Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Styraxbuske


Synonymer Äkta styrax, storax
Botaniska namn Styrax officinalis L.
Engelska namn Styrax, red storax, Cretan storax shrub, Jewish frankincense
Andra namn Romanska språk
Styrax, storax (latin), storax (franska)
Andra språk
Agria kydônéa, styraks, storaks (grekiska), ágria kydôniá (nygrekiska), Storax (tyska)

Artvarianter • Kalifornisk styrax (Styrax officinalis var. californicum): Slätare blad.
Besläktade Släktet Styrax (storaxväxter) omfattar ca 100 arter av buskar och träd.
Bensoeträd (Styrax tonkinensis): Laos, Java, Sumatra.
• Japansk storax (Styrax japonicus): Japan, Korea, Kina.
• Storbladig storax (Styrax obassia): Japan, Korea, Kina.
• Sumatrabensoe (Styrax paralleloneurus): Malacka, Malaysia, Java, Sumatra.
Ej besläktade Orientaliskt ambraträd (Liquidambar orientalis)

Beskrivning • Buske - träd: 4-7 m hög. Liknar kvitten. Tunna grenar som först är ullhåriga, sedan släta.
• Blad: Äggrunda spetsiga blad upp till 6 cm långa, som unga täckta av vit filt, sammetsmjuka på undersidan.
• Blomma: På sommaren vita väldoftande klocklika blommor i nedhängande klasar från grenspetsarna.
Odling och bruk Skörd
• Mjölksaft: Mjölksaft sipprar ut när busken skadas.
Växtförhållanden
Trivs i svalka och fukt, särskilt i svala och fuktigt sommarklimat. Jorden ska vara fuktig och väldränerad.
• Förökas med sticklingar på sommaren eller från frö på hösten. De måste förbehandlas, t. ex. sandpappras, läggas i blöt ett dygn eller kylas några veckor.
Utbredning
• Europa: Grekland, Italien, Frankrike, vanligen planterat.
• Asien: Vilt i Syrien-Palestina.
Växtdroger och beredningar • Harts, oleoresin (Thus Judaeorum, Storax solidus, Styrax calamitus verus, Styrax calamitus vulgaris)
Styrax resinoid (hartsolja) 

Historia Namnet
Styrax efter grekiska och latin styrax, storax = välluktande kåda, trädet som avger välluktande kåda. Arabiska assthirak är besläktat. Jämför hebreiska nataf = stakte, grekiska stakte = myrraolja, balsam.
Officinalis = officinell, efter latin officina = verkstad, tillverkningsställe, apotek, d.v.s ett officinellt apoteksläkemedel.
Ursprung
Inhemsk i södra och östra Medelhavsområdet och på arabiska halvön.
Bibeln
Detta träd ger Gamla Testamentets styrax och äldre tiders storax och styrax liquidis - ej att förväxla med ambraträdets liquidambar. En del menar också att det skulle vara styrax och inte frankincense som är rökelsen i "rökelse och myrra".
Europa
Säkrare är att hartsen är det som grekerna och romarna kallar styrax. Enligt Herodotos (400-talet f. Kr.) exporterades den till Kreta av fenicierna. Sedan berättar han, fulljugen som så ofta av handelsmännen, hur man får fram hartsen i Arabien och Indien genom att bränna trädet:
 
Ty alla de rökelsebärande träden bevakas av bevingade ormar, som är små och strimmiga; det finns en hel del vid varje träd och det är dessa som företar strövtåg mot Egypten. Styraxträdet är det enda, som kan driva bort dem från träden.
 
På Kreta menar man tvärtom att busken har sitt ursprung just på ön. Omkring år 100 berättar Plutarkos om den. Plinius hade några årtionden tidigare avgivit som sitt omdöme att den kretensiska hartsen var den sämsta. Den bästa kom från Syrien. Rom fick också harts från bland annat Cypern. Plinius berättar om förfalskningar genom iblandning av andra hartser, växtsafter, honung och bittermandel och varnar också för brun harts med vitt mögel. Bra styrax ska vara röd och klibbig.
Under tidig medeltid verkar arabiska handelsmän ha spridit hartsen i Europa från Syrien, Sicilien och Cypern.

Litteratur: Se t ex Botanica (2003), Corneliuson (2000), Gentz och Lindgren (1946), Jönsson (1910), Lindgren (1918), Meyer (1952), Nielsen (1986), Plinius bok 12:LV (1968), Plutarkos volym 4: bok 12 Lysander (1959), Theofrastos (1916). Ty alla de rökelsebärande...: Herodotos (2000).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/styrax.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2009 07 5
Cookieinfo
Made with a Mac