Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Aromatiska vatten - Rosdofter

Rosenvatten


Moderväxt Ros (Rosa damascena, Rosa centifolia, Rosa gallica)
Synonymer  Rosenvatten, rosenhydrolatm rosenhydrolat, rosvatten, rosenblomsvatten
Farmakopénamn Aqua rosae, Aqua rosarum
Engelska namn Rose water
Andra namn Romanska språk
Aqua rosarum (latin), eau de rose (franska), aqua di rosa (italienska), agua de rosas (spanska)
Nordiska språk
Rosenvand (danska), ruusuvesi (finska)
Asiatiska språk
Golab, gulab (farsi = persiska), gül suyu (turkiska), gulab jal (hindi), maelwerd, mâward (arabiska)
Andra språk
Rosenwasser (tyska), wera tostomen (koptiska)
Förväxlingsrisk Rosenessens - destillerad eterisk olja
Macerat, infusion, dekokt - kalla, heta respektive kokande vattenutdrag

Tradition

Persien
Det började med damascenerrosor i södra Persien. Den gamla metoden enfleurage där man drar ut blomdoften i fett försvann så gott som helt på 800-talet och ersattes med destillering, beskriven i persiska texter århundradet därpå. Centrum för tillverkningen var provinsen Shiraz, vars tribut till kalifen i Bagdad enligt bevarade räkenskaper från år 810 var 30.000 kärl rosenvatten årligen. Exporten var stor och vittomfattande; österut till Indien och Kina, söderut till Jemen och Egypten, västerut till det av turkarna erövrade Spanien. På 11-1200-talen slog rosenvatttnet korsfararna med häpnad och exporten till Europa blev stor under de följande århundradena. På 1500-talet lät Elizabeth I bespruta de kungliga salarna med rosenvatten som daglig rutin. Det var inget mot hur rosenvatten användes i den muslimska världen. Det åts och dracks, blandades i murbruk, flödade i fontäner och fyllde bassänger. Värst var Saladin, som erövrade Jerusalem från tempelriddarna 1187. Han behövde 500 kamellaster rosenvatten att rena tempelmoskén med innan den ens kunde beträdas.
Ros attar
Det persiska ordet attar betyder väldoft och parfym. Ros attar = rosdoft, rosparfym, som blev ros otto i europeiska språk, kan vara lite av varje, t. ex. rosenvatten eller eterisk rosenolja. Attar betyder också parfymör och apotekare. Den persiske apotekaren och poeten Shaikh Attar tecknade ner följande sedelärande historia på 1100-talet:
Berättelsen om Bashar Hâfî
I Bagdad runt år 800 levde Bashar Hâfi, "en man av lösa seder, utan fasthet och stadga". En dag i fyllan hittade han en papperslap med en åkallan: "I Guds den barmhärtiges, den medlidsammes namn!". Bashar gick och köpte ros attar, dränkte in lappen med den och bevarade papperet med vördnad.
Samma natt hade en högt uppsatt Guds man en dröm där Gud talade till honom:
- Säg till uslingen Bashar, att eftersom han har lyft upp mitt namn som låg i smutsen och lagt det i förvar med vördnad och gjort det rosendoftande, så har jag lyft upp hans namn och tagit dess doft ända in till paradiset!
Gudsmannen kunde inte tro på vad han hört och somnade om. Men samma dröm kom till honom ytterligare två gånger samma natt och på morgonen gav han sig ut att leta efter Bashar. Han hittade honom redlös på en vinstuga och talade till honom:
- Jag har ett budskap till dig från Gud...
Och Bashar blev efter detta så from och god, att för var och en som hörde hans namn blev det det "som en salva gjuten ut, som bragte ro i hjärtat".
Mellanöstern
Lika snabbt som vattnet spreds framställningsmetoden. Redan på 800-talet nådde destilleringskonsten Marocko och provinsen Babylonien och på 1200-talet hade Damaskus i Syrien blivit ett stort rosencentrum. I Europa spreds användningen och tekniken genom den arabiska medicinen, genom bl. a. den persiske läkaren Avicennas skrifter. På 1500-talet började rosenvattnet tillverkas i Frankrike och århundradet därpå den eteriska oljan i Bulgarien och lade grunden till deras nutida ställning som parfymland respektive rosenland. T.o.m. i det nordliga England framställdes rosenvatten i stor skala. När de stora doftodlingarna i engelska Mitcham förstördes av sjukdomar på 1920-talet var Mitchamdofterna ros, lavendel och pepparmynta sedan länge redan engelska nationaldofter.
Farmakopéerna
Rosenvatten kom med i den första svenska farmakopén 1775, som föreskrev att det skulle destilleras av färsk Rosa centifolia. Från 1817 fick det göras också på insaltade blomblad. 1901 stadgades att det skulle köpas in färdigt och vara av tredubbel styrka. 1925 blev det återigen en apoteksberedning, nu ex tempora.

