Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Jasminbuske


Nu börja blommor regna... Se, bak jasminens topp,
en jesuit sig smyger på trädgårdsstegen opp!
(Birger Sjöberg: På Richelieus tid, 1922)

Synonymer 1) Småblommig jasmin, luktjasmin, parfymjasmin
2) Storblommig jasmin, italiensk jasmin, katalansk jasmin, luktjasmin
3) Arabisk jasmin, kinesisk jasmin
Botaniska namn 1) Jasminum officinale L. = Jasminum officinalis
2) Jasminum officinale var. grandiflorum = Jasminum grandiflorum L. = Jasminum hispanicum = Jasminum aureum = Jasminum auriculatum = Jasminum italonicum
3) Jasminum sambac = Nyctanthes sambac
Engelska namn 1) Jasmine, jessamine, common jasmine, poet's jessamine
2) Italian jasmine, Catalonian jasmine, Spanish jasmine, Indian jasmine, royal jasmine, largeflowered jasmine
3) Arabian jasmine, jasmine sambac
Andra namn Romanska språk
Jasmine (franska), jasmim (portugisiska)
3) Foul (franska), mugherino (italienska)
Nordiska språk
Jasmin (danska)
Asiatiska språk
Yasmin (farsi = persiska) 
3) Magra, mogra, bela (hindi)
Andra språk
Jasmin (tyska)

Artvarianter Vad som är rena arter, underarter och varieteter är inte lätt att reda ut; mycket har korsats i odling.
3) Arabisk jasmin
• "Trebladig jasmin" (Jasminum sambac var. trifoliatum = Jasminum trifoliatum), eng. Tuscan jasmine, hindi kuddamulla: Varietet av sambac eller möjligen en egen art. I Kina använd i jasminte.
Besläktade Släktet Jasminum omfattar ca 200 arter av buskar och klängväxter, långtifrån alla med doft. Ett dussin från Asien och Afrika odlas för sina väldoftande vita eller gula blommor.
Vanliga krukväxter
• Kanariejasimn (Jasminum odoratissimum L.), eng. jasmine of Formosa, shuei blossom: Kanarieöarna, Madeira, odlad för doften på Formosa. Gula blommor.
• Vippjasmiin (Jasminum polyanthum): Från Kina till Europa 1891. Klättrande drivhusbuske som fritt växande kan bli 6 m hög; säljs vanligen klängande på en båge. Rosa knoppar, vita blommor.
Ej besläktade • Doftschersmin (Philadelpus coronarius): Medelhavsområdet; i Sverige vanlig som trädgårdsbuske. Bladen är lätt håriga på undersidan. Vita väldoftande blommor.
• Giftjasmin, karolinajasmin (Gelsemium sempervirens = Gelsemium nitidum = Bignonia sempervirens), eng. yellow jasmine, wild jessamine, woodbine: Sydamerika. 3 m hög klätterväxt med små vita väldoftande blommor. Hela växten är giftig.
• Nattjasmin, vit och grön (Cestrum nocturnum och Cestrum parqui): Sydamerika. 3 m höga buske. Ljusgröna - gulgröna blommor, luktlösa på dagen, starkt och väl doftande nattetid.

Beskrivning
 
• Buske: 1-3 m hög.
• Blad: Gröna året runt.
• Blomma: Kan vara enkla eller fyllda och är väldoftande hos alla.
1) Småblommig jasmin: Mörkgröna eller brokiga blad bestående av 7-9 småblad.
3) Luktjasmin: Stora glansiga blad.
1) Småblommig jasmin (Provence juli-oktober): Rosa i knoppstadiet, sedan vita till rosa och stjärnlika. Ju varmare klimat desto starkare doft.
2) Storblommig jasmin (Provence juli-november): Vita och stjärnlika. Doften kommer när blomman slår ut strax före gryningen och är starkast i soluppgången.
3) Arabisk jasmin (vår-sommar): Vita, öppnar sig en timme före midnatt.
Odling och bruk
 
Arabisk jasmin
(Jasminum sambac)
Skörd
• Blomma: 1) Småblommig jasmin (Provence juli-oktober). 2) Storblommig jasmin (Provence juli-november) måste skördas för hand. Blommor som plockas på förmiddagen ger dubbelt så mycket absout som blommor som tas på eftermiddagen och 1,5 gånger så mycket som morgonblommor, men morgonblommor plockade före soluppgången anses ge bättre doft. Fram till mitten av augusti plockas de på kvällen när blommorna öppnar sig, därefter övergår man till tidig morgonskörd. För en van plockerska i Grasse tog det i mitten av 40-talet två timmar att få ihop ett kilo blommor, vilket i augusti betydde 8-10.000 blommor, i november när blommorna är lättare 14.000. En väl omsedd buske kan skördas i 20 år. 3) Arabisk jasmin plockas idag med samma fart i Indien, där de öppnar sig strax före midnatt.
Växtförhållanden
Beskärs efter blomningen.
1) Småblommig jasmin: På bördig jord med mycket vatten och direkt sol, men tål frost.
2) Storblommig jasmin: Den vanliga i Frankrike; en av de få parfymväxter som fortfarande odlas i Grasse.
3) Arabisk jasmin: Frostkänslig.
• Förökas från sticklingar på sommaren. Storblommig ympas ofta på småblommig.
Odling inomhus
Ingen av arterna är härdig i Sverige. Alla tre kan odlas som krukväxt; särskilt den storblommiga är vanlig.
Utbredning
1) Småblommig jasmin: Odlad och förvilad i Medelhavsområdet, för parfymändamål i Provence.
2) Storblommog jasmin: Odlad för parfymändamål i Europa (Frankrike), Nordafrika (Marocko, Egypten), Asien (Indien, Iran).
3) Arabisk jasmin: Odlad i Asien, särskilt södra Indien (Tamil) där den också växer vild.
Växtdroger och beredningar Jasmin absolut (absolut)

