Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Såpa

Failors såpa


Tradition I USA har kallrörning av tvål blivit en ganska stor hobby de senaste årtiondena. Varmrörning är svårare. En av missionärerna är Catherine Failor, som fastnat för klarheten i såpa och genomskinlig tvål. Hennes "pastametod" som kräver ingen eller lite alkohol presenteras här med ett tack.
Såpa: allmänt om ingredienser etc.
Framställning Principen är densamma för alla såpor. Här beskrivs Failors metod i detalj.
Koka vatten Det behövs en rejäl gryta som ska fungera som vattenbad åt såpgrytans nära 3 liter såpa plus så småningom flera gånger mer vatten. Den stora grytan bör rymma uppåt 20 liter; en syltgryta av aluminium går bra. Häll upp så mycket vatten i den att såpgrytan precis eller nästan når i den och låt det koka upp medan fett och lut görs i ordning.
Smält fett Mängden fett i dessa recept är 1.300-1.400 gram. Smält det i såpgrytan. Värm till ca 71°, sänk värmen och håll temperaturen där.
Olja och fett
• Det går att göra en såpa på enbart flytande oljor men den kommer att löddra dåligt. Ricinolja ger den klaraste såpan, annars är olivolja den vanligaste.
• Istället brukar kokosfett dominera fettdelen med 70-90 %; mer gör såpan för uttorkande. Andra fasta fetter löser sig dåligt (talg, palmolja, margarin) eller så förtvålas de inte (jojobaolja, ullfett), i båda fallen blir resultatet ogenomskinlig såpa.
Gör lut Blanda kaliumhydroxid (i dessa recept 300-400 gram) med tre gånger så mycket vatten i ett särskilt rostfritt kärl. Liksom när man gör fast tvål från scratch är vattenutdrag på växter bortkastade på det här stadiet; möjligen kan man använda det senare vid utspädningen. Temperaturen stiger nästan omedelbart till 65°; låt den sjunka till 60°.
Kaliumhydroxid
• Det krävs 1,4 x mer kaliumhydroxid i såpa än natriumhydroxid i tvål. I recepten nedan är luten alltid 25 % stark, d.v.s. 1 viktdel kaliumhydroxid + 3 viktdelar vatten. Kaliumhydroxiden utgör 20-25 % av fettets vikt, vilket är beräknat för att ge 10 % alkaliskt överskott som sedan neutraliseras. Se förtvålningstabellen.
Vatten
• Kalilut innehåller ca 50 % mer vatten än natronlut. Lutvattnets vikt ska vara 60-75 % av fettets. I den färdigkokta såpan kommer ungefär hälften att vara vatten. Därtill kommer utspädningsvattnet, som kan vara allt från lite mindre än lutvattnet till tre gånger mer. Hårt vatten gör såpan grumlig; när ortens vatten är hårt bör man använda destillerat. Det är bortkastat att använda vattenutdrag som lutvatten; de blir bruna av alkalierna.
Blanda Häll försiktigt luten i fettet som fortfarande står på plattan.
Vispa Elvispa blandningen. En del fettblandningar, särskilt med kokosfett, kan tjockna snabbt, så rör oavbrutet för att förebygga att den skiljer sig i en vatten- och en fettdel. Sluta inte heller röra när de första tecknen på förtjockning syns; den slutliga konsistensen nås först efter en stund.
Förtvålning Såpan förtvålas efter en kvarts - en timmes vispning, varierande med fettblandningen och snabbare om man vispar kraftigt och håller blandningens temperatur uppe (71-76°).
Man kan också göra arbetet t.o.m. hit kvällen innan och vispa 5-10 minuter. Under natten får grytan stå isolerad i handdukar och filtar. Placeras den på ett skärbräde av trä kommer den fortfarande att vara varm på morgonen. Dagen därpå värmer man upp till 71° och vispar tills blandningen förtjockas, vilket kommer att gå fortare än om man gör hela processen på en gång.
Om inget har hänt efter en timmes vispning
• Korrigera temperaturen om det behövs och elvispa ihärdigt.
Om inget skett efter ytterligare en halvtimme
har ingredienserna antagligen mätts fel. För mycket fett är troligare än för mycket alkalier (det felet visar sig senare i vattenbadet).
• Tillsätt alltså lite extra lut: Lös 60 gram kaliumhydroxid i tre gånger så mycket vatten och blanda i.
• Lite alkohol eller isopropylalkohol (50-100 gram) snabbar också på förtvålningen.
• Man kan också tillsätta lite färdig såpa från ett tidigare kok (ca 100 gram till dessa kok om 3-4 kilo). Mycket finmald fast tvål kan också användas; den ökar löddrigheten avsevärt, men starkt överfettad tvål kan göra såpan oklar.
Blandningen skär sig till kesokonsistens
• Kan bero på för lite omrörning - vispa alltså.
