Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Cedratträd


Synonymer

Cedrat, äkta cedrat, citron, äkta citron, söt citron, sötscitron, citronatcitron, suckatcitron, suckatcitrus, cedratcitron, cedro, adamsäpple

Botaniska namn Citrus medica L. = Citrus medica var. genuina = Citrus medica ssp. genuina
Engelska namn Citron, cedrat, cedrate
Andra namn

Romanska språk
Cedrus medica, malus medica, malum citreum, citron (latin), cedro, cedrato, citron (italienska), cedre, cédrat, citron, (franska), lima (spanska)
Asiatiska språk
Etrog, ethrog, esrog (hebreiska), yuzu (japanska)
Andra språk
Persikon melon, melea e persike, melea e medike, melon medicon, kitrea, kitron, kitrion, kedromelon, kitrion (grekiska), kitro (nygrekiska), Cedrat, Zedrat, Zedrat-Zitrone, Zitronat-Zitrone (tyska),
tsedrat (ryska)


Artvarianter

Citron (Citrus medica var. limonum): Ansågs förr vara en underart av cedrat (Citrus medica var. limonum) men räknas isag som en självständig hybridiserad art (Citrus limonum).
Lime (Citrus medica var. acida); Räknas inte längre som underart till cedrat utan till aurantifolia (Citrus aurantifolia).
Cedrat (Citrus medica) består av ca tio varieteter, bland dem
• Suckatcitron (var. macrocarpa): Den varietet som mest syltas in till suckat.
• Suckatcitron, cedratcitron (var. bajoura), eng. musk citron: Modern variant av antikens söta cedrat.
• Fingercitron, Buddhas hand (var. sarcodactylis), eng. fingered citron: Se nedan under Historia.

Besläktade • Se under apelsin för ytterligare arter av Citrus
Ej besläktade Ceder (Cedrus atlantica och andra): Greker och romare visste inte vad de skulle tro... Se nedan under Namnet.

Beskrivning • Buske: Buske eller träd, 2-4 m hög med vassa taggar.
• Blad: Lansettformade, 5-15 cm långa, ständiggröna med lila ton och citrondoft.
• Blomma (året om): Lillatonade och doftande; busken blommar och bär frukt samtidigt.
• Frukt (året om): Frukten (cedraten) liknar en 15-30 cm lång, avlång och oregelbunden citron. Skalet är tjockare än på andra citrusfrukter - nästan hela frukten är skal - och luktar starkt och gott av citron. En del varieteters skal är sötare än citron, andra är sura. Utsidan (flavedo) är först grön och sedan citrongul, läderartad, knölig och knottrig, den tjocka insidan (flavedo) är vit, mjuk och svampig. Som andra citrusfrukter är den ett flerrummigt bär men det lilla fruktkött som finns är inte saftigt. Fröna är många och vita.
Odling och bruk Skörd
• Frukt: Fruktskalen skalas av maskinellt. Vid framställning av eterisk olja ska idealt bara det doftande gula ytterskalet (flavedo) användas. Det vita innerskalet (albedo) kanderas till suckat.
Växtförhållanden
Kräver tropiskt till subtropiskt klimat, vindskydd och direkt sol. Jorden ska vara lucker, väldränerad och lätt alkalisk lerjord. Trädet behövder regelbunden gödsling, särskilt kväve och kalium, för att frukten ska bli bra. Som alla citrusträd är cedraten känslig för virus och skadedjur.
• Förökas genom frö eller ympning (okulering), som inte är kosher.
Odling inomhus
• Sådd: Peta ner några färska kärnor i vanlig såjord. Frukter i asiatiska butiker har ofta mycket kärnor. Kärnor från KRAV-odlad frukt brukar ta sig bra. Så på ett par cm djup i en 10-12 cm hög kruka; rötterna växer snabbt och djupt. Genomvattna och sätt plast med lufthål över. Ställ ljust och varmt och låt inte torka ut. De första små bladen kommer efter en vecka till ett par månader. När plantorna är 6-10 cm höga flyttas de över till var sin lite större kruka med krukväxtjord blandad med lerjord, i botten grovt grus eller lecakulor. Sköter man plantorna rätt kan de utan särskilt stor arbetsinsats frodas i årtionden. Det svåraste momentet är nog att få tag på frön!
• Skötsel: Plantan placeras ljust, vattnas regelbundet och duschas ibland. När den nått 20 cm höjd bör den toppas för att inte bli ranglig och spretig. På vintern kan den ibland tappa vartenda blad men hämtar sig oftast om man fortsätter att vattna sparsamt och låter den stå ljust. På våren börjar trädet växa snabbt; plantera om i större kruka och byt jord varje vår de första åren. Skär bort nya skott för att hålla plantan tät. Under sommaren kan den stå utomhus på soligt och fritt ställe. Gödsla en gång i veckan, eventuellt med specialnäring för citrusväxter.
• Blommor och frukt: Det kan ta över tio år innan de första blommorna kommer. Man får pollinera blommorna själv: Använd en liten pensel till att föra över frömjöl från en blommas ståndare till en annans pistill. Hurdan frukten blir vet man aldrig med frösådda citrusplantor.
Utbredning
• Europa: Växer vild kring Medelhavet cedrat för både etrog och suckat odlas (Italien, Grekland, Korfu, Korsika).
• Nordafrika: Växer vild i Nordafrika och etrogcedrat odlas (Marocko, Etiopien).
• Asien: Etrogcedrat odlas (Palestina, Jemen). Fingercitron växer vild (Himalaya) och många sorter odlas (Kina).
Handel
Frukten exporteras mest som suckat.
Färsk säljs den för användning (etrog) vid den judiska lövhyddhögtiden.
Växtdroger och beredningar Citrussaft (växtsaft)
Citrusdekokt (vattenutdrag)
Citrustinktur (spritutdrag)
Cedratessens
(eterisk olja)
Citrusdofter (parfym)

