Shenet
Växter Råvaror  Referens Sök Forum Kontakt Hem
Lösningsmedel

Vatten
Vattenhistoria


Ett källvatten är rättvisan, färglös och klar. En svårmärklig och egen fin smak den har.
Men slik dryck är så fattig, när vin finns att få. Bara vatten är källan. Jag längtar dit ändå.
(Karin Boye: Källvattnet, 1924)
Synonymer
Vatten, diväteoxid
• Ursprung: Vanligt vatten, flodvatten, mineralvatten, vigvatten
• Renade: Destillerat vatten, renat vatten, steriliserat vatten
• Temperaturer: Kallt vatten, varmt vatten, kokhett vatten, kokande vatten
Farmakopénamn
Aqua (pluralform: aquae)
• Ursprung: Aqua communis, Aqua fluviatilis, Aqua minerales, Aqua benedicta lustralis
• Renade: Aqua destillatae, aqua destillata (aq. dest.), Aqua purificata (aq. pur.), Aqua sterilisata (aq. steril.)
• Temperaturer: Aqua frigida (aq. frigid.), Aqua calida (aq. calid.), Aqua fervida (aq. fervid.), Aqua bulliens (aq. bull.)
CAS-nummer 7732-18-5
Aqua
Engelska namn
Water, dihydrogen monoxide
Andra namn
Romanska språk
Aqua (latin), eau (franska)
Nordiska språk
Vand (danska), vann (norska)
Andra språk
Wasser (tyska), hydôr (grekiska), shuî (kinesiska), ab (farsi, Iran), atl (aztekspråk), muluc (mayaspråk)

Tradition
Vattenhistoria
Men en liten vattenhistoria: Runt 1970 slog en svensk ingenjör larm i en dagstidning om de mycket höga halterna av diväteoxid i livsmedel och odlad jordbruksmark. Tidningens läsare reagerade kraftigt och ställde många upprörda frågor till ansvariga myndigheter och följdfrågor till skribenten, som bara kunde bekräfta att de lämnade uppgifterna var korrekta: Livsmedel och odlad jordbruksmark innehåller verkligen mycket höga halter diväteoxid, mer känt som vatten.
Samma varning har cirkulerat på internet på 90-talet:
Dihydrogen monoxide is colourless, odourless, tasteless and kills uncounted thousands of people each year. Most of these deaths are caused by accidental inhalation of DHMO, but the dangers of dihydrogen monoxide do not end there. It is a major component of acid rain; it contributes to the greenhous effect, and it is a common cause of erosion of our natural landscape. Despite the danger, DHMO is often used as an industrial solvent and coolant, in nuclear power plants, as a fire retardant, as an additive in certain junk foods and other food products...
Farmakopéerna
I svenska farmakopéns första upplaga 1775 förekom flera olika sorters vatten i recepten, som flodvatten, renat vatten och destillerat vatten, men inget särskilt vatten upptaget som officinell råvara. Destillerat vatten användes därefter i alla upplagors recept och var officinellt fr.o.m åtminstone 1901 års upplaga.
Framställning Vatten är vätets oxid, d.v.s. en förening av väte och syre - två delar vätgas och en del syrgas ger vattenånga. Över 60 % av människokroppens vikt är vatten, varav en tredjedel finns i huden. Dess huvudfunktioner är att transportera ämnen och reglera kroppstemperaturen.
På jordklotet finns vattnet som:
• Ytvatten (dagvatten): Havsvatten (94 % av jordens vatten), inlandsis och snö (3 %), sötvatten i sjöar, dammar, floder, åar, bäckar (1 %).
• Grundvatten: Regn och smältvatten under jordytan, nedrunnet genom jordlagren till källor och brunnar (2 %).
Beskrivning
Vätska, "i tunna lager färglös, i tjockare lager blåaktig". Rent H2O är lukt- och smaklöst (avslaget), vatten från naturen får karaktär av ingående salter och annat. För beskrivningar av olika typer av vatten, se nedan under Innehåll.
• Fryspunkter: Vid 0° fryser vatten till is som utvidgas och blir mjölkigt av luftblåsor och salter. Fryspunkten kan sänkas genom tillsatser:
Vattenlösning med 10 % glycerin Fryspunkt -1,6°
Vattenlösning med 20 % glycerin Fryspunkt -4,8°

Vattenlösning med 23 % salt

Fryspunkt -21°
Vattenlösning med 50 % propylenglykol Fryspunkt -33°
• Varning för brännskador: Destillerat vatten (rent H2O) har något högre kokpunkt än vanligt vatten på grund av att det saknar salter. Skillnaden märks vid kokning i mikrovågsugn. En kopp vanligt vatten kommer ut ur mikron kokande medan destillerat vatten ser ut att vara oberört av värmen. Det är det inte. Så fort något tillsätts - ett par korn socker, en droppe av vad som helst eller en tesked som sätts i koppen - förorenas det, kokpunkten sjunker blixtsnabbt och vattnet börjar omedelbart koka med sådan kraft att det exploderar ut ur kärlet.