• Kan också orsakas av för stor temperaturskillnad mellan fett och lut när de blandades - tillsätt några msk alkohol i taget.
• Troligaste orsaken är överskott på alkalier - se nedan.
Koka i vattenbad När blandningen förtvålats placeras såpgrytan i vattenbad i den stora grytan och får koka i tre timmar. Man behöver inte röra hela tiden; det räcker att återkomma var 20:e-30:e minut. Blandningen är först ogenomskinlig, sedan vitnar den och slutligen blir den allt mer genomskinlig.Några möjliga händelser under kokningen:
Separering
Ta såpgrytan ur vattenbadet efter 5-10 minuter och kontrollera för detta. Separering känns igen på att det har bildats ett vattnigt lager på botten. Orsaken är för lite omrörning; vispa in; det går snabbt. Gör en ny kontroll efter ytterligare 5-10 minuter.
Uppsvällning
Ibland sväller smeten upp som en sufflé. Rör om lite i den för att släppa ut luften. Det kan behöva upprepas ett par-tre gånger under en halvtimme. Om smeten fortfarande sväller efter ytterligare en timme är blandningen troligen för alkalisk. (Smaka av! Neutral såpa ska bara riva lite på tungspetsen efter några sekunder, starkt alkalisk svider starkt och omedelbart. Känns inget alls är såpan för svag.)
• Åtgärd mot överskott på alkalier: Tillsätt 500 gram alkohol eller isopropylalkohol och 30-60 gram ricinolja och låt koka 20-30 minuter.
• Om såpan fortfarande vill svälla får man tillsätta ytterligare 30 gram ricinolja och eventuellt lite mer alkohol varefter såpan får koka ytterligare 20-30 minuter.
Såpan är fortfarande ogenomskinlig efter två timmar
• Beror på överskott av alkalier och åtgärdas på samma sätt som uppsvällning ovan.
Kontroll av alkaliskt överskott Efter tre timmars kokning kontolleras för alkaliskt överskott:
• Lös 1 del såpa i 2 delar kokande vatten. Blandningen ska förbli klar även sedan vattnet svalnat. Om blandningen är mycket mjölkig innehåller såpan fortfarande mycket oneutraliserade fettsyror.
Mjölkighet
• Åtgärda genom att fortsätta koka och röra. Testa igen efter en halvtimme.
• Om blandningen förblir oklar efter totalt 4 timmars kokning har det antagligen blivit något mätfel. Åtgärda som vid uppsvällning ovan.
Vattenspäd Ska man spara en klick såpa att ha som "surdeg" i nästa kok, tas den undan nu. Den kan förvaras i kyl.
Färdigkokt såpa är mer eller mindre genomskinlig och mycket tjock och ohanterlig. Den späds därför kraftigt med uppkokt vatten. Nu kan det eventuellt vara mödan värt att använda vattenutdrag på växter (infusioner, dekokter) eftersom förtvålningen är klar.
Mängden vatten beräknas utifrån vikten egentlig såpa, alltså fett + och kaliumhydroxid. Detta utgör 65-70 % av såpan i grytan; resten är lutens vatten som inte räknas med. Har man tillsatt alkohol dras denna från vattenvikten för att inte riskera att få en tunn såpa som löddrar dåligt. När såpan vattenspätts kommer bara 20-40 % att utgöras av egentlig såpa; resten är vatten och eventuella tillsatser.
Olika fetter kan och behöver spädas olika. I såpa på enbart kokosfett kan man blanda upp till halva vikten vatten (0,5 x egentliga såpans vikt) medan rena oljesåpor kan tillsättas dubbla vikten vatten (2 x egentliga såpans vikt).
• Ren kokossåpa (40 % egentlig såpa efter spädning): Vattten 0,5 x egentliga såpans vikt.
• Mest kokosfett (35 % egentlig såpa efter spädning): Vattten 0,75 x egentliga såpans vikt.
• Kokosfett och olja (30 % egentlig såpa efter spädning): Lika vikt vatten och egentlig såpa.
• Mest olja (25 % egentlig såpa efter spädning): Vattten 1,37 x egentliga såpans vikt.
• Ren oljesåpa (20 % egentlig såpa): Vattten 2 x egentliga såpans vikt.
Vattnet rörs ner så att smeten löses. Det är ett kladdigt göra. Ren kokossåpa löser sig lättare än ren oljesåpa.
Om såpan inte löser sig
• 50-100 gram alkohol eller isopropylalkohol kan underlätta.
• Lite extra vatten kan också tillsättas; låt det koka bort senare.
• Om såpan är mycket svårlöst kan man ta till pottaska eller ren kaliumkarbonat (60-75 gram per recept). Det gör såpan starkt alkalisk och kräver sedan extra neutralisering förutom den ordinarie buffringen.
• Eller låt helt enkelt smeten stå och småsjuda en timme eller mer; den kommer att lösa sig så småningom.
Klibbigt lager på ytan
• Bildas det ett klibbigt lager på ytan behövs mer vatten.
Såpan skummar mycket
Sparya lite isopropylalkohol över ytan.
Geléa

