Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Bensoeträd


Synonymer Bensoeträd, benzoeträd, siambensoe, siambenzoe, thailandbenzoe, styraxträd
Botaniska namn Styrax tonkinensis = Anthrostyrax tonkinensis = Styrax macrothyrsus = Styrax benzoin Dryand.
Engelska namn Benzoin, gum benzoin, gum benjamin tree, Benjamin tree, Siam benzoin tree, Thailand benzoe tree, spice bush
Andra namn

- med reservation för att en del av dessa namn betecknar hartsen:
Romanska språk
Benzoê (nylatin), bodé, benjoin d'Indochine, styrax benzoin, benjoin, benjoin du Laos (franska), benzoi, incenso di Giava, albero del benzoino, albero del benzoima (italienska), benjui (spanska), beijoim (portugisiska)
Nordiska språk
Benzoetrae, benzoestyrax (danska),
bentsoe (finska)
Asiatiska språk
Luban djawi, luban al-jawi (arabiska: "Java-frankincense"), an-hsi-hsiang (mandarin = kinesiska), benzoin (japanska)
Andra språk
Benzoebaum (tyska), benzoëboom (holländska)


Besläktade Släktet Styrax (storaxväxter) omfattar ca 100 arter av buskar och träd.
• Japansk storax (Styrax japonicus): Japan, Korea, Kina.
• Storbladig storax (Styrax obassia): Japan, Korea, Kina.
Styraxbuske, äkta styrax, storax (Styrax officinalis): Östeuropa, Västasien.

• Sumatrabensoe (Styrax paralleloneurus): Malaysia, Malacka, Java, Sumatra.
Ej besläktade Orientaliskt ambraträd (Liquidambar orientalis)
• Brasilienbensoe (Pamphilia aurea): Brasilien. Ger liknande harts som anses vara rätt bra.

Beskrivning • Buske - träd: Upp till 20 m högt. Snabbväxande, rätt lik björk.  Harts finns normalt inte i trädet utan bildas först när det skadas.
• Blomma: Klocklika blommor i nedhängande klasar om 3-8, vita på utsidan, brunröda på insidan.
Odling och bruk

Skörd
• Harts: Fram till 1900-talet högg man ner träden; det gör man numera bara med gamla träd. Tappningen börjar när träden är 5-7 år gamla (ljus harts med stark lukt, kallad kopf) och kan fortsätta tills de är 15-20 (mörk harts med svag lukt, kallad fuss). Ett träd kan avtappas upp till 4 gånger om året och ge 3-4 kilo harts under en säsong. Två metoder: Stammen snittas, med eller utan föregående avbarkning. Hartsen rinner ut och stelnar till gulvita-gulbruna klumpar (benjoin clair) .Barken kan också brännas först. Ger mörkare harts (benjoin foncé).
Växtförhållanden
Trivs i svalka och fukt, särskilt i svala och fuktigt sommarklimat. Jorden ska vara fuktig och väldränerad. På Java växer träden vilt på 100-300 meters höjd i det inre av landet medan odlingen sker i risfält närmare kusten.
• Dras upp på sommaren från sticklingar eller på hösten från stratifierade frön (förbehandlade, t. ex. sandpapprade och lagda i blöt ett dygn eller i kylda några veckor för att härma vinter).
Utbredning
• Asien: Vilt i hela bortre Indien - Laos i bergen öster om Mekong-floden, Singapore, Java, Sumatra. Odlas på Java (Sumatrabensoe) och i Singapore (Singaporebensoe).
Handel
Harts kommer fortfarande från Laos och övriga Indokina (Vietnam, Kambodja), Thailand och Kina.

Växtdroger och beredningar Bensoeharts (harts)
Benzoin (hartsolja)
Bensoetinktur (alkoholutdrag)
Jungfrumjölk (vatten- och alkoholutdrag)
Bensoesyra (isolerat ämne)

Historia

Bensoe (Styrax tonkinensis)
(Köhlers Medizinal-Pflanzen; 1887)
Namnet
Styrax av grekiska styrax, storax = välluktande kåda, trädet som avger kådan, besläktat med ett arabiskt ord assthirak.
• Benämningen Siambensoe av att hartsen exporterats till Europa från och över Siam = Thailand.
Ursprung
Indokina (Vietnam, Laos), kanske också Malackahalvön, Java, Sumatra, Borneo.
Tidig import
Ingen av de antika författarna beskriver trädet eller dess harts men det har framkastats att ett par vaga beskrivningar från första århundradet, kanske, eventuellt, skulle kunna passa in på bensoe: Dioskorides beskrivning av ett arabiskt träd som liknar myrra och ger rökelse och Plinius beskrivning av ett träd från östra eller centrala Afrika. Båda kan vara vad som helst från Afrika, arabiska halvön eller Asien som skeppades med karavan genom arabiska öknen upp till Medelhavskusten. De första säkra omnämnandena som når Europa är arabiska på 1300-talet och gäller hartsen. Från 1497 finns en uppgift om att trädet växte i Siam (Thailand). Århundradet därpå började hartsen importeras till Europa.
Element och kvaliteter
Astrologiskt styrt av solen och därmed Lejonet (elementet eld, fast kvalitet).
Kinesiskt element: Jord.

Litteratur: Se t ex Botanica (2003), Berlin (1851), Corneliuson (2000), Gentz och Lindgren (1946), Jönsson (1910), Jönsson och Simmons (1935), Lindgren (1918), Lucas (1978), Meyer (1952), Miller (1969).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/bensoe.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2010 07 1
Cookieinfo
Made with a Mac