Utgångspunkten för liter- och kilosystemet var att 1 kubik-dm vatten = 1 liter vatten = 1 kilo vatten. Noggrannare än så behöver man inte vara till vardags:

 

Volym vatten   Vikt vatten
liter (kubik-dm) dl cl ml (kubik-cm) droppar   kilo hekto gram mg ug (mikrogram)
10 liter 100 dl 1.000 cl 10.000 ml   = 10 kilo 100 hekto 10.000 gram 10 milj mg  
1 liter 10 dl 100 cl 1.000 ml   = 1 kilo 10 hekto 1.000 gram 1 milj mg 1.000 milj ug
0,1 liter 1 dl 10 cl 100 ml ca 3.500 droppar = 0,1 kilo 1 hekto 100 gram 100.000 mg 100 milj ug
0,01 liter 0,1 dl 1 cl 10 ml ca 350 droppar = 0,01 kilo 0,1 hekto 10 gram 10.000 mg 10 milj ug
    0,1 cl 1 ml ca 15-35 droppar =     1 gram 1.000 mg 1 milj ug
              1 mg 1.000 ug
  Flytande vatten är tyngst vid 4°: 100 ml 4° vatten väger 100 gram. 100 gram = 100 ml.
Fruset vatten (is) väger mindre (har lägre densitet) och tar mer plats än flytande: 100 ml is väger 92 gram , d.v.s. flyter i vatten. 100 gram is = 109 ml.
Förångat vatten väger också mindre (har lägre densitet) och tar mer plats än flytande. 100 ml vattenånga väger 62 gram. 100 gram vattenånga = 155-156 ml.
Jämför andra råvarors vikt och volym: Ämnen lättare än vatten flyter i vatten och har större volym, tyngre sjunker och tar mindre plats.

Löslighet

 

k
Alkemisk symbol för vatten, en av många.
 
f
Alkemisk symbol för salt, också använd för vatten.

Inget annat ämne på jorden löser lika många ämnen som vatten, d.v.s. de kan blandas med vatten, tvättas bort med vatten och dras ut ur växter med vatten.
Exempel på vattenlösligt
• Sura ämnen som alun, karbamid, papain, pektin...
• Alkaliska ämnen som borax, natriumbensoat, natriumbikarbonat, natriumhydroxid (kaustiksoda), soda, tvål...
• Behandlade fetter som olivåterfettning, turkisk rödolja.
• Tensider som MIPA-laurylsulfat, sockertensid...
• En del parabener...
Vattenlösligt ur växter (kokande dekokt, het infusion, kallt macérat) (innehåll i växter)
Allantoin, bitterämnen, citronsyra, enzymer, garvämnen, gröna färgämnen som klorofyll, glykosider, saponiner, slemämnen (bäst med kallt), stärkelse (kokning krävs)...
• Vattenlösliga vitaminer som C, provitaminet pantoten...
• Enkla sockerarter som glukos (dextros, druvsocker) och fruktos (levulos, fruktsocker).
• Dubbla sockerarter som sackaros (sukros, rörsocker, betsocker), maltos (maltsocker) och laktos (mjölksocker).
Vattenlösliga vätskor
Honung, växtsafter...
• Alkoholer som vanlig alkohol, bensylalkohol, glycerin, propylalkohol, propylenglykol, sorbitol...
• Alkaliska vätskor som ammoniak, asklut...
• Sura vätskor som mjölksyra, vassla, vinäger, ättika...
Olösligt eller svårlösligt
Oljor. Blandningen blir mjölkig och oljan flyter snart upp till ytan; måste skakas om före användning.
Eteriska oljor. För doftens skull är det ingen idé att göra växtutdrag med vatten. Vinäger
och ättika kan hjälpa till (toalettättikor).
Hartser, fetter och vaxer löses inte när de värms med vatten utan smälter och stelnar till klumpar igen när blandningen svalnar.

 