Man kan förtjocka såpan allra sist när den är sval eller tillsätta geléande medel redan nu och låta dem koka in.
Geléa med borax
Såpsmeten ska vara helt löst när borax tillsätts.
• Ta undan lite av vattnet och lös 30-90 gram borax i det och tillsätt i smeten. Ju mer borax, desto tjockare kommer såpan att bli.
• Blir man inte nöjd med resultatet, kan mer tillsättas när som helst senare under kokningen och till och med efteråt när såpan har svalnat.
Fortsätt koka så att vattnet avdunstar. Testa konsistensen då och då genom att hälla ut en klick på botten av ett upp-och-ner-vänt glas. Täck med plast så att inget avdunstar medan det svalnar. Ingen buffring (nedan) är nödvändig med borax. Fortsätt alltså till tillsatserna. Den extra förtjockningen på slutet kan vanligen också hoppas över.
Geléa med alkohol eller isopropylalkohol + glycerin
• Ca 200 gram alkohol (eller isopropylalkohol) och 400 gram glycerin tillsätts per recept.
• När såpan fått koka på medelvärme och avdunstad alkohol eventuellt ersatts tillsätts 1.000-1.400 gram vatten per recept. Mängderna får varieras; blir det tjockt, tillsätt mer, blir det tunt, låt koka in.

