Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Ringblomma


Synonymer Ringebloma, läkeringblomma, solsicka, solsvicka, solsvicker, solskvä
Botaniska namn Calendula officinalis L. = Caltha officinalis
Engelska namn Calendula, marigold, marygold, pot marigold, common marigold, garden marygold, poet's marigold, hollygold, marybud, ringflower, goldbloom, golde, Jackanapes on horseback

Andra namn

Romanska språk
Verrucaria (latin), solsequium (medeltidslatin: solföljare), souci (franska), calendula, calenzola, fiorrancio (italienska), calendula, flamenquilla, maravilla, flor de muerto (spanska)
Nordiska språk
Morgenfrue, morgenfrublomst (danska), ringblom, ringblomst (norska), caswanut plommu, kehäkukka, tarhakehäkukku (finska)
Andra språk
Ringelblume, Studentenblume, Totenblume, Goldblume (tyska), neven (serbokroatiska)

Besläktade Släktet Calendula omfattar ca 20 arter av örter med gula till orange blommor.
• Åkerringblomma (Calendula arvensis): Medelhavsväxt som kan förekomma vild då och då i Sverige. Mindre och spretigare med mindre blommor, möjligen ursprunget till ringblomma.
Ej besläktade • Cikoria (Cichorium intybus L.): Namnet vägvårda har användes på medeltiden om både ringblomma och cikoria trots att de inte är det minsta lika - kanske ett avskriftsfel som blev spritt.
Tagetes, som eng. Mexican marigold (Tagetes minuta) och eng. African marigold (
Tagetes erecta): Deras eteriska olja kallas ibland eng. calendula oil.
Solros (Helianthus annuus): Har liksom ringblomma kallats solsicka.
Slåttergubbe (Arnica montana): Har liksom ringblomma kallats solsicka.

Beskrivning

 

• Ört: 20-60 cm hög. Upprätt strävhårig stjälk, förgrenad upptill.
• Blad: Strödda på stjälken sitter mjuka ludna blad, ljusgröna, trubbigt lansettformade. De nedre sitter på skaft och är ganska breda, de högre upp är smalare och utan skaft.
• Blomma (juli-september i Sverige, i Medelhavsområdet nästan året om): I stjälkens topp och i grenspetsarna kommer en eller ett par gula till orange blommor, upp till 7 cm tvärsöver, som öppnar sig på morgonen och sluter sig på eftermiddagen. Många prydnadssorter har odlats fram, höga och låga, enkla och fyllda, med blommor i gult, orange och rött med samma eller kontrasterande färg på blomkorgen i mitten.
• Frukt: Frukten är en rynkig, krokig nöt, piggig på den konvexa sidan.

Odling och bruk

 
Skörd
• Blomma (juli-september): Blommorna insamlas när de är fullt utslagna, bäst vaid torrt väder och på morgonen när de håller på att öppna sig. Blomhuvudena torkas luftigt. Man kan dra loss blombladen redan vid skörden och torka dem lösa - lägges luftigt i korg och rörs om varje dag. Bladen måste bli helt torra, annars möglar de vid förvaring eller i preparaten som görs med dem. De kan också frysas.
Växtförhållanden
Frösår sig lätt och kan i Sverige ibland hittas förvildad längs vägkanter och på avfallsplatser. Lättodlad i sol till halvskugga på varm plats; på skuggig och fuktig plats angrips den lätt av svamp och sjukdomar. Gillas också av bladlöss och mjöldagg. Bra att ha bland grönsakerna; håller nematoder borta. Nya blommor stimuleras att blomma om vissna tas bort. Klarar den första frosten.
• Förökas lätt från frö från april och framåt. Tätast och rikast blommande blir plantorna om de står ganska glest (15-30 cm). Det tar ca sex veckor från sådd till blomning; sår man i omgångar kan man ha blommande ringblommor till långt in på hösten. Den kan också sås på hösten. Frösådda plantor liknar inte alltid moderplantan.
Ringblomma som biväxt
Blommorna ger lite nektar och också lite pollen som samlas av bin.
Utbredning
Inte känd som vild, men förvildad i Asien, hela Europa och i Egypten. Som medicinalväxt odlas mest fyllda blommor, som innehåller mest aktiva ämnen.
• Sverige: Odlas mycket som trädgårdsväxt och kan också hittas förvildad. Linné i svenska floran 1755: "Växer vid allmänna landsvägen på en sträcka av en hel mil i närheten av Malma gästgivaregård i Uppland."
Växtdroger och beredningar • Blomma (Calendulae flores, Flores calendulae, Calendulae flos): I lokala farmakopéer innan Sverige fick en nationell 1775.
• Ört (Calendulae herba): I lokala farmakopéer innan Sverige fick en nationell 1775.
• Frö (Calendulae semina): I lokala farmakopéer innan Sverige fick en nationell 1775.
Ringblomsinfusion (vattenutdrag)
Ringblomstinktur (alkoholutdrag)
Ringblomsolja (oljeutdrag)
Ringblomssalva (salva)
Ringblomsextrakt (extrakt)