Hur många gram vatten krävs för att lösa ett gram av ett ämne?
Mycket lättlösligt (eng. very soluble)
Löses i mindre än 1 viktdel vatten - det krävs 1 gram (1 ml) vatten eller mindre för att lösa 1 gram.
I en mättad lösning blir halten av ämnet 50 % eller högre.
Lättlösligt (eng. freely soluble)
Löses i 1-10 viktdelar vatten - det krävs   1-10 gram (1-10 ml) vatten för att lösa 1 gram.
I en mättad lösning blir halten av ämnet 50-9 %.
Måttligt lösligt (eng. soluble 10-29; sparingly soluble 30-100)
Löses i 10-100 viktdelar vatten - det krävs   10-100 gram (10-100 ml) vatten för att lösa 1 gram.
I en mättad lösning blir halten av ämnet 9-0,9 %.
Svårlösligt (eng. slightly soluble)
Löses i 100-1.000 viktdelar vatten - det krävs 1 hekto-1 kilo (1 dl-1 liter) vatten för att lösa 1 gram.
I en mättad lösning blir halten av ämnet 1-0,1 %.
Mycket svårlösligt (eng. very slightly soluble)
Löses i 1.000-10.000 viktdelar vatten - det krävs   1-10 kilo (1-10 liter) vatten för att lösa 1 gram.
I en mättad lösning blir halten av ämnet 0,1-0,01 %.
Nästan olösligt (eng. practically insoluble)
Löses i 10.000 viktdelar eller mer; i praktiken olösligt - det krävs 10 kilo (10 liter) vatten eller mer för att lösa 1 gram.
I en mättad lösning blir halten av ämnet 0,01 % eller lägre.
pH och inkompatibiliteter
• Destillerat vatten: pH ca 7 (standard för neutral reaktion).
• Rent kranvatten: pH ca 7 (neutral reaktion).
• Kolsyrat vatten: pH under 7 (neutral reaktion).
Livsmedelsverkets lagstadgade gränsvärden för dricksvatten, t. ex. kommunalt:
• pH 7,5 (neutral reaktion) - 9,0 (svagt alkalisk): Tjänligt.
• pH under 7,5 (neutral reaktion): Tjänligt med anmärkning.
• pH över 9,0 (svagt alkalisk): Tjänligt med anmärkning.
• pH över 10,5 (måttligt alkalisk): Otjänligt.
Socialsyrelsens rekommendationer för dricksvatten, t. ex. i privat brunn:
• ph 6,5 (neutral) - pH 9 (svagt alkalisk): Rekommenderas.
• pH 10,5 eller högre (måttligt alkalisk): Oanvändbart.
Innehåll

H2O är inte vatten utan syre + väte, den vanligaste av alla kemiska föreningar. Viktproportionerna är ungefär 89 % syre och 11 % väte. De två är extremt svåra att skilja åt; vid en tempearatur på 3.000° lär man kunna dela upp en fjärdedel. Det som till vardags kallas vatten innehåller förutom syre och väte upplösta salter som ger karaktär åt olika sorters vatten:
Ytvatten
Vatten som ligger i dagen på jordytan.
Havsvatten
innehåller mest mineralsalter av alla vatten, framför allt koksalt upp till 4 %.
Sjövatten och flodvatten har vanligen låga mineralhalter (mjukt) och därför fadd smak. Kan vara grumligt av lera och gulfärgat av förmultnade organiska ämnen från djur och växter. Nära bebyggelse kan det vara bakteriehaltigt av spillvatten.
Regnvatten och smältvatten är det naturliga vatten som till innehållet mest liknar destillerat vatten: förutom väte och syre (H2O) endast små mängder ammoniak, salpetersyra och mineralsalter som koksalt (3-5 gånger mer i västsvenskt regnatten än på östkusten), vilket gör det så gott som lukt- och smaklöst - avslaget. Däremot kan det samla på sig organiska ämnen och bakterier på sin väg.
Grundvatten
Vatten under jordytan, som drar till sig mineralsalter när det rinner genom jordlagren och får smak av dem, vanligen god. Samtidigt renas det och är på 6-7 m djup vanligen bakteriefritt. Inte gott i sumpmarker p.g.a. mycket organiska ämnen. 65 % av dricksvattnet i Europa är grundvatten.
Källvatten och brunnsvatten är grundvatten som träder i dagen naturligt (källa) eller med hjälp (brunn). Har smak och utseende av mineralerna det samlat på sig och som fälls ut när vattnet kommer till ytan. Vanligast är kalcium, magnesium och järn (se tabell nedan). Järn kan finnas löst i grundvattnet i mycket varierande mängder från nästan ingenting upp till några mg per liter på lerig mark, då det börjar ge besk och bläckig plåtsmak. När grundvattnet kommer i dagen och järnet får kontakt med syre, oxideras det och fälls ut i fast, olöslig fast - i källor syns det som orangebrun gyttjelik järnocka, på sanitetsporslin som bruna fläckar. Se mer nedan om vatten på flaska..
Mineralvatten får bara vatten från underjordisk källa kallas. Jämfört med forna tiders "surbrunnsvatten" från brunnsorterna innehåller dagens mineralvatten inte mycket järn; utfällningarna skulle grumla vattnet på ett icke säljande sätt. Se mer nedan om vatten på flaska.
Hårt och mjukt grundvatten
Hårt vatten är naturligt förekommande källvatten och brunnsvatten (grundvatten) med mycket kalcium- och magnesiumsalter (kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat) från berggrunden. Salterna ger vattnet god smak men bildar olösliga föreningar med fettsyrorna i tvål och såpa, som därav löddrar och rengör dåligt och mer tvättmedel krävs. De olösliga salterna lägger sig som en matt och smulig hinna på badkar, porslin, hud, hår och textilier, torkar ut dem och gör att de känns torra och sträva. I Sverige är vattnet hårt framför allt i Skåne och på Öland och Gotland. Recept på avhärdning nedan.
Mjukt vatten (låga halter kalcium- och magnesiumsalter) är typiskt för sjövatten, flodvatten och bäckvatten (ytvatten). Mjukast och därmed lättast att tvätta med är det på våren. "På Vårfrudagen [25 mars] häller jungfru Maria tvål i vattnet", sa man förr. Det har också nackdelar framför allt för matlagning - avslagen och fadd smak, drar mineraler ur livsmedel vid kokning, kan lösa ut kemikalier från plaströr. Större delen av Sverige har mjukt vatten, mjukast i Norrland.

