Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Vikt och volym

Vikt, volym och temperatur i USA


Amerikansk handelsvikt (avoirdupois, avdp., avoird.)
Kilosystemet
pound (Lb.) ounce (oz.) dram (dr.) troy grain (gr.) kilo (kg) hekto (hg) gram (g, gr) milligram (mg)
1 16 256 7.000 0,454 4,5 453,6  
  1 16 437 0,03 0,3 28,35 28.349
    1 27,34     1,77 1.771
      1     0,06 65

Amerikansk medicinalvikt (apothecaries' weight, apoth., ap., troy weight)
Kilosystemet
pound (Lb.) troy ounce (oz.) drachme (dr.) scruple (scr.) troy grain (gr.)   kilo (kg) hekto (hg) gram (g, gr) milligram (mg)
1 12 96 288 5.760   0,37 3,7 373  
  1 8 24 480   0,03 0,3 31,1 31.100
    1 3 60     0,04 3,9 3.900
      1 20       1,3 1.296
        1       0,06 65

Amerikansk handelsvolym, torra varor (dry measure)
Litersystemet
dry gallon (dry gal.) dry quart (dry qt.) dry pint (dry pt.) liter (l, lit) deciliter (dl) centiliter (cl) milliliter (ml)
1 4 8 4,4 44 440 4.405
  1 2 1,1 11 110 1.101
    1 0,55 5,5 55 550

Amerikansk handelsvolym, flytande varor (fluid measure, fl., liquid measure, liq.)
Litersystemet
fluid gallon (fl. gal.) fluid quart (fl. qt.) fluid pint (fl. pt.) fluid cup (fl. c.) fluid gill (fl. gl.) fluid ounce (fl. oz.) liter (l, lit) deciliter (dl) centiliter (cl) milliliter (ml)
1 4 8 16 32 128 3,78 37,8 378 3.785
  1 2 4 8 32 0,95 9,5 95 946
    1 2 4 16 0,47 4,7 47 473
      1 2 8 0,24     237
        1 4 0,12     118

Amerikansk köksvolym
Litersystemet
cup cubic inch tablespoon (Tbsp.) teaspoon (Tsp.) coffespoon   liter (l, lit) deciliter (dl) centiliter (cl) milliliter (ml)
1 14,4         0,24 2,4 24 237
  1               16,4
    1 3 6         14,8
      1 2         4,9
        1         2,5

Amerikansk apoteksvolym (apothecaries' measure, apoth., ap., wine measure, troy masure)
Litersystemet
fluid gallon (fl. gal.) fluid pint (fl. pt.) fluid ounce (fl. oz.) fluid drachme (fl. dr.) fluid minim (fl. min.) cubic inch liter (l, lit) deciliter (dl) centiliter (cl) milliliter (ml)
1 8 128 1.024 61.440 231 3,78 37,8 378 3.785
  1 16 128 7.680 28,9 0,47 4,7 47 473
    1 8 480 1,8     2,9 29,6
      1 60 0,23       3,7
        1         0,062

Temperatur
Fahrenheit
 
Celcius
Fahrenheit   Celcius
0 ° F   -18° C 104° F   40° C
32° F
 
0° C
122° F   50° C
50° F
 
10° C
140° F   60° C
68° F
 
20° C
158° F   70° C
86° F
 
30° C
176° F  
80° C
100° F
 
38° C
194° F  
90° C
 
200° F   93° C
 
212° F   100°
 
451° F  
234° C

Litteratur: Se t ex Berlin (1849), Berlin (1851), Grauls och Swahn (2001), Meyer (1952), Nordisk Familjebok (1904-1926), Omvandlingstabeller (1966), Pharmaca Composita (1896), Svanberg (1948), Svensk uppslagsbok (1952-1955), Söderlund (1962).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/viktusa.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2008 10 18
Cookieinfo
Made with a Mac