Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Parfym

Enzymbaserad parfym


Tradition Denna tålamodsprövande metod utvecklades på hobbybasis av en amerikansk barnläkare, psudonymen Mary Lynn. Den fromma och gudfruktiga Mary skulle inte ha sträckt sig så långt som till att säga att hon uppfann den; hon vägleddes till den genom att en dag råka slå upp 2 Mosebok om hur Gud gav de sina receptet på offerrökelse. Därefter ägnade hon ett par årtionden åt att utarbeta en "enzymmetod" för framställning av parfym.
1994 publicerades boken "Galaxy of scents: the ancient art of perfume" postumt; idag utgången från det amerikanska förlaget. Huvuddelen är parfymhistoria berättad som en saga för barn. Lynns speciella framställningsmetod ges ett par kapitel. Den som delar tron på homeopati, astrologi och siffermagi samt har stort tålamod kan mycket väl finna hennes rön användbara. Några exakta recept ges inte; här får man använda Lynns idéer som uppslag och experimentera själv.
Framställning Växtdelar tillsätts matsmältningsenzymer och pressad växtsaft vilket efter några månader till år ger en brygd varifrån parfymämne kan tappas av.
Växtskörd
En hel del hokus-pokus krävs för att skörden ska bli den bästa. Torr väderlek är till att börja med att föredra framför regnig och fuktig, som ger parfymen svagare doft. (Mary Lynn verkade i Ohio, med ett klimat som är rätt likt det svenska.)
Blommor skördas bäst mellan midnatt och klockan tre på natten. Fullmåne får brygden att växa till sig särskilt snabbt och starkt. Blommorna ska vara i knoppstadiet (i sådana här sammanhang vanligen uttytt som alldeles nyss utslagna) och stjälken skäras av diagnonalt så nära blomman som möjligt.
Rötter, som irisrot, skördas på kvällen eller tidigt på morgonen, alltså unden svalka; tvättas, skrapas med glasbit och finhackas.
Växthantering
Växtmaterialet läggs omedelbart i ett sterilt ganska svalt glaskärl. För blad passar burkar med stor botten bra eftersom de ska ligga i endast ett lager för att kunna andas.
Katalysatortillsats
• Till växtmaterialet tillsätts två katalyserande ämnen: råpressad saft ur blommor samt matsmältningsenzymer. Kärlet svängs lite så att innehållet blandas. Lufttätt lock sätts på. Därefter ges blandningen mental kraft: Håll flaskan mellan händerna och tillför den egen kroppsenergi tills lite ånga syns i kärlet.
• Blandningen får sedan stå så nära 21° som möjligt. Inom några dagar bildas droppar. Efter ett par veckor bör volymen ha mångdubblats och ha en tydlig jästdoft. Inom 6 månader bör tillräckligt mycket brygd ha bildats för att täcka växtmaterialet och efter 7-24 månader har hela flaskan fyllts. Variationerna är stora mellan olika växter. Flaskor för 8 oz (237 ml) kan fyllas till två tredjedelar på ett år; ibland kan det ta åratal att fylla en flaska till fjärdedelen.
• Om tillväxten är långsam (inga droppar bildas, brygden ökar inte i volym) påskyndas den med svag värme: Kärlet hålls mellan händerna fem minuter varje dag och energi projiceras.
• Alltför snabb tillväxt hejdas med svalka: Kärlet ställs in i kylskåp fem minuter om dagen. Tillväxten kan också avbrytas genom att en aning ambra tillsätts.
• Under tillväxttiden ska man till varje pris undvika att öppna glaskärlet men så småningom kan man flytta över lite brygd till ett annat kärl och låta det växa till sig där. På så sätt kan man få upp till fyra kärl brygd från ett enda.
Avtappning
• När kärlet är fyllt till två tredjedelar med brygd kan en del av dess parfymämne samlas upp med pipett. Den grumliga bottensatsen ska inte röras och minst ett par cm måste lämnas kvar för att täcka växtmaterialet. Den kvarvarande brygden fortsätter att växa. Samma kärl kan tappas av upp till sju gånger - men aldrig åtta. Därefter får man börja om med en ny brygd.
• Parfymämnet tillsätts en animalisk fixatör, vanligen ambra, som avbryter tillväxten ("får parfymämnet att somna").
• Det avtappade parfymämnet får sedan stå 90 dagar.
• Parfymämnet väcks till liv genom potentiering enligt homeopatiska principer, inte genom tillsats av något i homeopatisk dos utan genom strykningar medan man håller flaskan i båda händerna. Antalet strykningar bestäms av antalet enzymreaktioner i brygden. Därefter är parfymämnet färdigt att blandas med andra till parfym.
Doftblandning
Vid doftblandningen bör man arbeta i ett vindstilla rum, gärna i källarplan. Om det är en bra eller dålig dag kan kontrolleras genom att man håller upp en tråd i luften: Rör den sig är luften alltför livlig och tillblandningen får vänta. Rummet bör ha (doftlösa) växter - det är noga med sorter och exakt antal, enligt principer som inte redovisas.
