Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Ris


Om du så har 10.000 åkerfält så kan du bara äta ett mått ris om dagen.
(Kinesisk visdom)

Botaniska namn Oryza sativa L.
Engelska namn Rice
Andra namn Romanska språk
Oryza (latin), riz (franska), riso (italienska), arroz (spanska)
Nordiska språk
Riis, ris (danska), ris (norska)
Asiatiska språk
Kome (japanska), mi (mandarin = kinesiska)
Andra språk
Oryson, oryza (grekiska)

Artvarianter Ris beräknas finnas i över 100.000 varieteter och sorter. Två huvudgrupper:
• Långkornigt ris (Oryza sativa var. indica): Det vanliga i tropiskt klimat, t. ex. Indien.
• Rundkornigt ris (Oryza sativa var. japonica): Det vanliga i tempererat klimat, t. ex. Kina, Japan, USA och Europa.
Besläktade Släktet Oryza omfattar ca 20 gräsarter som lever i våtmark. Ris är den enda av dem som har kultiverats.
• Vilda arter: Besvärliga ogräs i Asien, som skiljer sig från odlat ris ungefär som speltveten skiljer sig från odlat vete: skört axfäste och lätt utfallande korn.
Ej besläktade • Vildris (ett 15-tal arter av Leersia): Långa gråsvarta korn; odlas och äts.
• Nordamerikanskt vildris, indianris (Zizania aquatica): Ätligt.

Beskrivning • Gräs: Ettårigt. 1-2 m högt. Upprätt strå med 20-30 sidoskott.
• Blad: Strået har långa smala blad, glatta på undersidan, strävhåriga på ovansidan.
• Blomma: På varje sidoskott kommer en blomvippa med eller utan borst varur frukterna växer.
• Frukt: I varje blomvippa finns 70-80 ovala, tillplattade frukter (riskorn) som är sammanvuxna med blomfjällen (risskalen). Ett sått riskorn kan alltså ge upp till 3.000 nya. Många sorter finns med olika form (rundkorningt, medelkornigt, långkornigt) och färg (nästan genomskinligt, vitt, gult, grått, gult, brunt, svart).
Odling och bruk

Skörd
• Frukt: Bergsris (bergris, landris) mognar snabbare än vattenris. Vattenris (sumpris, paddyris, vanligt ris) kan i vissa trakter av Asien skördas två gånger om året. Fälten torrläggs ett par veckor innan och stråna skärs av med skära.
Växtförhållanden
Vattenris kräver en lång tropisk sommar med fukt och värme (25-30°), tung och humusrik jord med mycket gödsel och stående vatten. Det klarar inte nattfrost eller ens skugga. Bergsris behöver inte lika mycket värme och ingen vattenindränkning, däremot mycket regn; odlas ofta i bergsområden. Om genmanipulering av ris, se nedan.
• Båda förökas från frö som sås på våren. Vattenris vattendränks efter sådden och nivån höjs allt eftersom skotten växer. Vid 15-20 cm höjd planteras skotten om på likadan jord med 5-10 cm vatten.
Utbredning
• Asien: Vattenris odlas i hela Asien. En tredjedel av världens ris produceras och konsumeras i Kina, 20 % i Indien.
• Amerika: Utanför Asien finns de största odlingarna i Brasilien och USA.
• Euopa: Mest odlas Italien och Spanien.
• Afrika: Vattenris odlas i Egypten och på Madagaskar.
Handel
Ris var på 1980-talet den tredje största grödan efter vete och majs, tjugo år senare den andra efter vete. Så gott som allt odlas i Asien. 2004-2005 var Kina, Indien och Indonesien de största producenterna, USA, Uruguay och Kina de största exportörerna. Mest importerade länder i Mellan- och Sydamerika (Mexiko, Brasilien, Costa Rica, Honduras). Exporthandeln är inte stor jämfört med andra grödor eftersom det mesta riset äts där det odlas och det äts av människor, i motsats till de övriga som till stora delar blir djurfoder. I Sverige äts drygt 4 kilo ris per person och år, i USA runt 8 kilo, i Asien över 150 kilo. Asiater föredrar klibbigt, européer och amerikaner äter icke klibbigt; mer om detta nedan.

