Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Kassiaträd


Synonymer Kassia, kassiakanel, cassiakanel, kanelkassia, kanelcassia, hushållskanel, kökskanel, falsk kanel
1) Kinesisk kassia, kassiakanel,kinakassia, kinesisk kanel
2) Saigonkassia, saigonkanel, vietnamkassia
3) Indonesisk kassia, indonesisk kanel, javakanel, bataviakassia, bataviakanel, padangkassia, panangkanel
, mindanaokanel, träkanel
Botaniska namn 1) Cinnamomum aromaticum = Cinnamomum cassia Blume = Laurus cassia 
2) Cinnamomum loureirii
3) Cinnamomum obtusifolium = Cinnamon burmannii
Engelska namn Cassia, Chinese cassia (framför allt i Storbritannien), false cinnamon, bastard cinnamon, Chinese cinnamon (framför allt i USA).
1) Chinese cassia, Canton cassia, Chinese cinnamon, Canton cinnamon
2) Vietnamese cassia, Saigon cassia, Vietnamese cinnamon, Saigon cinnamon
3) Indonesian cassia, Jawa cassia, Fagot cassia, Padang cassia, Indonesian cinnamon, Jawa cinnamon, Fagot cinnamon, Padang cinnamon
Andra namn Romanska språk
1) Cannelle de Chine, casse, canéfice (franska), cassia, cannella della Cina (italienska), casia, canela de la China (spanska), cássia-aromática, canela-da-china (portugisiska)
2) Canelle de Saigon, canelle de Cochinchine (franska), canela de Saigón (spanska), canela-de-sagâo (portugisiska)
3) Canelle de Padang (franska), canela de Java (spanska), falsa-canforeira (portugisiska)
Nordiska språk
1) Kinesisk kanel (danska), kassia (norska), kassia (isländska), talouskaneli, kassia (finska)
2) Vietnamesisk kanel (danska), Saigonkaneli (finska)
3) Indonesisk kanel (danska), Jaavankaneli (finska)
Asiatiska språk
1) Kuei, kwei-shi, kui, gui, guan gui, gui xin (mandarin = kinesiska; om både träd och bark), gun gwai, gwai sam (kantonkinesiska), kayu manis cina (indonesiska), keishi, keihi, kashia, kasia, to-nikkei, shinamonkassia (japanska), ob choey, kaeng (thai), dar cini, darseen, darsini (arabiska om barken), kasia, kassia, qasia, qassia, qezîah, qiddah (hebreiska), cin tarcini (turkiska)
2) Ob choey wan (thai), khe (laotiska), que, que qui, que tanh hoa (vietnamesiska)
3) Guang dong gui, jia rou gui (mandarin = kinesiska), gwong dung gwai, ga yuhk gwai (kantonkinesiska), kayu manis Padang, ki amis (indonesiska), jawa-nikkei (japanska), suramarit (thai)
Andra språk
1) Kasia, kinamomon, kitoo, daphnitis (grekiska), kasia (nygrekiska), kdy, kdt (fornegyptiska) Cassia, Kassia, Kassie, Zimt, chinesischer Zimt (tyska), kassie, bastaardkaneel, valse kaneel (holländska), korichnoje derevo (ryska), Cina cinamomo, aroma cinamomo (esperanto)
2) Vietnamesischer Zimt, Saigon-Zimt (tyska), vietnamskaya koritsa (ryska), Saigon fahéj (ungerska), vjetnama cinamomo (esperanto)
3) Padang-Zimt, Indonesischer Zimt (tyska), Indonesische kaneel (holländska), indonezia cinamomo (esperanto)

Besläktade

Släktet Cinnamomum omfattar ca 250 arter av träd från Asien-Australien.
Kanel (Cinnamomum zeylanicum) - se där för flera kanelträd.
Kamferträd (Cinnamomum camphora)

Ej besläktade Cassia
• Rörkassia, johannesbröd, tissla-tassla, senna (Cassia fistula): Träd med rörformig frukt; blad och frön används som laxermedel - "cassia" i medeltida läkeböcker kan betyda denna frukt lika väl som kassiakanel. Allmänt odlat i Asien.
• Italiensk senna (förr Cassia italica, idag Senna italica): Volymgivare i laxermedel och hennapulver.
• Indisk senna, arabisk senna (förr Cassia angustifolia, idag Senna angustifolia): Volymgivare i laxermedel och hennapulver.