Buffra Nedanstående recept är gjorda med ca 10 % alkaliskt överskott för att garantera att fettsyrorna förtvålas ordentligt. Slutligt pH ska vara 9,5-10 så såpan brukar behöva neutraliseras med något surt eller lätt alkaliskt:
• 20 % lösning av citronsyra (recept på lösningen finns på sidan om citronsyra). Doseras med runt 9 msk (135 ml) per recept men som alltid kan olika fettblandningar kräva variationer.
• 33 % lösning av borax (recept på lösningen finns på sidan om borax). Doseras med runt 9 msk (135 ml) per recept men som alltid kan olika fettblandningar kräva variationer. Borax förbättrar också löddringen avsevärt, särskilt viktigt i såpa gjord på bara oljor, som löddrar dåligt.
Grapefruktkärnextrakt kan också användas till buffring; däremot fungerar det inte antioxiderande.
• Använd inte borax till buffring om det redan tillsätts som gelémedel.
• Om pottaska har använts krävs extra buffring: Till 60-75 gram pottaska 60 gram citronsyra löst i dubbelt så mycket vatten.
Tillsatser • Överfettning: Turkisk rödolja är den enda oljan som lämpar sig för överfettning, därför att den är vattenlöslig och också den enda som inte grumlar såpan. Dosera med 1 % av det totala receptet, 30-40 ml.
• Parfymering: Vid det här laget ska såpan vara så neutral att den tål doftämnen. Konsultera kapitlet om tvålparfymering. Alkohollösta doftämnen ska t. ex. inte ge några chocker nu. Eteriska oljor kan göra såpan lite mjölkig men det mesta går bort på några dagar. Doseras med ca 1 % av receptet, här alltså 30-40 gram (2-3 msk).
Kolofonium kan ingå med upp till 15 % av fettets vikt och ska då smältas med detta. Ger gul-brun färg (som Pears soap).
• Färgning: Bör inte heller ge problem nu (se kapitlet om tvålfärgning). Färger bör vara vattenlösliga, t. ex. livsmedelsfärger, eller lösta i glycerin. Oljelösliga färger gör såpan oklar. Tvålfärger kan användas.
Konservera? • Konserveringsmedel behövs inte eftersom såpan är så alkalisk att bakterier inte växer i den. Bara om man själv har buffrat såpan så att den går under pH 9 kan den behöva konserveringsmedel. Många av tillsatserna (citronsyra, borax, glycerin, alkohol, isopropylalkohol) har dessutom konserverande effekt.
• Vad som möjligen kan behövas är något antioxidationsmedel som motverkar härskning, t. ex. E-vitamin eller rosmarinessens. Grapefruktkärnextrakt fungerar inte som antioxidationsmedel.
Bästa förebyffande medlet medlet är att använda färska oljor i rätt kombination (inte för mycket fleromättade fettsyror). Om de är riktigt förtvålade och såpan neutraliserad kommer den att hålla sig. Påbörjad härskning kan inte kokas bort.
Häll upp Häll upp såpan i glaskärl så att det går att följa hur genomskinligheten tar sig. Sätt på lock och ställt svalt, t. ex. i källare, i en till två veckor.
Klara Mantrat för Failors såpor heter genomskinlighet. Det går att få en ganska klar såpa bara genom rätt fettblandning men för helt genomskinlig såpa krävs klarningsmedel. De nedan kan användas var för sig eller blandade i lika delar. Häller man dem i varm såpa syns effekten genast; i kall såpa märks verkan efter en dag eller två.
Alkohol eller isopropylalkohol. Effektiva som klarmedel, men gör såpan uttorkande på huden. Börja med 2-5 % (200 gram per recept).
Glycerin. Börja med 2-5 % (200 gram per recept), men även upp till dubbla mängden för att göra såpan extra hudvänlig och fuktgivande.
• Sockerlösning klarar såpan ännu bättre än glycerin men har inte dennas hudvårdande egenskaper: Koka 360 gram strösocker i 240 gram vatten tills det löst sig. Lösningen kan utgöra 6-9 % av receptets vikt (180-350 gram) om den blandas med glycerin, ensam kan den tillsättas med 13-14 % (400-550 gram).
Ogenomskinlighet p.g.a. oförtvålade fettsyror
Alltför hög halt oförtvålade fettsyror gör såpan oklar och kan vara orsakad av:
• För mycket vax, ullfett, fett, glycerin, borax, citronsyra, mättat fett (sjunker till botten den första veckan) eller kyla.
• För lite lut, otillräcklig omrörning eller kokning.
• Felaktig värmning av fett eller lut - troligt om såpan inte klarnar på två veckor.
Ogenomskinlighet av icke vattenlösliga ämnen
Icke vattenlösliga ämnen som tillsätts eller bildas:
• Infusioner, dekokter, hårt vatten (motverkas av borax).
• För lite vatten eller vatten har försvunnit genom för kraftig kokning.
• Oklarhet kan också orsakas av aloeglé och eteriska oljor (brukar försvinna på en vecka).
Testa löddret För alla klarningsmedlen gäller att lite av dem också förbättrar löddringsförmågan medan mycket försämrar den. Testa löddret:
• Lös 2 tsk såpa i 3 dl vatten och vispa i 20 sek. Jämför vad som händer med tillsats av 1 ml glycerin!
Förtjocka Eventuella förtjockningsmedel tillsätts allra sist när den eventuella klarningen är färdig.
Boraxlösning gör vattnet mjukt, förtjockar och konserverar såpan och ger mer och hållbarare lödder. Den neutraliserar också, så någon extra buffring behövs inte om borax används för att förtjocka såpan eller om det redan använts som gelémedel. Borax är framför allt effektivt i såpa gjord på enbart flytande oljor, som lätt blir tunna. Börja med 25 gram boraxlösning per kilo färdigspädd såpa (runt 100 gram per recept nedan), bäst när såpan kallnat. Upp till lika mycket till kan tillsättas men alltför mycket kommer att göra såpan oklar, särskilt i kombination med doftämnen - här gäller alla hänsyn man har att ta vid tvålparfymering.
Gelémedel är ofta pH-känsliga. Pröva att tillsätta 1 % karragen eller xantangummi, löst i lite vatten eller glycerin.