Växtdroger och beredningar

• Frö (riskorn)
Risolja (olja)
Risstärkelse (stärkelse)


Historia Namnet
Oryza = ris, efter grekiska oryza och latin oryza, orisa, båda med betydelsen ris. Ordet har sitt ursprung i sanskrit vrihih = ris, som också gett t. ex. afghanska vrize och arabiska uruz, båda med betydelsen ris. Härav ris som fanns i fornsvenskan före 1500-talet, hämtat från lågtyska ris = ris.
• Sativa efter latin satus = så, alltså en sådd, odlad växt.
Ursprung
Asien - någonstans mellan Indien och Kina.
Odling i Asien
Det äldsta risspåret, från 6000 f. Kr, är från Kina (där man fortfarande hälsar godmorgon med en fras som kan översättas "Har du ätit dit ris idag?") men man har inte kunnat bedöma om sorten varit vild eller odlad. Från 5000 f. Kr. anser man sig genom C14-dateringar ha bevis för odling. Enligt legenden ska odlingen ha införts i Kina av Den röde kejsaren Shan-nung runt 2600 f. Kr. Enligt historiker är bruket ännu äldre; speciella regler för rispanteringen ska ha fastställts redan runt 2800 f. Kr. Från Kina spreds risodlingen till Japan, Ostindien och västerut. I Indien fanns det åtminstone 3000 f. Kr. Bergsriset kom till södra Kina från Champa = Vietnam under en lång torka 1027.
Risets ande
Asien kryllar av risgudar och risgudinnor som var och en beskyddar olika delar av växten, sådden, skörden och tillredningen av riset. På Java och Borneo får man inte prata om onda eller döda människor när riset blommar, för det skulle kunna skrämma risets ande. I Kina är ris en av de fem heliga grödorna - med soja, bovete, vete och hirs. Det spelar samma roll i Asien som vetet i Europa och majsen i Amerika tillsammans. Det står för allt livgivande och gott, solkraft, fruktsamhet, kunskap, rikedom, lycka och odödlighet. Att ett folk äter ris är ett tecken på hög civilisationsnivå.
Ris och kultur
Och sin civilisationsnivå har asiaterna - som producerar och konsumerar 80 % av världens ris - uppnått på ett sätt som påtagligt hänger ihop med riset. Det har ju hävdats att den asiatiska kulturen föddes ur behovet att samarbeta om konstbevattning. Väldiga områden måste bevattnas och vatten och mycket arbetskraft fördelas för att riset ska kunna växa, och till detta krävs organisation och samarbete mellan familjer, byar, distrikt och regioner. På Bali sköts idag t. ex. all konstbevattning av hundratals bevattningsföreningar. Var och en har eget centraltempel, därefter följer lokala tempel, bytempel och familjetempel, alla helgade åt riset, där alla berörda samlas inför varje steg i odlingen och skörden. Så skapas ett gott samarbetsklimat som garanterar allas välfärd.
Ris i Japan
Ingen växt är heligare i Japan. Enligt mytologin var det solgudinnan Amateratsu som tog riset från himlen till öarna. Kulten hålls levande av shintôismen, i vars huvudhelgedom Ise det varje dag kokas och offras två portioner ris åt gudinnan. Hennes ättlingar kejsarna träder fram första gången efter sina installeringar som den förkroppsligade Ninigi no Mikoto, den mogna risplantans gud. Men här finns också risguden Inari, rismoder och risbarn, risbrud och risbrudgum, och beskyddare av varje steg i skörd och odling av ris. Kejsaren besår personligen en egen odling varje år och skickar de först skördade stråna till Isehelgedomen. Sådant beskydd kan Japan behöva, för man håller hårt på att landet ska vara självförsörjande på ris.
I Japan är alla måltider per språklig definition kokt ris, gohan: frukosten är morgonris, lunchen mitt-på-dagen-ris, kvällsmaten kvällsris. En av de värsta blamörer man kan begå i Japan är att besmutsa riset genom att hälla sås eller något annat över det eller - det gudarna förbjude! - ställa ätpinnarna i det.
Ris i Grekland och Rom
Riset stannade länge i bortre Asien. I Bibeln nämns det inte och egyptierna kände inte till det. Grekerna stötte på det i Indien under Alexander den stores fälttåg på 300-talet f. Kr. Av detta blev det lite odling i Grekland men inte mer. Inte heller romarna brydde sig; för dem var ris ett importerat läkemedel. Dioskorides dömde ut det som föga näringsrikt.
Det är osäkert på vilka vägar seden att kasta ris över brudpar nådde Västeuropa. Den har ingått i fruktbarhetsriter i både Grekland och Indien. På Celebes och Moluckerna i Indonesien gör man likadant, men där sägs att riset är en muta till brudgummens själ för att den inte ska fly efter bröllopet.
Odling i Europa
De första europeiska odlingarna anlades av araber och turkar i det moriska Spanien. Därifrån kom det till Italien där det började odlas i stor skala på 1500-talet; Italien är fortfarande en stor risproducent. Européerna hade stött på det under korstågen men inte intresserat sig för det, antagligen för att det var för skrymmande som handelsvara. Mest användes det som mat för besättningar på båtar.
Svensk import
Ordet ris har hämtats från lågtyskan före 1520. Inventarielistor visar att det fanns i Gustav Vasas kryddkammare.
Odling i Amerika
Spanjorer förde med sig ris som livsmedel till Amerika på 1500-talet men brydde sig inte om att odla det. Först 1647 anlades den första amerikanska risodlingen av holländare i Virginia. Odlingarna i Carolina lär ha börjat någon gång i slutet av 1600-talet med att ett fartyg från Madagaskar gick på grund vid kusten och kaptenen gav en bonde en liten påse ris som tack för hjälpen. Bonden sådde riset men visste inte hur det skulle skötas och lämnade det åt sitt öde. Det bredde ut sig bra i sumpmarkerna. Ett par årtionden senare fanns det gott om slavar att sätta i in i den arbetsintensiva odlingen och skördarna blev stora. 1726 skeppades den första lasten till England. Femtio år senare var risodling Carolinas huvudsakliga näring och ris en av USA:s största jordbruksprodukter.
I Brasilien har ris odlats sedan 1750.
Klibbigt och icke klibbigt ris
Asiater vill ha klibbigt ris, bl. a. för att det är lättare att äta med pinnar och rulla sushi av. Den engelska termen glutenous rice är oegentlig; klibbigheten kommer inte av gluten utan av en del av stärkelsen som kallas amylopektin.
 
