Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Rumsdofter

Rökelsepapper


Synonymer  • Rökelsepapper, rökpapper, rökband, rökkort
• Astmapapper, salpeterpapper
Farmakopénamn • Charta fumalis
• Charta antiasthmatica, Charta nitrata
Engelska namn Incense paper, perfumed ribbon

Tradition Rökelsehistoria
Rökelsepapper var populära på 1800-talet. Väldoftande lades mellan brevpapper för att parfymera dem eller antändes för att parfymera rum. Astmapapper innehöll extrakt av spikklubba eller kunde vara enklaste salpeterpapper.
Framställning • Papper och tyg som ska brännas: Doppas i salpeter- eller alunlösning och får torka. Därefter doppas det i en alkohollösning av doftämnen och får återigen torka.
• Papper och tyg som endast ska värmas: Fuktas eller genomdränks med någon hartstinktur.
Beskrivning • Papper eller tyg som avger doft och eventuellt rök när det glöder eller värms.
• Rökband är smala bomullsband som sätts i en särskild liten lampa eller vas med lock, där bandet passas in i en liten öppning.  En del av bandet dras upp, antänds och blåses ut.
Innehåll

Papper
Papperet fungerar som medium för doftämnena. I rökelsevätska motsvaras det av vätskan, i fast rökelse och rökelsepulver av pulveriserade växtdelar. Det ska inte brinna med låga utan glöda med så lite rök och egen lukt som möjligt.
• Papper: Olimmat poröst papper som filtrerpapper, Melittafilter eller läskpapper.
• Textilier: Ett par textilier brinner inte utan glöder men båda har stark egen lukt: ylle (bränt hår) och siden (fisk eller sött bränt hår). Övriga brinner: linne (gul låga, med lukt av bränt gräs eller enris), bomull (snabbt, med lukt av bränt papper; utom ljusveke som är behandlad just för att inte glöda utan brinna), rayon och viskos (snabbt, med lukt av bränt papper och ättika). Syntetfibrer är oanvändbart (smälter och luktar selleri, stearin eller härsket smör).
Glödmedel
Glödmedel krävs för att få papperet att i stället för att brinna. Det löses i vatten och papperet och de övriga ingredienserna får dra i lösningen i en halvtimme och sedan torka.
• Salpeterlösning, vanligast: 1 del salpeter + 4-10 delar halvvarmt vatten. Se under salpeter för recept. Kramplösande på luftvägarna.
• Salpeter-sockerlösning, inte riktigt lika bra men förekommer: Upp till hälften av salpetern ersätts med socker. Sätt inte eld på själva pulverblandningen - det blir en våldsam låga.
• Alunlösning: Alun (1 del vanlig alun till 10 delar vatten, t. ex. 10 gram alun till 1 dl vatten) gör papper "obrännbart", d.v.s. gör att det inte brinner med låga utan endast glöder.
Doftämnen
Doftämnena kan vara flytande eller smältbara. De väljs för att passa olika rum, aktiviteter, sinnesstämningar och syften. Guide finns på startsidan till rumsdofter.
Eteriska oljor: Droppas på det salpeterbehandlade och torkade papperet som därefter torkas en gång till eller blandas i salpeterlösningen direkt. Ska papperet doftsättas med tinktur kan de eteriska oljorna blandas i den.
Tinkturer: Det salpeterbehandlade och torkade papperet doppas i starkdoftande tinktur som tonkatinktur. Mest har man använt balsamtinkturer som bensoetinktur. De animaliska ambratinktur, mysktinktur och bävergällstinktur användes mycket förr ensamma eller blandade. Apotekens rökelsepapper (Charta fumalis) dränktes in med en blandad rökelsetinktur (Tinctura fumalis), 1800-talets astmapapper (Charta antiasthmatica) fick sitt andra dopp i en lösning av spikklubbeextrakt.
Hartser: Det salpeterbehandlade och torkade papperet kan begjutas med smält harts.

Varianter Rumsdofter är startsida till t. ex:
Fast rökelse - pulver formade till koner, stickor eller tabletter.
Rökelsepulver - strös på eld eller glöd.
Rökelsevätskor - ångas eller sprayas.
Luktpåsar, potpourrier och pomandrar som inte bränns eller värms.
Förkylningsångbad att andas in.
Luktsalt - akutlukter vid svimning och knock-out.

