Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Libanonceder


Se, du är ett ädelt träd, en ceder på Libanon, med sköna grenar och skuggrik krona och hög stam, en som med sin topp räcker upp bland molnen.
(Gamla Testamentet: Hesekiel 31:3)

Synonymer Libanonceder, äkta ceder
Botaniska namn Cedrus libani Barr. = Cedrus libanitica = Cedrus libanotica 
Engelska namn Lebanon cedar, true cedar
Andra namn Romanska språk
Cedrus (latin)
Andra språk
Kedros (grekiska)

Besläktade Släktet Cedrus omfattar fyra arter som ofta ses som underarter eller varieteter av en enda. Alla har styva ständiggröna barr. Kottarna är uppåtstående, som unga blågröna, efter ett par år ljusbruna. Förutom libanoncedern:
• Cypernceder (Cedrus brevifolia = Cedrus libani ssp. brevifolia): Av en del räknad som en varietet av libanonceder, enligt andra finns artskiljande drag; den blir t. ex. bara upp till 18 m hög och har mindre barr. Vågräta grenar. Vild i ett litet bergsområde på Cypern, de flesta återplanterade.
• Himalayaceder (Cedrus deodara = Cedrus deodorata = Cedrus libani v. deodora): Över 60 m hög, med hängande grenar och långa barr. Nedhängande grenar. Nästan utrotad; ett mycket litet bestånd finns i västra Himalaya.
Atlasceder (Cedrus atlantica) - ofta kallad libanonceder, särskilt i äldre litteratur, som hos "aromaterapins fader" Gattéfossé på 1930-talet.
Ej besläktade • Japansk ceder, kryptomeria, suga (Cryptomeria japonica): Ständiggrönt skogsträd, inhemskt i Kina och Japan. Mycket blir ätpinnar.
• Kinesisk ceder (Juniperus chinensis): Buske-träd från Mongoliet, Himalaya, Kina, Japan, med många prydnadsformer. Ger en rökig eterisk "cederolja".
• Kubaceder (Cedrela odorata): Västindiskt lövträd med lätt ved, det man gör cigarrlådor av - släktet Cedrela kallas just cigarrlådeträd.
Virginiaceder, röd ceder (Juniperus virginiana, förr Cedrus virginia).
Cembratall (Pinus cembra) - inte heller underarten sibirisk ceder är en ceder.
Thuja - barrträd vars ved kallas cederträ: vit, gul, röd ceder...

Cupressus - flera kallas ceder.
Citrus - förväxlad med ceder redan av de gamla grekerna; se Namnet nedan.

Beskrivning • Träd: Upp till 40 m högt. Unga träd är smala, senare breder grenarna ut sig och på äldre träd bildar de tydliga "våningar" med vackert ljusspel - ljusgrön ovansida, svartgrön undersida. Veden är rödaktig.
• Blad: Mjuka mörkgröna barr, 3-4 cm långa.

• Frukt: Uppåtstående kottar, först blågröna, vid 2-3 år bruna, upp till 12 cm långa, med tättsittande och nästan släta kottefjäll som spricker och släpper fröna och sedan sitter kvar tills de faller sönder.

Odling och bruk

 

Libanons flagga
Växtförhållanden
Vill ha svalt och fuktigt klimat. Liksom atlasceder klarar den sig i södra Sverige men blir inte särskilt hög. Kan med lite tålamod odlas som bonsai utomhus.
Utbredning
• Asien: Något hundratal träd, varav några är flera tusen år gamla, växer vilt i Kadishadalen i bergskedjan Libanon i norra Libanon. De skyddas mot avverkning och är upptagna på UNESCO:s lista över världsarv.
• Europa: Mindre bestånd finns på Cypern, ett större i bergskedjan Taurus i södra Turkiet. I Europa, även Sverige, som prydnadsträd sedan några hundra år.
• Nordafrika: Mindre bestånd finns i Algeriet.
• Amerika: Lite odlas till virke i bl. a. USA.
Växtdroger och beredningar Libanoncederträessens (eterisk olja)