  Klibbiga Icke klibbiga
Långkorniga Jasminris Indiskt, basmatiris
Rundkorniga Kinesiskt, japanskt, grötris Avorio, parboiled, matris, snabbris
 
Naturris, råris, vitt ris...
• Oskalat ris (naturris, paddyris, inte i betydelsen vattenris utan direkt från fältet): Det helt obehandlade riset som det tröskas av från stråna, med ytterskalet (kliet) kvar. Ur kliet pressas risolja. Det används också som lent rengöringspulver på samma sätt som havrekli i väst.
• Skalat ris (råris, brunt ris): Naturris som grovmalts så att ytterskalet (kliet) gått bort. Råriset äts som det är men är också startpunkten för många vidare raffineringar, t. ex. till:
• Polerat ris (vitt ris, polerat ris): Råris som slipats så att innerskalet (silverhinnan) gått bort, och med den nästan alla vitaminer och mineraler. Till skillnad från råris kan man inte leva av vitt ris. Den som försöker får beriberi, dödlig B-vitaminbrist.
• Ångbehandlat ris (fullkornsris / parboiled): Råris eller vitt ris som ångbehandlats för att minska koktiden och ta bort sådan stärkelse som gör ris klibbigt. När råvaran för ångbehandlingen är råris blir resultatet fullkornsris, med vitt ris får man parboiled, sålt under namn som matris och snabbris.
• Tryckbehandlat ris (avorio): Här görs raffineringarna i annan ordning: Naturris förkokas i vatten och ångbehandlas under hårt tryck så att näringsämnen pressas från silverhinnan in i kornet. Därefter slipas både ytterskal och innerskal bort. Resultat: Ett vitt parboiled ris men med mycket av rårisets näringsämnen kvar.
GMO-ris
• GMO-ris i livsmedel: Inget GMO-ris har godkänts för användning i livsmedel inom EU.
I de två största exportländerna USA och Kina genmodifieras ris på flera sätt. Senast hösten 2007 slogs larm om att amerikanskt ris kontaminerat med GMO-ris spritts i Europa. I Sverige hittades två containrar Bt 63-ris (genmodifierat för att tåla jordbakterien Bacillus thuringiensis). Livsmedelsverket meddelade att man kommer att leta efter Bt 63 också i kinesiskt ris och risprodukter. Ris, t. ex. i form av risstärkelse och modifierad stärkelse, används av livsmedelsindustrin i det mesta, som färdigmat, nudlar, kakor och snacks.
• GMO-ris i djufoder: Inget GMO-ris har godkänts för användning i djufoder.
• Odling av GMO-ris: "Det gyllene riset" med inbyggt betakaroten finns redan, men inga asiatiska länder har visat entusiasm. Inte för att asiater har något emot det, utan av rädsla för att förlora sina exportmöjligheter till de "GMO-känsliga EU-länderna", enligt Carl-Gustaf Thornström, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och EU-representant i internationella genpolitiska frågor. Men Carl-Gustaf är förtröstansfull:
 
Samtidigt kommer vi att få in GMO bakvägen. Bönder ser att de får större skördar med illegala genmodifierade grödor, och de har inte råd att avstå.
  Det finns hopp alltså. Det gäller bara att lösa det pedagogiska problemet.
 