 
Hårdhetsgrad Mg/liter dH° Exempel
Mycket hårt vatten över 150 över 21  
Hårt vatten 71-150 9,9-21 Visby, Simrishamn, Kristianstad
Gränsvärde: Tjänligt med anmärkning över 100 över 14  
Medelhårt vatten 36-70 5,0-9,8 Stockholm, Malmö, Helsingborg
Vanlig rekommendation 20-60 2,8-8,4  
Mjukt vatten 15-35 2,2-4,9 Göteborg, Jönköping, Norrköping
Mycket mjukt vatten 0-15 0-2,1 Umeå, Piteå, Falun
Både mg/liter och dH° (tyska grader) är mått på summan av kalcium- och magnesiumjoner, s.k. total hårdhet.

Svenskt kranvatten
Svenskt kranvatten är vid internationell jämförelse sensationellt rent och välsmakande. Ansvarig kontrollmyndighet för kommunalt vatten är Livsmedelsverket som utfärdar föreskrifter och sätter gränsvärden som är tvingande lag. För privata brunnar ger Socialstyrelsen riktvärden som fungerar som rekommendationer.
• Kontrollerade ämnen: Gränsvärden för "otjänlig" och "tjänlig med anmärkning" finns för sex mikroorganismer (bl. a. kolibakterier), fyra egenskaper (lukt, smak, färg, grumlighet) och 30 kemikalier. De ämnen som kan utgöra problem i Sverige är radon, fluor, kväve och nitrat (för mycket) och kalcium (för lite). Utfällt koppar från kopparledningar börjar synas på sanitetsporslin vid halten 2 mg per liter vatten. Spola ett tag, särskilt på morgonen, så att vatten som stått över natten rinner av. Om ämnen som urlakas ur plastledningar vet man inte mycket. Hit hör toluen (toluol, metylbensen; huvudämnet i bensin), xylen (för vilka inga gränsvärden finns) och bensen (i Sverige har hittats som mest 1 ug per liter, på gränsen till otjänligt).
• Processkemikalier: I början av 1900-talet började kemikalier användas till vattenrening i Europa. Idag renas mer än hälften av det svenska dricksvattnet kemiskt. 36 ämnen är godkända som processkemikalier: elva för desinfektion (t. ex. klor och ammoniak), tio för fällning och koagulering (t. ex. aluminiumsulfat, som kan ge aluminiumrester i vattnet), tolv för pH-justering (t. ex. kalciumkarbonat, natriumkarbonat och kaliumkarbonat när vattnet är för "aggressivt" d.v.s. surt; saltsyra och svavelsyra när det är för alkaliskt) samt tre för övriga ändamål (t. ex. aktivt kol för adsorption av blandat skräp).
• Andra kemikalier: 2005 när läkemedel kontrollerades i vattenverk i Stockholm hittades rester av fyra läkemedel, bl. a. det lugnande medlet Sobril. Vattenmängd för att få i sig en dygnsdos Sobril: två liter vatten om dagen i 7.000 år.
• Strålningsvärdena är låga för svenskt vatten.
Specialrenade vatten
"Vatten" kan för hemmakokaren, tvålmakaren och hobbyparfymören betyda allt från uppkokt kranvatten till destillerat apoteksvatten beroende på hur noggran man är och hur länge beredningen ska sparas.
Luftat vatten: Vatten får stå i öppet kärl några timmar. Det tar bort illaluktande gaser, som lukt av svavelväte när vattnet runnit genom lerig mark, men förändrar inte kvaliteten i övrigt.
Filtrerat vatten: Olika sorters kolfilter kan filtrera bort tungmetaller och kemikalier som järn och mangan, ta bort lukt och smak och reglera surt, salt och hårt vatten. Ibland tar de också bort bakterier; filter med omvänd osmos, där vattnet leds genom ett membran, kan också ta bort en del virus. Enligt vattenexperter kan filter möjligen vara motiverat om man har privat brunn. Bakterier bör åtgärdas på annat sätt. Utan regelbundna rengöringar och byten av filter kan bakteriehalterna t.o.m. öka.
Kokt vatten: Bara ett uppkok duger inte. Regelrätt "kokt" och bakteriefritt är vattnet först efter 15 minuters kokning. "Dubbelkokt vatten" är inte dubbelt så rent utan närmast magiskt renat - recept nedan.
Avjoniserat, demineraliserat vatten, batterivatten: Renat från nitrater, kalcium, magnesium, tungmetaller. Billigare än destillerat men inte lika rent. Vatten i kosmetika är avjoniserat eller destillerat; avjoniserat kräver fortfarande konserveringsmedel.
Destillerat vatten: Vatten kokas, ångan tas till vara, kyls och återbildas till vatten. Vattnet renas därmed från det mesta av mineraler, salter, kolsyra, kemikalier, bakterier och virus. Kvar blir syre och väte (H2O) och lite ammoniak och organiska ämnen. För total renhet - endast H2O - måste lite permanganat och svavelsyra tillsättas vid destilleringen. Med destillering blir vattnet negativt joniserat och helt utan lukt och smak (avslaget). Om en udda risk för brännskador, se Beskrivning ovan om destillerat vatten i mikrovågsugn.
Vatten i kosmetika är avjoniserat eller destillerat. Det är enkelt att arbeta med i hemmagjorda hygienprodukter eftersom halten konserveringsmedel kan minskas (avjoniserat) eller t.o.m. uteslutas (destillerat). Äkta rosenvatten (hydrolat) är destillerat och kan ersätta köpt destillerat vatten på flaska. Att destillera själv utan destilleringsapparat är ett pyssel med slang och tejp som knappt är värt besväret - se under aromatiska vatten.
Steriliserat vatten är destillerat och därefter steriliserat enligt gällande farmakopé - kokning viss tid etc. Innehåller endast syre och väte (H2O) och är absolut bakteriefritt.
Vatten på flaska
I många länder är kranvattnet så bakteriehaltigt (u-länder) eller sönderrenat (i-länder) att det är odrickbart, därav det myckna drickandet av vatten på flaska. Ingen försöker dricka kranvattnet i London mer än en gång. I Italien dricks 200 liter flaskvatten per person och år, att jämföra med Sverige 30 liter.
Naturligt mineralvatten och källvatten ska tappas på plats från underjordisk källa (namn och plats ska anges) och får inte transporteras med tankbil. Inget får tas bort eller tillsättas förutom kolsyra. Om mineralinnehåll, se Grundvatten ovan.
• Naturligt mineralvatten är det enda flaskvattnet som måste godkännas av myndighet, i Sverige Livsmedelsverket, och vars mineralinnehåll måste deklareras. Exempel: Ramlösa naturell.
• Källvatten behöver inte godkännas och mineralinnehållet inte deklareras. Exempel: Bonaqua naturell.
Bordsvatten får transporteras med tankbil från källa eller tas ur kommunal kran (ursprunget behöver inte anges) och får kolsyras, mineraliseras och smaksättas. Behöver inte godkännas men ska uppfylla vanliga krav på kranvatten och livsmedelstillsatser.
• Bordsvatten är tillsatt mineraler och smakämnen. Exempel: Vichy Nouveau.
• Förpackat dricksvatten kallas bordsvattnet när det inte tillsatts mineraler eller smakämnen. Exempel: Loka naturell.
Magiskt vatten
Vad som tillförs dubbelkokt vatten, tallvatten och magnetiserat vatten (recept nedan) är okänt / en magisk komponent. Man kan bara fantisera om vad de kan åstadkomma utvärtes.

