Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Såromslag

Plåster och kondominella branschen


 

sex män i turné uppvaktade henne på kropp, den turne en första väktade jippo pr-opp pigga kan ock uttrycka seså, mitt "Drag och lakplåster" ["drag-"/?] (Emplastrum cerae terebinthinatum), så se andra vältrade bra mitt "beckplåster" uppe, väck veck förtöjning, tredje men tja mitt äkta "vaxplåster" [klåster-] försvinner då förhöjning lätt uppnått, fjärde jämförd sagt dravel moln dr. Thor dyn "dyvelsträckplåster" jämt mitt snitt samt uppnått vara, från ytan vila, bara femte ta an mitt spräng jo "stångplåster" står opp (slår kanten uppöppet), den sexte försåg sa se i på gemensam mage sexologh basal basunat vår "häftduk" är den täcke allt (fräck), att vi bestod botade nu från höljen, påslakan, lager, eufemismer, julpapper, pålagor, döljen, kortegekläderna, (bark-), tvärtom, täckvingar, ytterbagge, vackertväders-stackmoln (Cumulus humilis), påslag, konditorns, Cera japonica, vissa former, tjock ICApåse vår, hård pärm, mjukt omslag, och kondomen inne, samt "färdigt duk", med mera, annat, vi är på befria komplott kroppblott i reklam får komdomplåstret och av med stålsax ("Ward scissors", heavy, liknar Singers antika symaskinssax, lite Fiskars sax i hårt handtag som), ave förpassade återtågh om, återfanfallsförbrytare än, känner under bar himmel generell mellan byte slag, plåsterfläckar remsa gammalt bort medelst ren ramsa bensin ben sin stint, ocksåborta el.på, och utåt "dödens salva" [Unguentum pomadinum rubrum] (täck med ögonplåster sist, enter), i par avslut, skredet i örat omludne skägg såkallad, fobi för äggskal (testaovifobi), "prova dörren förbi", tvärtom om tvärtvänd bänt, band avigplåster, avsigplåster sitt vänd, natural skorvplåstret, blåst för kortikobåt, den har ovan kryptogammossa kvar på, heter Vulnus rhytmiacus, efter strandsatt sårdiket att, kantfri fri konklav utropet, att planta ställe markerad, barnplåster

Stefan Hammarén (2005)


Nätpublikationer: Sådant här kan Såromslag inspirera till. Tidskriften Panopticon för den som vill ha mer!

 

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/recept/saromslagstefanh.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2008 10 21
Cookieinfo
Made with a Mac