Framställning

Hydrolat
Vatten som blir över vid destillering av eterisk rosenolja. Varje kilo blomblad ger förutom 1/4 gram olja ca 1 liter rosendoftande vatten.
Destillat
Rosor destilleras med vatten eller ånga; det senare vattnet blir hållbarare. Snabb avkylning är viktig; om vattnet är varmt när det kommer ur kylröret försämras både lukt och hållbarhet. De första små mängderna luktar bäst trots att de innehåller mindre eterisk olja än senare fraktioner. Vattnet får stå en dag varefter all synlig eterisk olja tas bort, t. ex. genom att uppsugande papper dras över ytan. Vattnet får sedan mogna någon månad för att doften ska utvecklas.
• Persisk metod: Färska eller torkade rosor får dra i vatten och vattendestilleras. Torkade rosor ansågs på Avicennas tid ge ett särskilt bra medicinskt rosenvatten.
• Fransk metod: Rosor destilleras med vatten eller vattenånga.
• Europeisk apoteksmetod: Culpeper på 1650-talet ansåg att man fick det bästa från röda nyponrosor. Svenska apotek använde hundrabladsrsor (centifolia); från 1817 godtogs insaltade blomblad. Det är inte så konstigt som det låter; receptexempel nedan.
• Köksmetod: Ett liknande resultat - men bara liknande - kan man få hemma i köket genom att avleda ånga.
Franska blomvatten förekommer av tradition i åtminston fem olika styrkor:
• Tvåkilosvatten (eau 2 kilos): Ur 6 viktdelar färska blommor avdestilleras lika mycket vatten varav den första hälften används.
• Fyrdubbelt vatten (eau quadruple, eau 1 kilo, KPK, Aqua quadruplex): Ur 6 viktdelar färska blommor avdestilleras 9 viktdelar vatten varav de första 6 används.
• Tredubbelt vatten (eau triple, eau superieure, Aqua triplex): Ur 6 viktdelar färska blommor avdestilleras 4 viktdelar vatten. Den styrka svenska farmakopén föreskrev i början av 1900-talet.
• Dubbelt vatten (eau double, eau codex, Aqua duplex): Ur 6 viktdelar färska blommor avdestilleras 3 viktdelar vatten eller så späder man fyrdubbelt vatten med lika delar destillerat vatten.
• Enkelt vatten (eau simple): Dubbelt vatten späds med lika delar destillerat vatten.
Ex tempora
• Eterisk rosenolja skakas ihop med ljummet destillerat vatten. Mjölkighet orsakad av olöst olja åtgärdas efter ett par veckor med kylning och filtrering eller så får man skaka om vid användning. Bättre löslighet får man om den eteriska oljan löses i lite alkohol, propylalkohol eller turkisk rödolja innan den tillsätts vattnet. Riktigt fint ex temporavatten gjordes enligt Piesse i mitten av 1800-talet med esprit de rose, ett alkoholutdrag av pomada.
Macerat, utdrag i rumstempererat vatten, fungerar bara i varma klimat.
Ursprung
• Hydrolat görs i Frankrike och i gamla franska kolonier som Marocko och Turkiet.
• Hydrolat och destillat: Det är svårt att avgöra om vattnen från Iran, Libanon och övriga Mellanöstern som kan hittas i svenska butiker är hydrolat eller destillat.
• Ex tempora: Indiska vatten som kan köpas i Sverige är vanligen ex temporaberedningar.