Varianter
• Aqua aeris fixi, Aqua aerata, Aqua acidula simples, Aqua carbonata, Aqua acidi carbonici, Aqua carbonica = Kolsyrat vatten. Kolsyran krånglar mest till det i hudvårdssammanhang, utom i badkaret där man kan ha nytta av kolsyrebad och badbomber.
• Aqua; aquae (aq.) = Vatten, vattenlösning; vattenlösningar.
• Aqua aromatica = Aromatiskt vatten. Är vanligtvis destillerat.
• Aqua benedicta lustralis = Romersk-katolskt vigvatten. Saltat vatten renat med exorcism.
• Aqua bulliens (aq. bull.) = Kokande vatten.
• Aqua calida (aq. calid.) = Varmt vatten.
• Aqua communis (aq. comm.) = Vanligt vatten.
• Aqua destillatae, aqua destillata(aq. dest.) = Destillerat vatten.
• Aqua fervida (aq. fervid.) = Kokhett vatten.
• Aqua fluviatilis = Flodvatten.
• Aqua frigida (aq. frigid.) = Kallt vatten.
• Aqua minerales = Mineralvatten.
• Aqua purificata (aq. pur.) = Renat vatten.
• Aqua sterilisata (aq. steril.) = Steriliserat vatten.
• Aqua vitae = Livets vatten. Ibland om Ros solis men oftare om alkohol.
• Kristallvatten = Vatten förenat med salter etc. när dessa kristallierar.
• Ros solis = Morgondagg, soldagg.
Vått och torrt
• Anhydrid = Vattenfri.
• Dehydrerad = Vattnet borttaget, vattenfri.
• Dehydrering = Uttorkning, vattenavgång.
• Hydrat = Syra eller alkalie förenad med vatten, hydrerad (vatten som används som lösningsmedel är inte hydratvatten).
• Hydrerad =tillsatt vatten, med vatten, innehållande vatten.
• Hydrofil = Vattenlöslig.
• Hydrofob = Vattenavvisande.
Ersättning
• Vatten i recept kan vanligen ersättas med vattenutdrag (dekokt, infusion, macérat) eller pressade safter från frukter och grönsaker. Alla sådana beredningar måste konserveras.
Aromatiska vatten som rosenvatten, om regelrätt destillerade, har fördelen att inte behöva konserveras.
Hållbarhet
Allt med vatten som ska sparas mer än några dagar måste konserveras - det är trist att lyfta på locket och mötas av mögel i sin dyrbara blandning. Vanligt syltkonserveringsmedel som Atamon räcker långt. Om också fett ingår i preparatet bör man gardera med parabener.
• Kranvatten: en kvarts kokning dödar alla bakterier.
• Frysning dödar 90 % av bakterierna.
• Endast destillerat vatten, inklusive destillerat aromatiskt vatten, kan sparas okonserverat utan att bli dåligt.
Inköp We don't sell, we tell!
Renat vatten på apotek för runt 23 per liter, sterilt för runt 25 kr per liter.

