Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Makadamiträd


Synonymer Makadami, macadami, macadamianöt, australisk hasselnöt
Botaniska namn • Macadamia ternifolia
• Macadamia tetraphylla
• Macadamia integrifolia
Engelska namn

Macadami, macadamia nut tree, bushnut tree, Queensland nut tree 


Besläktade Släktet Macadamia omfattar 11 arter av regsnskogsträd, varierande framför allt i bladformerna.

Beskrivning • Träd: 10-20 m högt. Rosaröda kvistar som mörknar med åldern.
• Blad: Smala styva blad, glansiga och läderartade med taggiga kanter, sitter 3-4 st i kransar på kvistarna.
• Blomma: Doftande vita, gula eller rosa blommor samlade i smala, nedhängande ax.
• Frukt: De runda frukterna mognar året om (det kan ta upp till 9 månader) och har ett brunt, mycket hårt skal omkringe en fettrik ätlig nöt.

Odling och bruk


Makadamiblommor
(Macadamia tetraphylla)

Skörd
• Frukt: Nötter tas till vara; ett träd kan ge upp till 45 kilo.
Växtförhållanden
Regnskogsträd som behöver sol, vatten och näringsrik jord.
• Förökas från frö på hösten eller genom ympning.
Odling inomhus
Kan odlas som krukväxt och då bli upp till 125 cm hög. Blommar i maj-juni. Behöver sol.
Utbredning
• Amerika: Odlat i Sydamerika, på Söderhavsöarna. Mycket kommer från Hawaii.
• Australien: Vilt och odlat i Australien och på Nya Zeeland.
• Afrika: Odlat i Kenya och Sydafrika.

Växtdroger och beredningar

Makadamiolja (olja)


Historia Namnet
Macadamia efter den australiske naturforskaren John Macadam på 1800-talet.
Ternifolia = med tre blad ihop, av latin terni = tre åt gången, och folia = blad.
Tetraphylla = fyrbladig, av grekiska tettares, tettara = fyra, och phyllon = blad.
Integrifolia = helbladig, av latin integer = orörd, oskadad, hel, och folia = blad.
Ursprung
Hybrider av ett träd med ursprung Australien.
Tidig odling
I Australien är nöten ett livsmedel sedan länge, men det var på Hawaii trädet började odlas 1930.

Litteratur: Se t ex Andersen (2004), Botanica (2003), Corneliuson (2000), Impecta (2004).
Nätpublikationer: Gustav Hess GmbH (2005 09 09). European Commission: CosIng: Cosmetic ingredients and substances (2009 10 01).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/makadami.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2009 10 1
Cookieinfo
Made with a Mac