Historia Namnet
• Citrus är latin = citronträd, cedratträd. Ordets rot är sanskrit ked-, något som luktar eller ryker, som via Egypten kom in i grekiskan, där kedros (latin: cedrus) kunde avse alla möjliga träd som användes i rökelse, särskilt cedrar och thujor.
• Citron: Av grekiska kitrea = cedratträd, kitron, kitrion = cedratfrukt. Namnet började användas sedan trädet hämtats hem av Alexander den store på 300-talet f. Kr. I svenskan har ordet citron funnits sedan 1578 och betytt cedrat (medan citron hetat lemon). Först på 1900-talet blev citron citron.
• Limon är latin = citrusfrukt, från persiska limun, leimun och arabiska laimun, båda om olika citrusfrukter. Benämningarna nådde Europa genom korstågen, blev till medeltidslatinets limon och under 1200-talet många liknande citrusnamn i europeiska språk.
• Medica - av grekiska medike, medicon, medikos och latin medica, alla med betydelsen medisk, av Medien i nordvästra Persien, där Alexander de stores armé hittade cedraten. Hans botaniker Theofrastos gav namnet melon medicon = mediskt äpple, som sedan blev latinets medicus = botande. Plinius latinska namn på frukterna var malum citreum = .
Citrusförväxlingar
Ceder - av grekernas kedros, romarnas cedrus = ceder och andra välluktande träd. Cedraten användes på liknande sätt och fick det latinska namnet cedrus medica = medisk ceder. Förväxlingarna gäller framför allt eteriska oljor: cederolja, cedroolja eller cedroolja?
Persika: Alexanders armé fyndade också persikoträd i Persien. I Grekland kallades det ibland persikon melon = persiskt äpple. Ibland användes samma namn också om citron. Det vanliga var dock att persikon melon, melea e persike = persiskt äpple och melea e medike, melon medicon = mediskt äpple betydde cedrat. I latinet utvecklades persikon, persike däremot till just persica = persika.
Cedrat: Persikon melon, melea e persike = persiskt äpple och melea e medike, melon medicon = mediskt äpple användes alltså för cedrat i Grekland och någon gång också för persika eller citron. Grekerna hade ytterligare ett cedratnamn: melea e medike, melon medicon = mediskt äpple, som blev romarnas cedrus medica = medisk ceder, d.v.s. cedrat, som kom in i många europeiska språk i denna betydelse. Svenska cedrat, belagt sedan 1892, betydde först bara suckat, cedratens kanderade skal; formen cedro = cedrat är äldre. Citron = cedrat först på 1900-talet.
Citron: När citronträdet dök upp omkring år 0 och blev sammanblandat med cedraten började grekerna kalla även citronträdet för persikon melon (persiskt äpple). Grekerna hade ytterligare ett namn på cedrat: kedromelon = cederäpple, kitrea = cedratträd, kitron, kitrion = cedratfrukt. Av detta bildades latinets citron = cedrat, som övertogs med samma betydelse i många språk. Namnet citron spillde ofta över på citronträdet, så att till slut både cedrat och citron kunde kallas både cedrat och citron... Från 1578 finns svenska citron = cedrat. Först på 1800-talet blir svenska citron = citron.
Lemon: På medeltiden lärde sig korsfararna persiska limun, leimun och arabiska laimun, som var namn på citrusfrukter i persikans och cedratens hemtrakter. Inte bara glosan nådde Europa utan också regelbundna laster av frukten citron och arabisk kunskap om hur den kunde användas medicinskt. Av de persisk-arabiska orden blev medeltidslatinets limon = citrusfrukt, som på 1200-talet ingick i namnet på citron i många språk. Svenska lemon = citron sedan 1500-talet. Omkring 1900 ersattes det med citron = citron.
Ursprung
Himalayas sydsluttningar - kinesiska Yunnan-provinsen, norra Burma, Indokina. Alla arter av citrus är mer eller mindre besläktade och Linné betraktade sin tids citrusfrukter - citron, pomerans, apelsin - som varieteter av cedrat. Idag anses åtminstone citron vara en hybrid av cedrat.
Fingercitron
Det finns ca tio varieteter av cedrat. Den mest udda är nog fingercitronen (Citrus medica var. sarcodactylis), kallad Buddhas hand i Kina och Japan där den odlas och används i religiösa ceremonier. Frukten är ätlig med söt smak och gult skal, inte rund utan mest lik en sjöstjärna eller en hand med krökta fingrar.
Etrog (ethrog, esrog, adamsäpple, paradisäpple)
Etrog är det hebreiska namnet på cedrat. Judarna kom i kontakt med den under den babyloniska fångenskapen. Frukten hade fördjupningar i skalet som liknade bettmärken - Adams! Kunskapens frukt från Edens lustgård! Detta var säkert Talmuds skördefrukt och den som avsågs i i Tredje Mosebok 23:40 där reglerna för lövhyddohögtiden ges:
 