Användning
Destillerat vatten tillsätts i eau de cologne till en halt av upp till 10 %. Sällan aktuellt för hobbyparfymören, som sällan har tillgång till starkare alkohol än vodka (40 %), det vill säga att en cologne gjord på vodka redan består av 60 % vatten.
Hudläkemedel
Vatten är ett utmärkt hudvårdsmedel. Det tillför den eftertraktade fukten. Att vattna räcker inte; vattnet måste kombineras med något fuktbindande ämne som håller kvar fukten (glycerin, karbamid, mjölksyra, propylenglykol, sorbitol) och något instängande som hindrar den från att avgå (fett, olja, vaselin). Undantag: Kalla vintermorgnar ska ansiktet absolut inte beläggas med fukt som bara väntar på att frysa. Vattenfria eller nästan vattenfria salvor är bättre.
Lotion, sur lotion: upp till 90-95 % vatten
• Fet kräm som handkräm, fotkräm: 45-50 % vatten
Cold cream: 15-25 % vatten
Salva: 5 % vatten med vattenlösliga ämnen
Emulsioner
Vatten utgör med de vattenlösliga ämnena den s.k. vattenfasen i emulsioner.
Rengöringsmedel
Vatten är utan konkurrens det främsta hudrengöringsmedlet. Det löser vattenlöslig smuts, t. ex. hudytans salter och urinsyra från svettkörtlarna. Ingrodd smuts går bort bättre med varmt vatten än kallt genom att värmen öppnar porerna. Med öppna porer blir huden också genomträngligare för ämnen utifrån, både önskvärda och icke önskvärda.
• Bästa vattnet: 100-200 sköljningar som rengöringsmedel - ett oslagbart tips som varit den egentliga hemligheten bakom många framgångsrika skönhetskurer. Uttorkad hud riskerar man först när vattnet tillsätts fettlösande rengöringsmedel.
• Sämsta vattnet: Ansiktstvätt kalla vintermorgnar. Spara istället den skyddande syramantel som bildats under natten.
Lösningsmedel
Vatten är det främsta lösningsmedlet för ämnen man vill anbringa på huden. De vattenlösliga ämnena lägger sig på ytan - och gör nytta där - men når inte genom överhuden.
Smink
Rent vatten eller rosenvatten i duschflaska kan användas som fuktspray. Duscha i luften och stig in i molnet. Sägs fixera och tona ner foundation och puder.
Hudtyp Känslig hy tvättas bäst med ljummet till lite över kroppstempererat vatten (40°).
Torr hy: Öka luftfuktigheten med vattenbehållare eller våta handdukar på elementen. Drick mycket vatten men dra in på kaffe och alkohol som torkar ut.
• Regnvatten som sista sköljvatten gör håret extra mjukt.
• Hårt vatten gör håret (och huden och kläderna) matta och grådaskiga och de förblir sådana hur mycket man än tvättar och särskilt om man använder tvål och såpa. Man får göra som förr: efterskölja med ett surt sköljmedel som neutraliserar de s.k. kalktvålarna som bildas. Vad som helst som är surt duger: vinäger, ättika, citronsaft... Se också nedan recept på hur man gör hårt vatten mjukt.
Hårt vatten bildar oundvikligen en grusig smutsrand i badkaret. För enkla och snabba metoder att mjukgöra badvattnet, se recept nedan.
• Hårt vatten kan krångla till tvåltillverkning. Klart synligt blir problemet när man vill göra genomskinlig såpa; kalktvålarna grumlar den. Tvål löddrar dåligt i hårt vatten, så extra lättlöddrande tvåltyper som kallrörd kokosfettstvål passar bra. Att kokosfettstvål också är omild och odryg får man kompensera så gott det går genom tillsats av annat fett - hitta balanspunkten. Fördel med hårt vatten: Kalciumstearat, som man får automatiskt med hårt vatten, förebygger att tvålen sväller och spricker. Egen lösning: Tllsätt 0,5 % torrmjölk + 2 % kalciumstearat. Alternativ: Använd avhärdat eller destillerat vatten.
• Järnhaltigt och kopparhaltigt vatten får fettet att härskna snabbare. Tvålen mörknar och luktar illa.
• Vatten är det som först blir dåligt i hudvårdspreparat, och det är många gånger mer hudirriterande än konserveringsmedel.