Rumsdoft Papperet antänds, lågan blåses ut och papperet får sedan glöda och avge rök (så lite som möjligt) och doft (så mycket som möjligt).
• För luftvägarna: Mest har rökelsepapper använts för doft sin påverkan på luftvägarna. De svenska apotekens rökelsepapper (Charta fumalis) ansågs kunna motverka ett astmaanfall. Se under förkylningsmedel för råvaror och blandningar.

Recept

Recept I
(salpeterpapper)
• Vitt filtrerpapper
• Salpeterlösning (20 gram kalisalpeter, 80 ml destillerat vatten)
Kalumnitratet löses under uppvärmning i vattnet, och med den filtrerade, ännu varma lösningen indränkes vitt flitrerpapper (omkring 35 delar) vilket sedan upphänges på trådar att torka i luften. Farmakopénamn: Charta nitrata = Salpeterpapper.
(Källa: Svenska farmakopén 1901)
Anm. Togs upp i svenska farmakopéns sjunde upplaga 1869 men försvann med den nionde 1908. "Vid användningen läggas stycken av ett spelkorts storlek på en tallrik och brännas i den sjukes närhet några gånger om dagen", beskriver en medicinhistoriker 1946 och tillägger att det "torde numera ersatts av mera moderna behandlingsmetoder."
Recept II • Papper
• Salpeterlösning (1 del salpeter, 10 delar vatten)
• Spritlösning (sprit, 95 % alkohol, med eteriska oljor, tinkturer etc.)
Papperet doppas i salpeterlösningen och får torka. Därefter doppas det i spritlösningen. Skäres i smala remsor. Remsorna antänds och urblåses genast. Papperet fortsätter glimma och sprider vällukt.
(Källa: Shenet Efter Hector 1903)
Recept III • Vanligt skrivpapper
• Salpeterlösning
• Spritlösning (vinsprit, 40 % alkohol, med benzoeharts och lite storaxbalsam)
Papperet doppas i salpeterlösningen och får torka. Därefter bestryks det med spritlösningen. Papperet påtänds och lågan blåses ut. Det fortsätter att glimma av sig självt och sprider en angenäm doft.
(Källa: Förgät mig ej 1:1905)
Recept IV • Läskpapper
Myrra - 1 del
Benzoetinktur - 1 del
När man vill rensa och parfymera luften i ett sjukrum, gör man en blandning av lika delar myrra och benzoetinktur, i detta doppas läskpapper som får torka. Då och då brännes en bit av detta papper. Med läskpapperet kan man lämpligen parfymera sitt brevpapper, om en bit preparerat läskpapper lägges mellan brevpappersarken. Men här måste man noga akta sig för att använda för stark parfym. Ingenting är så vulgärt som för starkt parfymerat brevpapper.
(Källa: de Réville 1910)
Recept V • Olimmat papper
• Salpeter- eller alunlösning (100 gram salpeter eller alun, 1 liter vatten)
Alkoholextrakt:
Tonkabönor, vetivert - ca 600 gram (43-36 %)
Alkohol (95 % alkohol) - 500-600 ml (43 %-30 %)
Violrot eller tolubalsam - 200-250 gram (18 %-12 %)
Benzoeharts - 100-200 gram (14 %-6 %)
Eterisk olja, t. ex. rosenolja - 1 gram (0,01 %)
Inalles 1.400-1.650 gram. Växtdelarna extraheras i alkoholen och eterisk olja tillsätts. Salpeter eller alun löses i vatten. Papperet doppas i salpeterlösningen och får torka. Därefter doppas det i alkoholextraktet.
(Källa: Shenet efter Gaugin 1947)

Litteratur: Se t. ex. Gaugin (1947), Gentz och Lindgren (1946), Lindgren (1918).
Nätpublikationer: Miljöministeriet, Miljöstyrelsen (2004): Afgivelse af kemiske stoffer i rögelse (2009 04 29).

 

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/recept/rokelsepapper.html
Datum: 2021 12 09 - Uppdaterad: 2008 10 31
Cookieinfo
Made with a Mac