Beskrivning Ofärgat ibland något mjölkigt vatten med rosdoft.
Mått och vikt

Som vatten - 100 ml väger ca 100 gram. Med 20 % alkohol: 100 ml väger 98 gram; 100 gram = 102 ml.

Löslighet • Ej blandbart med oljor. Eteriska oljor och annat fettlösligt löses inte heller i vattnet.
• Kan blandas obehindrat med glycerin, vatten, alkohol och annat vattenlösligt.
pH och inkompatibiliteter
• Enklare vatten innehåller ofta något surhetsreglerande medel som sänker pH och därigenom förbättrar hållbarheten.
Innehåll

Hydrolat och destillat
Vatten.
Rosenolja - mycket lite, men det räcker för att ge lukt och smak.
• Vattenlösliga doftämnen (bl. a. fri ättiksyra, ammoniak), i hydrolat mest typiskt fenyletylalkohol, som går bort ur den eteriska oljan vid destilleringen och istället hamnar i rosenvattnet (0,01 %). Det är dessa ämnen som ger hydrolat och destillat en lite annan lukt än ex temporaberedningar. De finns också i extraktet ros absolut och svarar för doftskillnaden mellan detta och destillerad rosenolja.
• Konserveringsmedel behövs inte.
Ex tempora
Vatten, destillerat eller mycket väl kokt.
Eterisk olja - någon tusendel i farmakopéernas beredningar (1-3 droppar per dl).
Alkohol kan tillsättas för att lösa den eteriska oljan (upp till 10 %) eller för att konservera vattnet (15-20 %). Även propylalkohol eller turkisk rödolja kan användas som lösningsmedel för oljan.
• Surhetsreglerande medel som citronsyra finns ibland i köpta vatten.

Varianter Rosendekokt - utdrag med kokande vatten.
Roseninfusion - udrag med hett vatten.
Macerat = utdrag med kallt vatten.
Hållbarhet

Flasketiketter brukar uppge två års hållbarhet. Det klarar vattnet med råge om det förvaras mörkt och svalt. Det måste skyddas särskilt för ljus, som gör vattnet grumligt och slemmigt.
Hydrolat
Hydrolat är den mest hållbara formen. Starkt ljus gör vattnet gröntonat.
Destillat
Destillat håller sämre (surnar, blir slemmigt, luktar ruttna ägg) särskilt när det är utspätt. Farmakopéerna i början av 1900-talet gav följande anvisning: "Förvaras på svalt ställe i väl fyllda och slutna kärl, i skydd för ljuset. Har under förvaringen flyktig olja avskilts, skall den före dispenseringen lösas genom lindrig uppvärmning och omskakning." Lite alkohol kan skydda mot förruttnelse men också göra att vattnet surnar därför att det bildas ättiksyra.
Ex tempora
"Ex tempora" = för tillfället, d.v.s. "ska endast beredas i mindre, efter åtgången lämpad mängd". Vattnet måste göras på destillerat vatten för att bli hållbart. Något surt som citronsyra förbättrar hållbarheten. Alkohol konserverar vid 15-20 %:
• 15 % alkohol i 1 dl (100 ml) rosenvatten:
37 ml vodka (40 %) + 63 ml rosenvatten, d.v.s. ungefär 1 + 2 volymdelar.
22 ml denaturerad sprit (70 %) + 78 ml rosenvatten, d.v.s. ungefär 1 + 3 volymdelar.
17 ml denaturerad sprit (95 %) + 83 ml rosenvatten, d.v.s. ungefär 1 + 5 volymdelar.
• 20 % alkohol i 1 dl (100 ml) rosenvatten:
50 ml vodka (40 %) + 50 ml rosenvatten, d.v.s. lika delar.
Bensoetinktur, som med vattnet bildar ett slags jungfrumjölk. 3 % är det vanliga i äldre recept för konservering av vätskor. Här är det inte alkoholen så mycket som hartsen som konserverar (och ger vaniljlukt).