Mat och dryck
Vatten är ett livsmedel och kontrolleras på samma sätt. Det deklareras som andra livsmedelsråvaror och inte som tillsats; det har alltså inget E-nummer.
Regnvatten, smältvatten, destillerat och steriliserat vatten ska inte användas som dricksvatten under längre tid eftersom de är helt utan salter. Den avslagna smaken förbättras om man handvispar i luft eller tillsätter liter citronsyra - recept nedan.
Invärtes bruk

I Sverige konsumerar vi 200 liter per person och dygn, varav ca 10 liter går till mat och dryck. Det finns länder där dagsförbrukningen är 5 liter.
Människokroppen i vila behöver tillföras ett par liter vatten om dagen. Det mättar, sätter fart på magen och ger mer saliv och det är bra att dricka mycket vid urinvägsinfektion och njursten. Den gamla sanningen att man ska dricka så mycket vatten som möjligt för att "rensa kroppen" har dock ifrågasatts. Med vattengenomströmningen försvinner också mineraler och vitaminer och har man inte en vältränad bäckenbotten kan man drabbas av inkontinens. Man kan ju pröva motsatsen: att låta bli eller nästan låta bli att dricka vatten. Huden åldras tio år på några dagar. Ännu snabbare ger uttorkningen trötthet och huvudvärk.
Vattenkurer
Vatten som underkur har kommit och gått i tusentals år (Vattenhistoria). Senaste återupptäckten gjordes i början av 2000-talet av två läkarlag i Iran och Japan oberoende av varandra. Fyra regler:
1. Morgon: drick 6-7 dl vanligt vatten på fastande mage. 2. Därefter: vänta med mat och dryck 45 minuter. 3. Efter frukost: ät eller drick inte på 2 timmar. 4. Sängdags: ät eller drick senast 2 timmar före.
Det är allt. Uppges bota allt från förstoppning (10 dagar) till diabetes (30 dagar) och cancer (180 dagar). Med dubbelkokt magnetiserat vatten (recept nedan) måste det bli dunder.

Giftighet Ja. Dricker man 4-5 liter på en timme dör man. Akut vattenförgiftning (kramp, förvirring, medvetslöshet, död) har faktiskt inträffat vid maratonlopp i hög värme.
Miljö Godkänt som Bra Miljöval av tillsatser. Danska Miljøstyrelsen bedömer dess miljöfarlighet som liten. Problemet är förstås det motsatta, d.v.s. det är inte vatten som förstör miljön utan förstörd miljö som skadar vattnet. Det tar 30 år innan man får facit, den tid det tar för föroreningar att vandra från markytan till grundvattnet. Idag syns effekterna av 70-talets starka p-pillerhormoner på fiskar nära avlopp; de blir t. ex. könsmogna tidigare och förhållandet hanar/honor ändras.
Lagstiftning • Dricksvatten är enligt EU- och svensk lag ett livsmedel. Gränsvärdet för mikroorganismer är detsamma i dricksvatten som i vatten i utvärtes läkemedel: max 100 organismer per gram (1.000 mg).

