Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Ekmossa


Synonymer Ekmossa, slånmossa, slånlav
Botaniska namn Evernia prunastri
Engelska namn Oakmoss (Storbritannien), treemoss (USA)
Andra namn Romanska språk
Mousse de chêne, lichen de chêne (franska)
Andra språk
Eichenmoss, Evernia (tyska) 

Besläktade Trämossa (Evernia furfuracea), eng. treemoss: Följer ofta med i skörd av ekmossa.
Ej besläktade

Många andra lavar kan växa ihop med ekmossa och trämossa och kan följa med i skörden av båda:
• Mjölig brosklav, mjölmossa (Ramalina farinacea): På gamla träd.
• Brosklav (Ramalina fraxinea): På ek och ask.
• (Ramalina pollinaria)
• (Sticta pulmonacea = Stecta pulmonacia), eng. lobaria, oak lungs, lung moss, lungs of aok, lungworth: Grönbrun lav som använts för att behandla luftvägsbesvär.
• Skägglav (Usnea barbata): På bok och barrträd. Den enda andra art som i Frankrike också kan passera som trämossa.
• (Usnea ceratina)
• (Usnea plicata)


Beskrivning • Lav: Ett par cm hög. Grå, gröngrå till gulgrå, växer i små tussar på träden - påminner om färgad "vitmossa".
 

• Skörd: Plockas / skrapas från träden. Kvaliteten handlar i mycket om hur väl den rensas från andra lavar som följer med i skörden.
Växtförhållanden
På stammar och grenar på ek, slån, fruktträd och andra lövträd, ibland på barrträd, sällan på sten. Linné i svenska floran 1755

 
Växer på ask, sälg, i synnerhet på slånbuskar och annorstädes, vanlig. Man ser sällan en slånbuske som ej besväras av denna lav.

Odling och bruk

Utbredning
• Europa: Finns i hela Europa och skördas i Frankrike, Italien, Jugoslavien, Bulgarien, Tjeckoslovakien, Herzegovina. I Sverige allmän upp till trädgränsen.
• Nordafrika: Skördas i Marocko.
Växtdroger och beredningar • Lav
Ekmossa resinoid (extrakt)

Historia

 

Namnet
Prunastri av grekiska prune och latin prunus = plommonträd. Prunus är slånbärsbuskens släktnamn, härav namnet slånlav. Och ja, den internationella parfymindustrin känner till att ekmossa inte är en mossa utan en lav. Den kallas ekmossa därför att det är den sociala överenskommelsen i Europa sedan århundraden - eng. oakmoss, fr. mousse de chêne, ty. Eichenmoss, medan man USA slår ihop alla arter av ekmossa och trämossa till oakmoss.
Även Linné visste att ekmossa är en lav och kallade den vid dess rätta namn, nämligen det han fann i bruk i Sverige, slånmossa. Som han förklarar i svenska floran 1755:
 
De inhemska namnen har jag gett efter vårt folks röst ... Ty om jag sätter svenska namn på alla enskilda växter efter vad släkte jag vill ha dem i, skulle de för folket bli lika svårbegripliga som de latinska.

 

Ekmossa

Ursprung
Europa och Nordamerika.
Egypten
Egypten är inte fuktigt nog för att ekmossa ska kunna växa där, men man har hittat rester av laven i gravkärl från 1900 f. Kr. Egyptierna importerade både ekmossa och trämossa från Grekland och använde dem som smakämne i bröd och eventuellt också som läkemedel. 
Cyprisk mossa
Bekant utanför Medelhavsområdet blev ekmossa under 1200-talet, då den tillsammans med harts från klipprosen blev den första allmänt kända parfymen i Europa: Chypriskt pulver. Idag är chypresparfymerna den äldsta av de doftfamiljer som parfymindustrin använder för att klassificera parfymer, och ekmossa fortfarande ett av industrins absolut viktigaste doftämnen.
Europa
Använd i Spanien under medeltiden. Från 1500-talet i allmänt bruk i hela Europa som doftämne, särskilt pulveriserat i luktpåsar - Linné noterar i svenska floran 1755: "Utmärkt cypriskt pulver sägs framställas av loberna."

Litteratur: Se t ex Corneliusson (2000), Linné (1986), Naves (1947).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/ekmossa.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2009 07 8
Cookieinfo
Made with a Mac