• Första doftingrediensen bör vara ett doftämne från en nattblommande blomma, som garanterar en glad ton. Detta doftämne ska man tänka på som en katalysator som ska aktivera nästa ämne:
• Andra ingrediensen har synergistisk verkan.
• Tredje doftingrediensen är också en katalysator, antingen för nästa synergistiska ämne eller för hela blandningen.
På detta sätt kan allt från tre till många hundra parfymämnen blandas, alltid i paret katalysator-synergist. Sista ingrediensen är alltid en katalysator som ska verka på helheten. Antalet ingredienser blir på detta sätt alltid udda, "för sådant är Bibelns hemliga recept". Exakt hur många ingredienser som bör ingå i en doftblandning bestäms inte bara av katalysatortanken och doftresultatet. Också homeopatiskt tänkesätt är till hjälp.
Mognad 1
• Doftblandningen får mogna 30 dagar i noggrant tillslutet kärl.
Mognad 2
• Är man inte nöjd med doften tillsätts ytterligare doftämnen varefter blandningen får mogna ytterligare 30 dagar.
• När man är nöjd med doften efter en eller två mognader ska blandningen potentieras. Här är metoden enkel: Man håller flaskan ordentligt med ena handen och slår den i botten med den andra. Parfymen är "vaken" när det visar sig små bubblor.
Mognad 3
• Efter potentieringen får blandningen mogna 30 dagar och potentieras igen. Efter detta behöver doften sällan justeras och få doftblandningar behöver ytterligare mognad.
• Till den färdiga blandningen tillsätts en animalisk fixatör (ambra, mysk, bävergäll, sibet).
Beskrivning • Brygden varur parfymämnet tappas av är ibland tjock, ibland mer tunnflytande och har efter ett par veckor tydlig jästdoft - antagligen en rätt oaptitlig soppa! Olikheter mellan olika brygder förklaras med faktorer vid växtskörden, som luftfuktighet och skördetid.
• Parfymämnet är ett doftande extrakt med färg från växter och process.
Mått och vikt Inga mått eller vikter ges.
Löslighet Vatten och vattenlösliga ämnen som glycerin, ättika och alkohol löses inte i oljan.
• Fettlösliga ämnen som fett, oljor, vaxer, eteriska oljor och hartser kan lösas i oljan.
Innehåll Växtråvara
Allt med lukt: Hela blomblad och gröna blad, finmalda frön, rötter och bark.
Enzymer
De första experimenten gjordes med matsmältningstabletter, som brukar innehålla blandningar av olika enzymer. Efter ett par årtionden hade Lynn utvecklat stränga krav på enzymerna. De skulle t. ex. vara extraherade = torkade utan värme ur djupväxande havsväxter (alger och kelp duger inte eftersom de lever för nära ytan = har syresatts för mycket). Bästa enzymtyperna för att bryta ner olika växtdelar enligt Lynn:
• Kolhydratspjälkande enzymer: Cellulas till grenar (som har utdragna celler) medan amylas vanligen är det bästa till blommor.
• Proteinspjälkande enzymer, som proteas, till frön och bönor.
• Fettspjälkande enzymer, som lipas, till frön som är feta för känseln.
• En blandning specificeras för pulveriserad vaniljskida: Lika delar kolhydratspjälkande cellulas, proteinspjälkande proteas och fettspjälkande lipas.
Växtsaft
• Katalysator nr 2 är växtsaft, pressad för hand och utan metallverktyg ur nattblommande blommor som plockats mellan midnatt och soluppgång. Nattblomningen är viktig: Dessa blommor är de bästa tillväxtbefrämjarna eftersom de behärskas av månen. Antalet droppar är också mycket viktigt: 7 (som vanligen inte räcker för att fukta växtmaterialet) eller 7 x 7 = 49. Mary Lynn försäkrar att 14, 21 eller 28 droppar är verkningslösa.
• Eventuellt kan växtsaften ersättas med lika många droppar pågående brygd av jasminblommor men effekten av sådan är inte lika snabb och kraftfull.
Animalisk fixatör
• Ambra tillsätts för att stoppa brygdens tillväxt.
Ambra, mysk, bävergäll eller sibet tillsätts sedan doftämnena blandats.
Övrigt
• Rätta inställningen. Mary Lynn hade stor respekt för Guds stora plan som hon ansåg sig följa till punkt och pricka. Hit hör en god vilja och ett kärleksullt sinnelag, önskan att brygden ska växa till sig och doften ge mottagaren glädje, och vägran att ta mer betalt än vad råvarorna kostat. Det framgår på många ställen att varje gång hon avvikit det minsta från detaljer vad gäller tidpunkt, rätt antal droppar etc., har resultatet blivit intet eller misslyckat.
• I övrigt inget, och absolut inte det idag vanliga lösningsmedlet i parfym, alkohol: "Alkohol bevarar inte doften, den dödar enzymerna".
Hållbarhet Inga verktyg eller kärl av metall får användas eftersom allt utom guld eller glas kan förändra brygdens och doftblandningens utseende och doft. Behöver man t. ex. flytta på bladen i kärlet ska det göras med glasstav.

Litteratur: Se Lynn (1994).

 

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/recept/parfymenzym.html
Datum: 2020 06 04 - Uppdaterad: 2007 09 16
Cookieinfo
Made with a Mac