Acacia
Gummiakacia (Acacia senegal)
Doftakacia (Acacia farnesiana)
Silverakacia (Acacia dealbata)

Beskrivning • Träd: Upp till 15-18 m höga (större än kanelträdet) men hålls som odlade låga. .
• Blad: Träden är ständiggröna; bladen som liknar lagerblad är större än hos kanelträdet.
• Blomma: Blommorna sitter i knippen. Hos kinesisk kassia är de små och vita, hos indonesisk rätt stora och ljusgröna till rödrosa.
• Frukt: Frukten är ett köttigt bär med ett frö.

Odling och bruk

Skörd
• Bark: Trädet huggs ner när det är omkring 5 år och bark skalas av från stam och grova grenar. Nya skott som skjuter ut från stubben skördas sedan vart tredje-fjärde år (kinesisk kassia) eller mer oregelbundet och bara i en del odlingar (indonesisk kassia). Soltorkas. Torkad bark skiljer sig från kanel genom sin gråaktiga färg (ytterbarken skalas inte av), grovhet (1-3 mm, ju tjockare desto bättre) och på att den är platt eller rullar in sig bara från ena hållet (rören stoppas inte in i varandra).
Växtförhållanden
Tropiskt, subtropiskt eller varmtempererat klimat med direkt sol eller halvskugga och mycket sommarregn. Jorden måste vara genomsläpplig.
• Förökas från frö på hösten.
Utbredning
1) Kinesisk kassia: Vilt i Kina, Vietnam, Laos, Burma. Odlas i södra Kina och Vietnam.
2) Saigonkassia: Vilt i Vietnam, Laos, Kambodja. Odlas i Vietnam.
3) Indonesisk kassia: Vilt i Malaysia och Indonesien. Odlas i Indonesien (Java, distriktet Padang på Sumatra), Filippinerna (Mindanao).
Handel
1) Kinesisk kassia: Den kanel som säljs i USA.
2) Saigonkassia: Ovanlig i handeln.
3) Indonesisk kassia: Handelns största; den kanel som säljs i Skandinavien sedan årtionden.
Nästan allt är padangkassia från Sumatra. Konsumtionen i Sverige på 49 gram per person och år (1980-tal) är rätt mycket jämfört med övriga Europa. Det är kanelbullarna och filmjölken som gör det.

Växtdroger och beredningar • Bark (Cinnamomum indicum cortex, Cassiae cortex, Cortex cinnamomi cassiae): Svenska farmakopén upplaga 1-4 (1775-1790).
• Omogen kassiafrukt (Flores cassiae)
Kassiaessens (eterisk olja)
Kanelaldehyd (isolerat ämne)

Historia Namnet
Cinnamomum = kanelbark, efter grekiska kinnamomum och latin cinnamomum, båda med betydelsen bark från kanelträd. Ordet tros komma från feniciskan som hämtat det från bl. a. hebreiska qinnamôn = kanel, i sin tur antagligen bildat av malaysiska kayu = trä, ved, och manis = söt. Antagligen användes det som handelsnamn på både kassia och kanel i handeln med utlänningar.
Aromaticum = kryddig, aromatisk, av grekiska aromatikos = kryddig.
Obtusifolium = trubbladig, där folia = blad.
Cassia är det gamla namnet på barken hos en lagerart.
Ursprung
Alla arterna har sitt ursprung i Asien. Benämningar är ytterst opålitliga eftersom de kan syfta på så mycket - art, användning, växtland, exportland, utförselort. Det tog till att börja med européerna lång tid att bli klara över att kassia och kanel kommer från olika växt. De tre sorterna tros komma från:
1) Kinesisk kassia: Södra Kina, norra Vietnam - såvida inte dagens kinesiska kassia är en odlad form av den indonesiska.
2) Saigonkassia: Norra Vietnam, södra Kina.
3) Indonesisk kassia: Malaysia, Indonesien (Java, Sumatra).
Biblisk kassia
Vad som är Bibelns kassia är omdiskuterat. En del anser det vara den asiatiska rökelseväxten costus (se klippros) medan enligt andra de gammaltestamentliga hebréerna mycket väl kunde skilja på kanel och kassia och använde båda. De två förekommer tillsammans i t. ex. Gamla Testamentets recept på tempelrökelse. Ännu mycket tidigare användes kassia i Babylonien; den finns nämnd som läkemedel på en sumerisk kilskriftstavla från 3000 f. Kr.
Europa
Den bark som fenicierna förde till Europa över Medelhavet är antagligen den grekerna kallade kasia och romarna casia, men den är inte lätt att skilja från kanel. Grekerna antog först att de två kryddorna var olika delar av barken från samma träd.
Både Theofrastos i Grekland och Dioskorides i Rom beskrev kassia som en buske; antagligen hade de hört om en odlad variant. På Theofrastos tid (300-talet f. Kr.) ansågs den växa i Arabiens oaser och det var på vippen att Alexander den store begett sig dit för kassian, rökelsen och myrran. Dioskorides (första århundradet) kallade barken kitoo; enligt honom kom den den från Arabien via Punt. Därifrån, dagens Somalia, fick också egyptierna sin kassia. Galenos på 100-talet lät i ett recpet på den egyptiska parfymsalvan kyphi kassiaa ersätta det egyptiska originalets tallkåda.