Inköp We don't sell, we tell!
• Hydrolat: Hos importörer av eteriska oljor för runt 60 kr per 100 ml och ibland i hälsokostbutiker till ungefär samma pris.
• Destillat: Hos importörer av eteriska oljor för runt 65 kr per 250 ml. I iranska och afrikanska livsmedelsbutiker och i överskottsbutiker för 10-15 kr per 225-450 ml. Ursprung Iran och Libanon, dunkelt märkta som "Destilled Water Over Fresh Rose", "Pastöriserad Ros Destillat", "Rosevatten 100 % naturlig".
• Ex tempora: I indiska livsmedelsbutiker för runt 25 kr per 250 ml, på apotek för runt 115 kr per 300 ml.

Parfym Doftbeskrivning
Persiskt rosenvatten är sötare, indiskt friskare.
Användning
Kan användas istället för destillerat vatten i alkoholhaltig parfym (upp till 5 %) och eau de cologne (10-25 %).
Rumsdoft Det kan man kalla rumsparfymering - fontäner i Versailles och kanaler i Persien fyllda med rosenvatten. Fortfarande  blandas rosenvatten och mysk i murbruket när man bygger moskéer så att hela byggnaden doftar när solen värmer upp väggarna. Som tvättvatten, som vid Saladins rening av Omarmoskén. Också hinduer i Indien renar sina helgedomar rituellt med rosenvatten.
Hudvård

Hudläkemedel
Rosenvatten kan användas istället för vatten i alla slags hudvårdsmedel. Det har fördelen att vara destillerat och beredningen kan därför konserveras mindre och ibland inte alls. Doftämnena förflyktigas vid värme, så vattnet ska inte värmas i onödan. Månsson, Culpeper och andra örtkännare uppskattade rosenvatten framför allt för att det är svalkande och rekommenderade det ofta till ögonkompresser på röda och inflammerade ögon.
Cold cream: runt 25 %.
Emulsioner: upp till 95 %, d.v.s. hela vätskemängden.
Rengöringsmedel
Kan användas som ansiktsvatten - vanligt innan det fanns rinnande vatten - och kan också ges vattenlösliga hudvårdande tillsatser som aloesaft, silkesprotein, vassla. Vattenlösliga pulver som karbamid grumlar vattnet.
Smink
Rosenvatten eller rent vatten i duschflaska kan användas som fuktspray. Duscha i luften och stig in i molnet. Sägs fixera och tona ner foundation och puder.

Hudtyp Passar alla hudtyper inklusive känslig hy.
Tandvård "Håller man rosenvatten i sin mun då är det gott för tänder...". Medeltida läkeböcker rekommenderades ofta rosenvatten som sköljmedel för tänderna.
Hudreaktion Inte hudirriterande.

Mat och dryck Ger smak till mycket mat i Mellanöstern, t. ex. kakorna baklava.

