Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Rött sandelträd


Synonymer Rött sandelträ, kaliaturträ, caiaturträ, agaru
Botaniska namn Pterocarpus santalinus L. fil.
Engelska namn Red sandalwood tree

Besläktade Släktet Pterocarpus omfattar ca 20 arter av tropiska träd och klängväxter.
• Afrikanskt rödträ, barwood (Pterocarpus santalinoides l'Herit.): Västafrika. Virkesträd med något ljusare ved.
• Angolaträ (Pterocarpus angoloides): Västafrika. Virkesträd.
Ej besläktade

Amyris, "falskt sandelträd" (Amyris balsamifera)
Australiskt sandelträd (Santalum spicatum)
Äkta sandelträd, vitt sandelträd, gult sandelträd (Santalum album)


Beskrivning • Träd: Upp till 10 högt med blodröd kärnved som blir brunröd i luften.
• Blad: De stora bladen är parpladiga, d.v.s. sammansatta av småblad som sitter på ömse sidor om mittnerven.
• Blomma: De små, doftande ärtblommorna (trädet är en ärtväxt) är gula med röda strimmor och samlade i klasar.
• Frukt: Frukten är en rund balja med vinge.
Odling och bruk Skörd
• Ved: Trädet fälls och den inre röda kärnveden från rot och nedre del av stam tas till vara,
Växtförhållanden
Kräver tropiskt klimat med fukt, värme och sol.
• Förökas från frö eller med sticklingar.
Utbredning
• Asien: Odlas i södra Indien, på Sri Lanka, Filippinerna.
Handel
Till Sverige importeras (kanske inte längre?) rött sandelträ för användning i sillinläggningar.
Klassning enligt den internationella konventionen CITES om handel med utrotnngshotade arter:
CITES klass II - arter som kan hotas av utrotning i framtiden om inte handeln regleras idag:
• Rött sandelträ, agaru, rosenträ (Pterocarpus santalinus): Exportlicens krävs för handel med timmerstockar, stycken och flis.
Växtdroger och beredningar Pulveriserad kärnved (ved)

Historia Namnet
Pterocarpus av latin pter = vingad, fjädrad, och carpus = fruktig.
Santalinus = av sandelträ, efter grekiska santalon = sandelträd, indiskt färgträd. Samma ord finns i många språk som sanskrit candanah, persiska candal, arabiska zandal, alla med betydelsen sandelträd. Härav svenska sandelträd sedan 1786 om trädet och sandelträ 1578 om träslaget.
Ursprung
Södra Indien, Sri Lanka, Filippinerna.
Indien
Vasco da Gama stötte på trädet när han på 1200-talet kom till Indien, där det är ett vanligt byggnadsvirke. Den röda kärnveden, caiaturträ, enligt signaturläran bra vid blodsjukdomar, är starkare än vitt sandelträ och används till större byggen.

Litteratur: Se t ex Botanica (2003), Corneliuson (2000), Jönsson (1910), Jönsson och Simmons (1935), Lindgren (1918, 1946), Nationalencyklopedins ordbok (1995), Neuendorf (2009).
Nätpublikationer: Convention on International Trade with Endangered Species (CITES) (2005 04 28).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/sandeltrarod.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2010 06 28
Cookieinfo
Made with a Mac