Ni skall på den första dagen ta frukt av era skönaste träd, kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och av pilträd...
 

Frukten inkorporerades i lövhyddohögtidens ritualer. Den äts inte utan placeras som prydnad tillsammans med de tre föreskrivna kvistarna av sälj, myrten och dadelpalm (det var tillåtet att kandera frukten till suckat efter helgen). Hälften av de ca tio vareteterna används. Reglerna för odling och hantering är detaljerade och ortodoxa. Storleken ska vara som ett hönsägg, formen uppfylla stränga kriterier för olika kategorier, ytan undersöks med förstoringsglas. Miljoner har lagts ner på DNA-undersökningar för att hitta genetiska spår efter träd som kan ha växt på vissa platser i Babylonien och Palestina.
Asiatisk odling
Vid tiden för den babyloniska fångenskapen, 500-talet f. Kr, odlades cedrat i Babylonien och Persien, dagens Irak och Iran. En sort växte i Palestina; det tidigaste belägget för odling där är från Jaffa 136 f. Kr. Judarna tog med sig både frön och plantor när de övergav Jerusalem år 70 och bidrog därmed till trädets spridning i Medelhavsområdet. Idag odlas det på spridda ställen i Europa, Nordafrika och Asien.
Grekisk odling
På 300-talet f. Kr. tog Alexanders armé med sig träd från Medien i dagens nordvästra Iran och en liten prydnadsordling kom igång i Grekland. Frukterna var större och sötare än dagens. Grekerna kallade dem persikon melon (persiskt äpple) och melon medicon (mediskt äpple). De användes medicinskt mot bland annat gikt, magsjukdomar och förgiftningar och skalet åts som delikatess. Alexanders botaniker Theofrastos beskrev dem som ett exempel på märkligheterna i östern och södern. De uppförde sig precis som kedros, grekernas namn på välluktande träd som kunde användas som rökelse, som cedrar och thujor. Lade man frukten bland kläderna genomdränktes de av den goda lukten och mal och andra skadedjur försvann. Därför kallade romarna cedraten cedrus medica (medisk ceder), ett namn som kom att orsaka en del missförstånd och så småningom skulle bli till både citrus, citron och cedrat.
Romersk odling
På Plinius tid omkring år 70 fanns cedratträdet i Italien men klarade sig dåligt i det fria. Hundra år senare växte det i trakterna kring Neapel. På 200-talet var träden så acklimatiserade att de gav ätbar frukt. De odlades som trädgårdsträd i hela Medelhavsområdet i ett par århundraden ända tills barbarerna från norr förstörde konstbevattningssystemen och imperiet.
Hesperidfrukter
Hesperiderna var i grekisk mytologi fyra nymfer som vaktade gudarnas trädgård på en ö långt borta i väster. Där växte de gyllene äpplen som Zeus hustru Hera fått i bröllopsgåva. Hon låg i ständig fejd med Zeus son Herakles (Herkules) som slutligen triumferade genom ett av sina tolv storverk: Han besegrade den vaktande draken, snappade åt sig äpplena och förde dem till Grekland. Grekerna identifierade hesperidfrukterna som kvittenfrukter men i Rom och övriga Europa ansågs de vara cedrater. När importen från Asien ökade på 1600-talet kom hesperidfrukter att omfatta också citroner och apelsiner, särskilt när man ville vara poetisk, som odlades i särskilda orangerier under hela 16- och 1700-talen.
