Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Åkerfräken


Synonymer Åkerfräken, rävrumpa, puggrocka, gökbet
Botaniska namn Equisetum arvense L.
Engelska namn Horsetail, common horsetail, field horsetail, corn horsetail, shavegrass, bottlebush, pewterwort, snake pipes, small scouring rush
Andra namn Romanska språk
Prêle, prêle des champs, petite prêle à polir (franska), quiseto dei boschi, rasperella, soua di cavallo, brusca (italienska), equiseto (spanska)
Nordiska språk
Ager-padderokke, padderok (danska), åkersnelde, akersnelde, åkersnelle, kjerringrokk, raeverompe (norska), klóelfting (isländska), peltokorte (finska)
Asiatiska språk
Esugina (japanska)
Andra språk
Schachtelhalmkraut, Acker-Schachtelhalm, Zinnkraut, Kannenkraut, Tannenkraut, Pferdeschwanzkraut, Katzenwendel, Schaftheu, Duwock (tyska)

Artvarianter • Vanlig åkerfråken, rävrumpa (Equisetum arvense L. ssp. arvense)
• Krypfräken (Equisetum arvense L. ssp. boreale = Equisetum arvense L. var. alpestre): Skiljer sig från vanlig åkerfräken endast genom att vara nedliggande och ha färre grenar på de gröna sommarskotten. Förekommer i fjällen.

Besläktade

 

Släktet Equisetum omfattar ca 15 arter varav åtminstone nio växer vilt i Sverige. Alla är fleråriga med ihåliga och ledade stjälkar och växer på mer eller mindre fuktiga marker på ängar och i skog. Några som kan förväxlas med åkerfräken:
• Kärrfräken, ronegräs (Equisetum palustre), eng. marsh horsetail: Gröna sommarskott med mörka fläckar på stjälken och färre och glesare femkantiga grenar än åkerfräken. Giftig för betesdjur.
• Sjöfräken (Equisetum fluciatile): Gröna sommarskott med färre och glesare femkantiga grenar än åkerfräken.
• Skavfräken, skurfräken, skavgräs, skavrör, skurgräs, skäfte (Equisetum hiemale = Equisetum hyemale), eng. Dutch rush, pewterworth: Europa, Asien, Nordamerika. Gröna sommarskott helt utan grenar, bara en 25-40 cm lång stjälk. Kan alltså knappast förväxlas med åkerfräken men är värd att nämna eftersom det är denna som använts så mycket till polering av metall och finputs av trä.

• Skogsfräken, grangräs, hästgröning (Equisetum sylvaticum), eng. Wood horsetail: Bleka vårskott som åkerfräken som dock inte vissnar ner utan står gröna på sommaren. Gröna sommarskottet med några få rödbruna fläckar på stjälken och tre- eller fyrkantiga grenar. "Bland alla växter det bästa hästfodret i Jämtland", enligt Linnés svenska flora 1755.
• Ängsfräken (Equisetum pratense): Bleka vårskott som åkerfräken som dock inte vissnar ner utan står gröna på sommaren. Gröna sommarskott utan svarta fläckar på stjälken och med trekantiga grenar.

Beskrivning

• Ört: Flerårig. Upp till 50 cm hög.
• Rot: Svart, hårig, lång och rikt förgrenad rotstock som kan ligga i lager på lager under plantan. Från rotstocken kommer två slags stjälkar, båda ihåliga och med tydliga leder:
• Fertila vårskott (mars-juni) - t. h. på bilden: Upp till 15 cm höga, grenlösa ljusbruna (helt klorofyllfria) stjälkar; I fjällen är de ofta gröna och grenade. I toppen en liten kon där det sporbildande organet mognar i april-juni. Framåt sommaren vissnar skotten.
• Sterila sommarskott (juni-september): Istället kommer upp till 50 cm höga, ljusgröna, räfflade, svartfläckiga stjälkar med fyrkantiga, snett uppåtriktade grenar, upp till 50 cm höga - den buskiga delen av åkerfräken (t.v. på bilden).
Odling och bruk
Åkerfräken (Equisetum arvense)
ur: Bilder ur Nordens flora (1917-1926)

Skörd
• Sommarskott (juni-juli): De gröna sommarskotten tas till vara.
Växtförhållanden

Odlad åkerfräken måste hållas i (fuktig) kruka för att inte bli ett svårt ogräs. Rotförgreningarna är så gott som omöjliga att gräva upp eller hacka ihjäl. Enda sättet förutom förgiftning är kvävning, d.v.s. att täcka jorden över plantans hela rotsystem med tjock svart plast i ett par år.
• Förökas genom delning.
Utbredning
Finns på stora delar av norra halvklotet och också i Afrika.
• Sverige: Allmän i hela Norden på lerig och sandig mark nära grundvatten - skogsbryn, fuktiga ängar, potatisåkrar, vägkanter, grustag, stränder. "Växer överallt på ängar och fält, ofta också i åkrar till skada", enligt Linnés svenska flora 1755.

Växtdroger och beredningar

• Ört, sommarskott (Herba equiseti, Equiseti herba): I lokala farmakopéer innan Sverige fick en nationell 1775.
Åkerfräkeninfusion (vattenutdrag)

Åkerfräkendekokt (vattenutdrag)


Historia Namnet
Equisetum av latin equus = häst, och saeta = borst, hår. Romaren Plinius runt år 70 är den förste som använder namnet. Han har antagligen fått det från Varro, en romare som skrev om lantbruk århundradet innan. Greken Dioskorides på Plinius tid kallade fräken hippouris = hästsvans.
Urväxten
Mycket gammal ört - för länge, länge sedan hade den trädstorlek. För inte riktigt så länge sedan använde romarna den både som livsmedel och läkemedel; enligt Plinius räckte det att hålla den i handen för att stoppa blödning. Under medeltiden var den allmänt använd som medicinalväxt i Europa. Linné beskriver användningen i svenska floran 1755: "Står orörd av nötkreaturen, om dessa ej äter den av okunnighet eller tvingade av hunger som Utrecht-kor från Friesland, vilka verkligen förtär dem." Återupptäckt som läkeväxt på 1800-talet och återigen i slutet av 1900-talet (kiselrik).
Element och kvaliteter
Astrologiskt styrd av Saturnus och därmed Stenbocken (elementet jord, ledande kvalitet) respektive Vattumannen (elementet luft, fast kvalitet) (Culpeper).

Litteratur: Se t ex Bergmark (1983), Botanica (2003), Corneliuson (2000), Culpeper (1976), Gentz och Lindgren (1946), Hewe (1984), Juneby (1977), Juneby (1999), Jönsson och Simmons (1935), Lindeberg (1982), Lindeberg (1988), Lindgren (1918), Linné (1986), Ljungqvist (2007), Mossberg och Stenberg (1992), Nielsen (1991), Podlech (1989), Stary och Jirásek (1975), Stodola och Volák (2000).
Nätpublikationer: Bilder ur Nordens flora (2005 10 23). Den virtuella floran (2006 11 09).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/vaxter/akerfraken.html
Datum: 2021 12 09 - Uppdaterad: 2009 07 8
Cookieinfo
Made with a Mac