Recept

Recept I
(kokosfett)
Kokosfett - 1.340 gram
Kaliumhydroxid - 397 gram
• Destillerat vatten - 1.191 gram
• Vatten att späda med - 868 gram
Görs enligt beskrivning ovan. Kokosfettet löddrar bra och är bäst för hårt vatten och fungerar även i saltvatten. Bättre för fet hud än för torr. Kan användas både som flytande tvål och som bubbelbad.
(Källa: Failor 2000)
Anm. Egentlig såpa 1.737 gram, färdigkokt såpa (egentlig såpa + lutens vatten) 2.928 gram, färdigspädd såpa (färdigkokt såpa + utspädningsvatten) 3.796 gram. Den färdigspädda såpan består alltså av ca 45 % egentlig såpa.
Recept II
(kokosfett,
olivolja )
Kokosfett - 1.020 gram
Olivolja - 340 gram
Kaliumhydroxid - 369 gram
• Mjukt eller destillerat vatten - 1.106 gram
• Vatten att späda med - 1.297 gram
Görs enligt beskrivning ovan. Löddrar bra av kokosfettet och har här kompletterats med hudvårdande olivolja. Bra bubbelbad.
(Källa: Failor 2000)
Anm. Egentlig såpa 1.729 gram, färdigkokt såpa (egentlig såpa + lutens vatten) 2.835 gram, färdigspädd såpa (färdigkokt såpa + utspädningsvatten) 4.132gram. Den färdigspädda såpan består alltså av ca 31 % egentlig såpa.
Recept III
(olivolja,
kokosfett)
Olivolja - 1.162 gram
Kokosfett - 142 gram
Kaliumhydroxid - 283 gram
• Mjukt eller destillerat vatten - 850 gram
• Vatten att späda med - 1.587 gram
Görs enligt beskrivning ovan. Mild olivolja har tillsatts kokosfett för att löddra - kan t. ex. användas som hårschampo.
(Källa: Failor 2000)
Anm. Egentlig såpa 1.587 gram, färdigkokt såpa (egentlig såpa + lutens vatten) 2.437 gram, färdigspädd såpa (färdigkokt såpa + utspädningsvatten) 4.024 gram. Den färdigspädda såpan består alltså av ca 38 % egentlig såpa.
Recept IV
(olivolja)
Olivolja - 1.360 gram
Kaliumhydroxid - 283 gram
• Mjukt eller destillerat vatten - 850 gram
• Vatten att späda med - 2.251 gram
Görs enligt beskrivning ovan. Olivoljan är mild men löddrar inte mycket.
(Källa: Failor 2000)
Anm. Egentlig såpa 1.643 gram, färdigkokt såpa (egentlig såpa + lutens vatten) 2.493 gram, färdigspädd såpa (färdigkokt såpa + utspädningsvatten) 4.744 gram. Den färdigspädda såpan består alltså av ca 35 % egentlig såpa.

Litteratur: Se Failor (2000 [1], 2000 [2] ).

 

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/recept/sapafailor.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2007 09 16
Cookieinfo
Made with a Mac