Grekland
Många skrönor berättades om kassia, de flesta ihopfabulerade av feniciska och arabiska handelsmän för att vilseleda konkurrenter och motivera ett högt pris. På 400-talet f. Kr. berättade araber följande för Herodotos:
 
Kassia skaffar de sig på följande sätt. De binder hela sin kropp och sitt ansikte med hudar och skinn, förutom själva ögonen, och beger sig så ut efter kassian. Denna växer i en grund sjö, och runt omkring och i sjön lever bevingade djur som närmast liknar flädermöss. De har ett starkt pipande läte och försvarar sig tappert. Det gäller att akta ögonen för dem när man plockar kassian.
 

Grenarna rullades sedan in i kohudar. När dessa ruttnade åt maskarna upp veden men lämnade barken kvar...
Herodotos historier och Plinius historia
Sådana skrönor avfärdade romaren Plinius (runt år 70) som struntprat. Kassia och kanel kom från Etiopien! Därmed inte sagt att den växte där (det gjorde den inte) eller att Plinius trodde att den gjorde det (det gjorde han inte). Tvärtom; han hade en annan fantastisk historia att berätta om hur kryddan kom till Afrika från Långtbortistan. Den har långt senare visat sig vara alldeles sann: Kinesisk och indonesisk kassia kom med kanot från Indonesien. Någon kanel hade kanoterna däremot inte med sig, för de mellanlandade inte på Ceylon, all äkta kanels källa. Indoneserna mellanlandade ingenstans utan for med monsunvinden över Indiska oceanen till Madagaskar utanför Afrika - 700 mil, 2 1/2 år
. Först på 1900-talet kunde geografer belägga att det var precis så det gått till. Europa fick indonesisk kassia arabiska handelsmän förutan. Äntligen fick man då också förklaringen till varför Madagaskar, av alla ställen, var så fullt av indonesisk teknik, kultur och språk.
1) Kinesisk kassia
Beskare än äkta kanel. Den sämsta av de tre. Den vanliga i USA.
Kryddan nämns i många kinesiska texter från 2700-talet f. Kr. och framåt. Det första skriftliga belägget för medicinsk användning av barken är från 200-talet. I Kina betraktas kassia som ett livsträd som ger tur, framgång och inflytande. Det växte rikligt i södra Kina och norra Vietnam när dessa områden besegrades av nordliga Ch'in 216 f. Kr. och döptes till Kwei Lin = Kassiagrottan. Århundradet därpå byggde en kejsare ett helt palats av kassiaved och snart kom odling igång. På 1200-talet berättar Marco Polo om landskapet Kaindu väster om Tibet: Förr hade det egna furstar men nu låg det under Kublai khans välde, överfullt av kryddnejlika, ingefära, kassia och "många andra kryddor och specerier som inte exporteras till Europa". Idag ingår den i den kinesiska kryddblandninge fem kryddor (kassiakanel, kryddnejlika, stjärnanis, fänkålsfrön, sichuanpeppar).
2) Saigonkassia
Bättre smak än kinesisk. Ovanlig i handeln. Årtiondena efter andra världskriget gick nästan all Saigonkassia till Östeuropa; efter Berlinmurens fall upphörde importen.
3) Indonesisk kassia
Utan beskhet. Den största och bästa av de tre, nästan lika bra som äkta kanel. Den vanliga i Skandinavien. Moderväxt till svenska farmakopéns kanelaldehyd 1946. Nästan allt kommer från Sumatra där odlingen började nära staden Padang (padangkassia).

  Element och kvaliteter
Säkerligen tolkade helt i enlighet med kanel.

Litteratur: Se t ex Arrianos bok 7:20 (2003), Botanica (2003), Corneliuson (2000), Gentz och Lindgren (1946), Green (1976), Herodotos (2000), Impecta (2004), Jönsson (1910), Jönsson och Simmons (1935), Kramer (1958), Lindgren (1918), Manniche (2006), Miller (1969), Neuendorf (2009), Plinius bok 12 (1968), Polo (1967), Swahn (1996), Theofrastos (1916).
Nätpublikationer: Gernot Katzer's spice pages (2005 03 30).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/cassia.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2010 07 1
Cookieinfo
Made with a Mac