Recept

Recept I
(ex tempora)
• Destillerat vatten - 1.900 viktdelar
• Koncentrerad sprit (90-91 %) - 9 viktdelar
Rosenolja - 1 viktdel
Rosenolja och alkohol blandas och blandningen tillsätts i vattnet.
(Källa: Berlin 1851)
Recept II
(destillat)
• Destillerat vatten - 356 gram (800 viktdelar)
• Färska kronblad av ros - 45 gram (100 viktdelar)
eller
• Turkisk rosenolja - 3,7 gram (ca 1 viktdel)
Destilleras, med svag värme, annars blir vattnet dåligt hållbart. Får stå några månader innan det används.
(Källa: Berlin 1851)
Recept III
(destillat)
• Vatten - 10 liter
• Insaltade rosor (se potpourrie) - 4,8 kilo
8 liter destilleras av. Resultatet blir dubbelt destillerat rosenvatten. Franskt rosenvatten är dock överlägset allt som kan tillverkas här, med en rikedom i doften som verkar omöjlig att uppnå med engelska rosor.
(Källa: Piesse 1857)
Recept IV
(ex tempora)
• Destillerat vatten - 1.000 gram
• Eterisk rosenolja - 12 droppar
Skakas någon tid och filtreras. Bäst är att hälla rosenoljan på en bomullstapp eller riva den väl tillsammans med lite kalciumfosfat samt sedan omskaka med vattnet. Är något grumlig. Farmakopénamn: Aqua rosae triplex = koncentrerat rosenvatten.
(Källa: Pharmaca Composita 1896 efter Pharmacopoea of the United States of America 1893, Pharmacopoea danica 1893, Pharmacopoea norvegica 1895)
Recept V
(destillat)
Vatten
• Färska blommor av Rosa damascena m. fl. rosarter
Aromatiska vatten skall, då inte annorlunda föreskrives, beredas på följande sätt: De föreskrivna drogerna skall efter vars och ens beskaffenhet sönderhackas eller krossas samt fuktas med vatten, varefter genom inledande av vattenånga den föreskrivna mängden aromatiskt vatten långsamt och under tillräcklig avkylning avdestilleras. Sedan destillatet fått stå ett dygn vid vanlig temperatur under emellanåt skeende omskakning, filtreras detsamma, varefter filtratet lämnas att stå några dygn i övertäckt kärl. Farmakopénamn: Aqua rosae = rosenvatten.
(Källa: Svenska Farmakopén VIII 1901)
Recept VI
(ex tempora)
• Destillerat vatten, nyss uppkokat och avsvalnat till omkring 40° - så mycket som erfordras till 1.000 viktdelar
• Koncentrerad sprit (90-91 %) - 10 viktdelar
• Flyktig rosenolja - 0,2 viktdelar
Den flyktiga oljan löses i föreskriven mängd sprit och till lösningen blandas småningom och under omskakning vattnet. Blandningen får stå vid rumstemperatur under ett dygn och omskakas då och då, varefter den filtreras genom ett med vatten fuktat filter. Farmakopénamn: Aqua rosae = rosenvatten.
(Källa: Svenska Farmakopén X 1925)
Recept VII
(ex tempora)
• Destillerat vatten - 1 liter
• Bulgarisk rosenolja - 0,2 gram (4 droppar)
(Källa: Tschechowa och Evers 1954)
Recept VIII
(ex tempora)
Vatten, kokt 10 minuter och avsvalnat - 0,5-1 liter
Turkisk rödolja - en aning
Rosenolja - ett par droppar
Essensen löses upp i oljan. En smula av vattnet blandas i. Sist hälls blandningen ner i resten av vattnet.
(Källa: Golbaek 1957)
Recept IX
(ex tempora)
• Destillerat vatten
Sprit - 1,8 gram (eventuellt)
Rosenolja - 0,1-0,2 gram (2-4 droppar)
Luktkorrigens i salvor. Farmakopénamn: Aqua rosae = rosenvatten.
(Källa: Ljungdahl 1953 efter Finska farmakopén 1937, Svenska farmakopén 1946)
Recept X
(ex tempora)
• Varmt destillerat vatten - 1 liter
Rosenolja - 0,1 gram (ett par droppar)
Omskakas och filtreras.
(Källa: Gaugin 1947)

Litteratur: Se t. ex. Berlin (1851), Culpeper (1976), Forbes (1970), Gattefossé (1993), Haglund (1987), Klemming läkebok 2 (1883-1886), Meyer (1952), Nationalencyklopedins ordbok (1995), Piesse (1857), Svenska farmakopén VIII (1901), Svenska farmakopén IX (1908), Svenska farmakopén X (1925).
Nätpublikationer: Gernot Katzer's spice pages (2005 04 29). Svenska Akademiens ordbok (2005 12 17).

• Citat: Berättelsen om Bashar Hâfî: Carl-Görand Ekerwald (red): Persiska antologin: Eric Hermelins tolkningar i urval (Näktergalen, 1986).

 

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/recept/rosenvatten.html
Datum: 2021 09 20 - Uppdaterad: 2010 11 28
Cookieinfo
Made with a Mac