Svensk import
Kring sekelskiftet 1700 hade de ostindiska kompanierna kommit igång på allvar och asiatiska varor strömmade in i ett förtjust Europa - porslin, siden, rosor, ingefära... 1727 och 1734 utfärdades två liknande överflödsförordningar i Sverige. Import av bland annat valnötter i grönt skall, kvittenfrukter och alla slags jord- och trädfrukter förbjöds. Undantag gjordes bara för hesperidfrukterna, som inte kunde ersättas med inhemska och som man tydligen inte heller ville banna som onödiga: citron (d.v.s. cedrat), lemon (d.v.s. citron), pomerans och apelsin.
Suckatcitron
Cedraten har aldrig varit någon ätfrukt; fruktköttet är torrt och segt. Det användbara på den är det starkt doftande skalet. Under 17- och 1800-talen gav det den helt dominerande citrusoljan till Europas alla apotek och cologne-destillerare. Citronolja kallades den, även i Sverige, för cedrat hette fortfarande citron. Under 1900-talets första hälft konkurrerades den ut fullständigt på några årtionden av det vi idag kallar citronolja.
Tog cedraten slut och man måste sluta pressa olja? Eller gick cedraten plötsligt åt till annat? I slutet av 1800-talet gjorde "kanderade citronskal" succé i Europa. Det var en specialitet från Italien där åtminstone hälften av cedratvarieteterna kunde odlas för användning på detta sätt. Skalen hackades, innerskalet fick dra och jäsa i havsvatten i veckor, kokades, fick dra i socker ytterligare några veckor och soltorkades slutligen. Resultatet blev söta, grönglänsande bitar med lukt och smak av cedrat. Det blev populärt som dekoration och smaksättning på bakverk, fyllning i fruktkakor och liknande, med den extra fördelen att vara obegränsat hållbart.
Namnet på godsaken - suckat, citronat, cedrat - fick snabb spridning i alla europeiska språk och citronen, som måst kallas söt citron och äkta citron för att skiljas från uppkomlingen vanlig citron och sur citron, blev nu känd som suckatcitron, citronatcitron, cedratcitron...


Litteratur: Se t ex Botanica (2003), Corneliuson (2000), Hansson och Hansson (2002), Henrikson (2000), Hylander (1975), Jönsson och Simmons (1935), Ljungqvist (2007), Meyer (1952), Möller (1997), Nationalencyklopedins ordbok (1995), Ovidius (1969 bok 11), Theofrastos (1916).
• Artiklar: Eva Rönnblom: Vacker rumsväxt av klyftigt inköp (Allt om trädgård 2002:12).
Nätpublikationer: Gernot Katzer's spice pages (2005 03 30).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/cedrat.html
Datum: 2021 12 09 - Uppdaterad: 2010 05 9
Cookieinfo
Made with a Mac