Historia

 

 

 

 

Namnet
Cedrus = cederträd, cederträ, cederolja, av grekiska kedros med samma betydelse. Ordets rot är sanskrit ked-, något som luktar eller ryker, som via Egypten kom in i grekiskan. Både grekiska kedros och den latinska cedrus kunde avse alla möjliga träd som användes i rökelse, särskilt cedrar och thujor. Efter Alexander den stores fälttåg på 300-talet f. Kr. blev kitrea = cedratträd, och kitron, kitrion = cedratfrukt (latin: citron). Otaliga förväxlingar uppstod snart mellan mellan ceder och cedrat - det antogs snart att cedratfrukterna kom från någon medisk ceder och cedratträdet fick namnet cedrus medica = medisk ceder. När sedan citronträdet dök upp i Medelhavsområdet vid vår tideräknings början sammanblandades också cedrat och citron som gemensamt kallades citrus. Härav namnet ceder, i svenskan sedan 1541.
Libanos = bergskedjan Libanon i dagens Libanon, av grekiska libanos = rökelseträdet, medan libanotos = kådan ur detta träd. Ursprunget är hebreiska lebona och arabiska luban, båda med betydelsen rökelse. Det är alltså "rökelseträdet" som gett bergskedjan och landet deras namn, inte tvärtom.
Libanons ceder
Den starka och ädla libanoncedern är mytisk. Den växte på Libanonberget vid östra Medelhavskusten där handelsfolket fenicierna hörde hemma. Utan trädet hade Europa inte sett ut som det gör idag, för det var med skepp av libanonceder fenicierna blev Medelhavets stora handelsmän runt 1000 f. Kr. och i och för detta uppfann alfabetet. Redan för 5.000 år sedan började timret exporteras över hela den då kända världen - västerut till Medelhavsländerna, söderut till Egypten och övriga Afrika, österut till Mellanöstern och Asien. Alla forntida folk - sumerer, babylonier, assyrier, egyptier, judar, greker - använde libanoncedern till skepps- och tempelbyggen. Grekerna helgade trädet åt Artemis och byggde det berömda Artemistemplet i Ephesos i dagens Turkiet av libanonceder.
Gilgamesh på Libanonberget
Gilgamesh, första dynastins femte kung i nedre Mesopotamien, begav sig kring 2700 f. Kr. ut på en hundra mil lång resa västerut till Libanons berg. Slutligen stod han med sin reskamrat inför den väldiga cederskogen som vaktades av monstret Humbaba, "vars röst fick Libanons berg att skälva":

 

De stannade vid skogsbrynet,
förundrade sig över cederträdens höga kronor,
såg ingången till skogen.
Humbabas spår hade bildat en stig.
Vägen var rak och spåren klara.
De såg Cederberget, gudarnas boning, Irninas [Ishtars] tempel.
I bergssluttningarna växte cederträden i täta rader.
Deras skugga var ljuvlig, full av glädje.
Törnbuskarna klängde på varandra,
skogen var tät, cederträden doftade örter.
  Gilgamesh besegrade Humbaba och satte sedan igång att hugga träd:
 
Min vän, vi har huggit ner ett högt cederträd
vars krona nådde upp till himlen.
Jag ska göra en port av den,
sex ninda hög [36-54 m], två ninda bred [12-18 m],
en kush tjock [50 cm], karmar och ramar av samma träd.
Eufrats flod får föra den till Nippur,
till [gudakungen] Enlils tempel.
 