Recept
Recept I
(majdagg)
• Dagg
Man använder en stor och ren svamp och samlar med den upp daggen tidigt på morgonen i maj månad. Det ska inte ha regnat under natten. Man samlar från söta örter, gräs, säd; majdagg från fänkål och svalört sägs vara bra för ögonen. Daggen silas och hälls på en flaska som sluts till med ett papper som genomsticks med hål. Får stå varmt i solen tills den är vit; det tar större delen av sommaren. - Anm. Mer om majdagg under Vattenhistoria.
(Källa: Day 1979 efter Rams little dodoen, 1606)
Recept II
(majdagg)
• Dagg
Tag en ren linneduk och dra den fram och tillbaka över gräset på morgonen tills den blir våt av dagg. Krama ur i ett kärl. Tvätta ansiktet med detta vatten så ofta som önskas. Bra för hetta i ansiktet, rodnad och glansig näsa. Dagg insamlad i maj (majdagg) är den bästa.
(Källa: Corson 1989 efter anonyma The Queen's Closet Open, 1713)
Recept III
(dubbelkokt vatten)
• Vatten
Får koka 10 minuter i kärl av rostfritt stål (ej aluminium) och svalna till rumstemperatur. Kokas därefter ytterligare en gång 10 minuter. Tappas på glaskärl (ej plast) och förvaras i kylskåp. Dubbelkokt vatten rekommenderades ofta som universalmedel av den norske vismannen Marcello Haugen. Ett glas på fastande mage på morgonen och ett på kvällen skulle enligt honom rensa kroppen och motverka infektioner och lär ha botat många från allehanda krämpor.
(Källa: Wicklund 1990, Wicklund 1997)
Recept IV
(renhetsprov)
• Vatten - upp till 2/3 i klar glasflaska
• Socker - 1 tsk
Glasflaskan måste vara helt ren. Blanda och låt stå två dygn. Om det förblir klart är det drickbart. Om det däremot blivit grumligt eller mjölkigt är det skadligt för hälsan. Mikrobiologiskt test från 1900-talets början som utnyttjar bakteriers förmåga att jäsa socker.
(Källa: Hult 1991)
Recept V
(tallvatten)
• Rent vatten
Tallbarr - 2 st (de sitter i par)
Norsk huskur: Tallbarren får ligga i vattnet en timme och tas sedan bort. Drickes långsamt när symptom på pollenallergi visar sig (får inte tas förebyggande) och ger omedelbar effekt. Uppnås ingen verkan på tre dagar får man pröva något annat.
(Källa: Wicklund 1998)
Recept VI
(avhärdat vatten)
• Vatten - 1.000 ml (1 liter)
Alun - 2,5 ml (½ tsk) eller borsyra - 7,5 ml ( (½ msk)
Totalt 1 liter varav 0,25-0,75 % alun eller borsyra. Båda är sura och vad som helst som är surt fungerar - citronsyra, citronsaft, vinäger, ättika. 1 tsk citronsyra (0,5 %) förbättrar smaken på avslaget vatten.
Alkalier som soda och borax fungerar också. Soda är vanligt som avhärdare i schampo (Sodium carbonate, 0,1 %).
(Källa: Shenet 2000)
Recept VII
(magnetiserat vatten)
• Vatten - 1 liter
• Kraftfull magnet (upp till 10.000 gauss = 1 tesla)
Lägg magneten under vattenbehållaren. Låt verka 30 minuter, helst över natten, och tag sedan bort. Drick 3-5 dl dagligen, helst nyframställt, blandat med juice och andra drycker om så önskas. Ger allmänt bättre välbefinnande, ökad energi, bättre cirkulation, minskar tandsten, diarré och tarmbesvär, lindrar ryggvärk. Magnetism får vattenmolekylerna att ordnas i en mer bestämd ordning vilket gör det lättare för kroppen att ta upp och stöta ut ämnen, så drick inte ihop med medicin. Uppvärmning och påverkan från artificiella magnetfält förtar effekten, så förvara inte i närheten av elektrisk hushållsutrustning.
(Källa: Roger Coghill: Magnetterapi. Stockholm: Wahlström 2001. ISBN 91-32607-6)

Litteratur: Se t ex Antczak och Antczak (2001), Gattefossé (1993), Gentz och Lindgren (1946), Hallbert (1981), Hallström (1986), Hult (1991), Hällqvist och Fredman (1971), Lindgren (1918), Ljungdahl (1953), Lodén (2002), Lodén (2008), Meyer (1952), Nationalencyklopedins ordbok (1995), Nilsson (2008), Nordström (2005), Pharmacopoea Svecica I (1775), Svenska farmakopén VIII (1901), Svenska farmakopén IX (1908), Svenska farmakopén X (1925), Thacker (1994), Wilhelmsson (2003).
• Citat: Dihydrogen monoxide...: Olsson (2002).
• Artiklar: Urlakade plaströr ingen fara för dricksvattnet (Vår föda 1:2004). Torbjörn Albért: Låg stråldos i svenskt dricksvatten (Vår föda 1:2005). Eva Olsson: Livets dryck (Tidskrift för hälsa 6:2007).
Nätpublikationer: SNF Bra Miljöval: Other additives (2005 07 20). Kemikalieinspektionen: 1,2-Propandiol (2007 11 01). Cleve (1883): Kemiskt handlexikon (2008 06 14). Symbols.com (2008 09 19). The water cure (2009 10 03). European Commission: Cosing: Cosmetic ingredients and substances (2009 10 03). Livsmedelsverket: Förpackat vatten (2010 06 23). Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:45) om naturligt mineralvatten och källvatten (2010 06 23). Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2001:30) om dricksvatten (2010 06 23). Livsmedelsverket: Svenska listan - förteckning över svenska naturliga mineralvatten (2010 06 23).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/vatten.html
Datum: 2021 09 20 - Uppdaterad: 2010 09 3
Cookieinfo
Made with a Mac