Historia

 
Namnet
Calendula har använts som namn på olika Calendula-arter sedan medeltiden. Som ursprung har det gissats på latin calendae = första dagen i månaden, förfallodag (syftande på tidig eller lång blomning, eller på att blomman visar tiden med sin regelbundna öppning och stängning morgon och kväll) och latin calere = vara varm (syftande på blomning året runt så länge det är frostfritt).
Officinalis = officinell, efter latin officina = verkstad, tillverkningsställe, apotek, alltså ett officinellt apoteksläkemedel.
• Namnet ringblomma fanns i fornsvenskan före 1500-talet, antagligen hämtat från tyska Ringelblume, bildat av Ringel = liten ring, och blume = blomma. Svenska namn som solsicka och solsvicker är förvanskningar av det medeltida latinska namnet solsequium = solföljare.
Ursprung
Södra Europa, norra Afrika (Egypten). Inga vilda former eller sorter är kända; möjligen stammar den ur den vilda åkerringblomman (Calenduala arvensis).
Tidigt bruk
Använd i Egypten, i gammal indisk och arabisk medicin, i Grekland och Rom; Columella hade med den i sin trädgårdsbok "Des rustica" ("Om lantbruket") första århundradet.
Europa
Hildegard av Bingen i Tyskland beskrev ringblomman som en läkeväxt i mitten av 1100-talet. Under medeltiden spreds den norrut av benediktinermunkar och började dyka upp i örtaböcker på 1400-talet. I Skandinavien har den odlats sedan 1300-talet och hittades förvildad i Skåne redan 1780. Enligt Flora Danica odlades den av allmogen i Danmark under 1600-talets första hälft, främst som medicnalväxt. Arvid Månsson nämner den i sin örtabok 1742 som ett medel mot bl. a. ögonsjukdomar och huvudvärk. De gulorange bladen har använts till färgning, t. ex. med alun för att betfärga ylle gult och är populära i potpourrier. Linné i svenska floran 1755:
 
Strålblommorna, torkade, brukas i dubbel dos istället för saffran. Används för gulfärgning av soppor.
  Amerika
Spanjorer tog plantan till Mexiko (där den sades växa upp ur mördade mexikaners blod); senare förde nybyggare den med sig till Nordamerika.
Ringblommaa som vädertecken
Vidare ur Linnés svenska flora:
 
Vakar från kl. 9 på morgonen till kl. 3 på eftermiddagen
  Den ringblomma (Calendula arvensis) som Linné beskriver i floran och hade med i sitt berömda blomsterur omfattade på hans tid både vild och odlad. Här verkar det handla om den vilda (dagens Calendula arvensis, åkerringblomma) som idag öppnar sig vid 9-10-tiden och sluter sig vid 16-17-tiden; skillnaden lär väl bero på sommartiden, så klockan ligger en timme före. Odlad ringblomma (Calendula oficinalis) öppnar sig tidigare: När varmt och soligt väder kan väntas öppnar den sig vid 6-tiden (7-tiden vid sommartid). Har den inte öppnat sig före klockan 7 (8) blir det mulet eller regnigt.
Denna regelbundenhet har fascinerat i alla tider och gett blomman namn på många språk. Det franska namnet souci = sorg sägs t. ex. betyda att blomman sluter sig i sorg över den nedgående solen.
Magisk ringblomma
Ringblommans magiska användning verkar överallt ha rört kärlek. I England var blomman en symbol för varaktig kärlek och lär alltjämt förekomma i brudbuketter. På andra håll har den använts för att spå kärlek, t. ex. genom att man sådde fröna och efter örtens tillväxt tolkade hur det stod till med kärleken. I Jämtland kunde man framkalla kärlek med hjälp av blomman - smyg ner torkade och pulveriserade kronblad i mat och dryck till den du åtrår. I särskilt motståndskraftiga fall får man ta till också rötterna. Från sydöstra Europa kommer detta trick för att förhindra att mannen ränner efter annat kvinnfolk - gräv upp jord där hans fotspår syns och så ringblommor i den.
Blixtrande ringblomma
Näst intill magiskt är också det som kallas Elisabeth Linné-fenomenet efter Linnés dotter som påvisade det för sin far: I skymningen kan det se ut som om ringblommorna, eller vilka orange blommor som helst, blixtrar. Synvillan förklaras med ögats inställning på skymningseende, som får den röda och orange färgen att försvinna först i mörkret.
Element och kvaliteter
Eniga astrologer hänför ringblomman till solen och därmed Lejonet (elementet eld, fast kvalitet).
Enligt elementläran kall och fuktig (Hildegard av Bingen).

Litteratur: Se t ex Botanica (2003), Corneliuson (2000), Färnlöf och Tunón (2001), Gentz och Lindgren (1946), Hallbert (1981), Hansson och Hansson (2002), Hewe (1984), Hylander (1975), Impecta (2004), Juneby (1977, 1999), Jönsson (1910), Jönsson och Simmons (1935), Kirkevold och Gjessing (2004), Klemming läkebok 6 (1883-1886), Lindgren (1918), Linné (1986), Martinsson (2004), Nationalencyklopedins ordbok (1995), Nielsen (1991), Podlech (1989), Schweigger och Kammerer (1998), Seymour (1980), Stevenson (1979), Stodola och Volák (2000).
• Artiklar: Christa Holm: Solens följeslagare (Allt om trädgård 2000:9).
Nätpublikationer: Den virtuella floran (2006 09 26).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/ringblomma.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2010 09 2
Cookieinfo
Made with a Mac