Vi måste förr eller senare få upp den här låsningen i Europa. Kina satsar stora pengar på det här och inom fem år kommer genmodifierat ris att odlas.

 

GMO - genmodifierade organismer
Soja, majs, ris och bomulll är de grödor som genmanipuleras mest, särskilt i USA och Kina. Inom EU är en enda GMO-gröda godkänd för kommersiell odling, en insektsresistent majs. I Sverige odlas inga GMO-grödor kommersiellt men det försöksodlas genmodifierad majs, potatis och raps.
Genmanipulering började i USA på 1960-talet med att man hittade en naturlig mutation av majs med dubbel halt aminosyror som stod emot ovanligt många insekter och ogräs. Man förde in genen från jordbakterien Bt (Bacillus thuringiensis) i plantors arvsmassa, där den alstrar ett ämne som dödar ett 50-tal oönskade fjärilsarter och deras larver. För sent har det visat sig att den tar död på en del önskade också. Behovet av bekämpningsmedel har inte heller minskat; tvärtom enligt Greenpeace. Sedan GMO-sojan 'Round-Up Ready', genmanipulerad för att tåla bekämpningsmedlet Round-Up, började odlas i USA på 1990-talet har användningen av Round-Up ökat med 250 % på tio år och sju ogräsarter har utvecklat resistens mot medlet i odlingar av soja, majs och bomull.
EU-regler om GMO
• Odling och import: Alla GMO-organismer som ska användas eller säljas inom EU måste godkännas.
• Märkning: Alla livsmedel som består av, innehåller eller har framställts av GMO-råvara ska märkas "består av / innehåller / framställd av genetiskt modifierad ..." och kunna spåras. Undantag som inte behöver märkas är där 0,9 % eller mindre av råvaran, eller enzymer, vitaminer eller aminosyror, består av GMO-organismer. Märkning av typen "GMO-fri" är inte tillåtet. Kött, mjölk och ägg från djur som utfodrats med GMO-foder behöver inte märkas och inte heller textilier av GMO-grödor. I USA behöver ingar produkter märkas om att de innehåller genmodifierad råvara.
• Testning: Livsmedel och djurfoder som importeras till EU måste testas och analyseras för GMO.

Element och kvaliteter
Astrologiskt styrt av solen och därmed Lejonet (elementet eld, fast kvalitet) (Culpeper och andra).

Litteratur: Se t ex Botanica (2003), Corneliuson (2000), Culpeper (1976), Frisch volym 3 (1979), Gentz och Lindgren (1946), Jönsson (1910), Jönsson och Simmons (1935), Lindgren (1918), Lindqvist (1989), Linell och Hylander (1955), Lucas (1978), Meyer (1952), Nationalencyklopedins ordbok (1995), Seymour (1980), Strindberg (1974), Theofrastos (1916), Tillhagen (1995).
• Artiklar: Brita Richter: Riset 5.000 år gammalt (Borås Tidning 1987 07 23). Peter T White: Rice - the essential harvest (National Geographic, May 1994). Henrik Jönsson: Sojabönderna - nytt hot mot Amazonas (Göteborgs-Posten 2004 09 16). Lars Gunnar Wolmesjö: Historisk knöl blir åter räddaren i nöden för världens hungrande (Göteborgs-Posten 2008 04 22). Maria Nöjd: Svårt slippa GMO i maten (Råd & rön 3:2008).
• Citat: Samtidigt kommer vi att få in GMO bakvägen...; Vi måste förr eller senare...: Hanna Meerveld: Risgenomets hemligheter kan ge bättre grödor (Biotech Sweden, 8:2005).
Nätpublikationer: Gustav Hess GmbH (2005 09 09). Livsmedelssverige: Statistik: Direktkonsumtion av vissa livsmedel (2005 09 28). Livsmedelsverket: Genetiskt modifierad mat (2007 05 09). EU-kommissionen: Genetically modified (GM) foods authorised... (2007 05 09). FAO: Major food and agricultural commodities and producers (2008 04 25). FAO: Key statistics of food and agriculture external trade (2008 04 25).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/ris.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2010 09 10
Cookieinfo
Made with a Mac