Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Linaloeträd


Synonymer Linaloe, indisk linaloe
Botaniska namn Bursera delpechiana Poiss. ex. Engl. = Bursera penicilliata (DC.) = Bursera glabrifolia = Bursera delphiniana = Bursera delphiniana = Elaphrium graveolens = Elaphrium penicilliata DC. = Elaphrium penicilliatum DC.
Engelska namn • Linaloe-tree, Mexican aloe, Indian lavender
Andra namn Romanska språk
Bois d'aloes, bois d'ales du Mexico, bois de rose femelie, bois jeune, cedre jeune, bois de citron de Cayenne, sarsaffras (franska)
Andra språk
Linaloe (tyska)

Besläktade Släktet Bursera omfattar ca 80 arter från tropiska Amerika. Många kallas dels linaloe, dels elemi, en del båda:
• Bursera aloexylon, Bursera fagaroides, Bursera simaruba... Flera olika träd kallas linaloe i Sydamerika och Indien, särskilt i ekonomiskt kärva tider. Även botaniker svävar på målet eftersom släktet är outrett. Också i doftindustrin är man oense om standarden linaloe, d.v.s. vilka arters olja som ska godkännas som linaloeolja.
• Västindisk elemi, Gomart-elemi (Bursera ssp. och Elaphrium ssp.), eng. West Indian elemi, incense tree: Många träd kallade elemi kan i andra sammanhang kallas linaloe.
Ej besläktade Läkealoe (Aloe vera = Aloe barbadensis).
Örnträd (Aquillaria agallocha) - ger Bibelns "väldoftande aloe".

Beskrivning Träd - buske: Upp 6-8 m högt. Starkt förgrenat. Hartsrik ved, på unga träd gul, på gamla röd.
• Blad (mars): Avlånga rundade blad upp till 18 cm långa som fälls på vintern.
• Blomma (april): Små gröna blommor kommer strax efter bladen på våren.
• Frukt: Efter en månad utvecklas blommorna till köttiga bär med först grönt, sedan rödbrunt ytterskal. Det gamla artepitetet delphiniana, delphinium syftar på att frukten liknar sporren på delfinens överkäke.
Odling och bruk

Skörd
• Ved: Träden huggs ner. Någon finputsning blir det sällan tal om utan eventuellla blad, blommor eller bär åker med när veden flisas.
• Frukt (augusti): På vilda träd kan bär skördas från femte året, odlade träd kan skattas redan året efter men man brukar vänta några år. Fallfrukt är särskilt värdefull. Bären torkas i skugga varefter ytterskalen skalas av. Ett träd ger under en säsong ca 5 kilo bär som blir 1/2-1 kilo torkade skal.
Växtförhållanden
Linaloe lever på magra jordar i torrt och soligt tropiskt klimat. Det odlas i sandblandad jord; god dränering behövs eftersom det inte tål att stå i vatten.
• Förökas i odling genom skott: grenar skärs av, får bilda rötter och planteras i jord. Frön gror långsamt om de gror alls.
Utbredning
• Amerika: Vilt i Mexiko, Brasilien, Franska Guiana.
• Asien: Odlat i Indien.

Växtdroger och beredningar • Harts
Linaloeessens (eterisk olja)

Historia

Namnet
Bursera efter en dansk 1600-talsbotaniker Burser.
• Linaloe har inget med Aloe vera att göra, d
äremot kan namnet ha inspirerats av doftande aloeved.
Ursprung
Syd- och Mellanamerika, troligen Mexiko.

Mexiko ...
Det mexikanska trädbeståndet skövlades av europeiska firmor som började destillera eterisk olja ur veden i slutet av 1800-talet. De träd som blev kvar snidas nu till traditionella skålar som köps av turister. Försök att plantera in nya träd har inte varit lyckade.
... Franska Guiana ...
Även i Brasilien och Franska Guiana i norra Sydamerika tokdestillerades linaloeolja i slutet av 1800-talet. I början exporterades veden och destillerades i Frankrike men snart övergick de franska firmorna till att destillera på plats. Ännu på 1890-talet var man osäker på vilka arter det egentligen var man hanterade. Fransk olja ansågs vara mycket bättre än mexikansk men också den franska började försvinna från marknaden vid tiden för första världskriget.
... Indien
Mexikanska träd togs till Indien och började odlas där 1920. Idag är i stort sett all linaloeolja indisk.


Litteratur: Se t ex Corneliuson (2000), Meyer (1952).
Nätpublikationer: Botanical Dermatology Databas (2006 09 25). Gildemeister & Hoffmann (1916): The volatile oils (2009 07 04). Tony Burfield (2003): Substituting for rosewood oil... (2009 07 05).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/linaloe.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2009 07 7
Cookieinfo
Made with a Mac