Historia Namnet
Jasminum efter grekiska iasme = väldoftande olja, som har sitt ursprung i persiska yasmin, yasman = jasmin - ett vanligt flicknamn - och yasamin = jasminolja, som i sin tur är ett lån från hindi. Härav jasmin, i svenskan sedan 1651, som har hämtats från franska jasmine med samma betydelse.
Officinalis = officinell, efter latin officina = verkstad, tillverkningsställe, apotek, d.v.s. ett officinellt apoteksläkemedel.
Grandiflorum = storblommig; av latin grandis = stor, och flora = blomma.
Sambac = svärdslilja; en feltolkning på latin av av arabisk-persiska zanbak = en art av svärdslilja som liknar arabisk jasmin till utseende och doft.
Ursprung
1) Småblommig jasmin: Persien = Iran, Kashmir, Afghanistan.
2) Storblommig jasmin: Persien = Iran, nordvästra Himalaya.
3) Arabisk jasmin: Arabiska halvön.
Asiatien
Jasmin av många arter har odlats länge i Indien och det gamla Persien, dagens Iran, Kashmir, Himalaya och Afghanistan. Också i Kina är odlingen gammal; där nämns jasminen på 200-talet som en icke inhemsk växt. Blomman är en kinesisk symbol för kvinnlighet och behag.
3) Arabisk jasmin: Blommorna används i jasminte i hela Sydostasien, särskilt Kina, i Indien och Thailand som offergåva och till blomstersmyckning vid alla slags festligheter, särskilt bröllop. Bladen används utvärtes på brännskador. En indisk myt om jasminen är till förvillelse lik de grekiska metamorfoserna med olycklig kärlek, död och en uppspirande växt som huvudingredienser: I den indiska berättelsen är det en prinsessa som tar sig av daga p.g.a. olycklig kärlek till solguden, förvandlas till en jasminbuske och hämnas genom att inte dofta för solen utan endast nattetid.
Europa
De första jasminerna kom till Europa från Persien i mitten av 1500-talet. Den franska odlingen började århundradet därpå; i Grasse-området har de odlats sedan åtminstone 1700-talets mitt. I mitten av 1800-talet berättar engelske parfymören Piesse att ett av de största Grasseföretagen levererade 15 ton jasminblommor om året. I slutet av 1920-talet när priset på jasmindoft var mycket högt anlades många odllingar och fabriker i Nordafrika, t. ex. Tunisien. Särskilt sedan andra världskriget har de franska odlingarna minskat mycket.
1) Småblommig jasmin: Togs till Europa från Kina på 1500-talet. Den som odlas mest i Provence.
2) Storblommig jasmin: Har vandrat från arabiska halvön över Indien till Italien, därav namnet italiensk.
Kristen tradition
I den kristna kyrkan står jasmin för behag och elegans och - som de flesta vita blommor - jungfru Maria.
Element och kvaliteter
Astrologiskt styrd av Jupiter och därmed Skytten (elementet eld, rörlig kvalitet) respektive Fiskarna (elementet vatten, rörlig kvalitet), men också Kräftan (elementet vatten, ledande kvalitet), vari Jupiter är upphöjd (Culpeper).
Enligt elementläran neutral både vad gäller temperatur och fuktighet.
Kinesiskt element: Eld, i viss mån vatten.
 

Vykort från Grasse, 1910-tal: Skörd av jasmin. (© Musée national des Arts et Traditions Populaires, Frankrike)
 
Plockning och vägning i Indien, 1990-tal. (Foto: Christopher McMahon)

Litteratur: Se t ex Botanica (2003), Corneliuson (2000), Culpeper (1976), Jönsson (1910), Jönsson och Simmons (1935), Lawless (1992), Linell och Hylander (1955), Ljungqvist (2007), Lucas (1978), Meyer (1952), Nationalencyklopedins ordbok (1995), Piesse (1857), Stary och Jirásek (1975).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/jasmin.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2010 05 19
Cookieinfo
Made with a Mac