern, vitt för Sonen och violett för den Heliga Ande".
Ursprung
Ursprunglig i Europa inkl. Sverige, i norra Afrika och delar av Asien, bl. a. norra Indien.
Europa
Theofrastos skrev om odling av styvmorsviol på 300-talet f. Kr. och senare odlades den också av romarna. Kelter använde den, saxerna ansåg den vara effektiv mot onda andar och förbannelser.
I europeisk skolmedicin har styvmorsviol använts sedan medeltiden. I Sverige, där det sades att en riklig blomning av styvmorsviol förebådade en kommande riklig skörd, dök den upp i läkeböckerna på 1400-talet. I slutet av 1500-talet odlades flera varieteter i engelska trädgårdar.
Det tog lång tid innan styvmorsviolen räknades in bland violerna; länge ansågs den vara ett eget släkte. Linné kallade den Viola och ordinerade den i Materia Medica. Under 1900-talets senare hälft har skolmedicinen visat nytt intresse för örten.
I början av 1900-talet utsedd till landskapsblomma i Ångermanland, där den vanligen kallas natt och dag.
Styvmorsviol som biväxt
Styvmorsviol pollineras av fjärilar, humlor och bin. Linné ansåg att den pollinerades endast av humlor och gjorde utifrån denna felaktiga premiss en ekologisk förutsägelse:
1. Styvmorsviol pollineras endast av humlor.
2. Om humlorna försvinner så försvinner styvmorsviolen.
3. Humlornas överlevnad beror på hur mycket möss det finns (eftersom mössen förstör humlornas bon).
4. Antalet möss beror i sin tur på antalet katter.
Ergo: Om det finns gott om katter så klarar sig styvmorsviolen bra.
Element och kvaliteter
Astrologiskt styrd av Saturnus och därmed Stenbocken (elementet jord, ledande kvalitet) respektive Vattumannen (elementet luft, fast kvalitet) (Culpeper - really Saturnine, something cold, viscous, and slimy).
Lagstiftning • Alla violer inklusive styvmorsviol är fridlysta på Vinga och Styrsö utanför Göteborg.  

Litteratur: Se t ex Bergmark (1983), Botanica (2003), Corneliuson (2000), Culpeper (1976), Gentz och Lindgren (1946), Heino (2001), Hewe (1984), Impecta (2004), Juneby (1977), Juneby (1999), Kirkevold och Gjessing (2004), Lindeberg (1982), Lindeberg (1988), Lindgren (1918), Linné (1986), Mossberg och Stenberg (1992), Nationalencyklopedins ordbok (1995), Nielsen (1991), Nylén och Olsson (1982), Podlech (1989),Stevenson (1979), Stodola och Volák (2000).
Nätpublikationer: Bilder ur Nordens flora (2005 10 23). Den virtuella floran (2006 11 09).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/styvmorsviol.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2010 06 28
Cookieinfo
Made with a Mac