 

Det var alltså lång väg stockarna skulle forslas men väl värt besväret, för i Mesopotamien betraktades libanoncedern som världsträdet. Cederstaven, en symbol för Livets gren, var de sumeriska kungarnas och prästernas värdighetstecken och fungerade både som orakel och besvärjelseverktyg.
Biblisk ceder
När den gammaltestamentlige Guden upplåter sin röst, inte bara dundrar den och ljuder med makt, går ovan vatten, sprider ljungeldslågor, kommer öknen att bäva, får hindar att föda och rycker bort skogarnas klädnad - den bräcker till och med Libanons cedrar. Det var en styrkebild forntidens människor förstod.
"Bjälkarna i vår boning är cedrar och cypressen vår väggpanel", diktas det i Höga Visan. Med libanonceder klädde Salomo på 900-talet f. Kr. både templet och sitt eget privatpalats libanonskogshuset i Jerusalem. Antagligen var det just detta bygge som slutligen förödde beståndet. När Alexander den store kom till bergssluttningarna 333 f. Kr. fann han att alla träd hade fällts. Han missade några som idag är listade som världsarv.
Gamla Testamentets hebréer använde kottarna rituellt men eftersom även grekerna gjorde så bytte man ut dem mot ett slags citroner. I Talmuds skapelseberättelse från århundradena kring Kristi födelse står cedern dock kvar: Första dagen skapade Gud himmel och jord, dag och natt. Andra dagen skapade Han änglarna. Tredje dagen skapade Han växterna inklusive Libanoncedern, och på det att den inte måtte växa sig för hög och högfärdig skapade Han samtidigt yxor att hugga ner den med. Därefter tog Han sig an paradis, sol, måne och stjärnor.
Kristen tradition
Jesu kors ska ha snickrats av fyra träslag: olivträd, Libanonceder, ett barrträd och en palm. I kristet symbolspråk brukar Libanoncedern få illustrera synden stolthet och dess motsats dygden ödmjukhet, humilitas.

Dyalogus creaturarum moralizatus 1483
Den första tryckta boken i Sverige ger i den sedelärande berättelsen "Om Libanons cederträd" en typisk roll åt cedern som högmodig:
På Libanon växte en gång ett cederträd som överglänste och höjde sig över alla andra, så att många människor gick upp på berget för att se på det. Glada över denna syn berömde de trädet på många sätt. Fördenskull blev cedern så småningom högfärdig och sade för sig själv:
- Jag har fått så mycket beröm av alla att jag måste vara värd beröm, men om buskarna och snåren som växer och frodas runt omkring mig huggs bort och dras upp med rötterna, då tror jag att jag skall synas som allra störst. Därför är det säkrast att förödmjuka och stympa dem innan de blir för höga, så att de inte tar ifrån mig min ära och berömmelse.
Och med dessa ord högg den av och slet loss alla de buskar och snår som frodades omkring den och framstod därigenom helt blottställd. Men bara några dagar senare blåste nordvästvinden från Libanon, och den övermodiga cedern slets upp med roten och bröts ner, och den sade:
                             Högre rang kan endast vinnas
                             där ett lägre stånd får finnas.

 

Element och kvaliteter
Astrologiskt styrt av Uranus och därmed Vattumannen (elementet luft, fast kvalitet).
Enligt elementläran varmt och torrt.
Kinesiskt element: Vatten.

Litteratur: Se t ex Botanica (2003), Corneliuson (2000), Gattefossé (1993), Gentz och Lindgren (1946), Hylander (1975), Jönsson och Simmons (1935), Lindgren (1918), Linell och Hylander (1955), Ljungqvist (2007), Meyer (1952), Nationalencyklopedins ordbok (1995), Theofrastos (1916), Widengren (1953).
• Citat: De stannade vid skogsbrynet...: Gilgamesheposet finns i flera svenska översättningar, t. ex. Tallqvist (1977), Warring och Kantola (2001). På Libanon växte en gång...: Dyalogus creaturarum moralizatus 1483 (1983).
• Nätpublikationer: UNESCO: World heritage - Ouadi Qadisha (the Holy Valley) and the Forest of the Cedars of God (Horsh Arz el-Rab) (2009 11 17).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/cederlibanon.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2010 01 26
Cookieinfo
Made with a Mac