Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Konserveringsmedel - Alkoholer - Fenoler

Tymol


Synonymer
Timjankamfer, flyktigt timjansalt, metylisopropylfenol
Farmakopénamn
Thymolum
CAS-nummer 89-83-8
Thymol
Engelska namn
Thymol, thyme camphor, m-thymol, 5-methyl-2-isopropyl-1-phenol, 2-isopropyl-5-methylphenol, isopropylmetacresol, phenol,5-methyl-2-(1-methylethyl)-
Andra namn
Romanska språk
Thymol (tyska), thymol, acide thymique, camphre de thym (franska)

Tradition
Upptäcktes 1719 i timjanessenss av en tysk apotekare som kallade det timjankamfer, varvid en engelsman replikerade att det varit känt länge i England som timjansalt och minsann inte var någon sorts kamfer. Först på 1850-talet fick det sitt namn tymol, efter Oleum thymi, timjanessens. Det är tymol som gör timjanoljan så starkt bakteriedödande. På 1860-talet började det rekommenderas som antiseptikum och blev vanligt som sådant efter 1882 då det började tillverkas syntetiskt. Under första världskriget ingick det i många europeiska soldaters standardutrustning.
Farmakopéerna
Svenska farmakopén hade ett långt mellanrum mellan upplagorna just när tymol började användas som antiseptikum; det hann inte komma med i sjunde upplagan 1869 utan fick vänta till 1901 när den åttonde kom. Det kvarstod sedan t.o.m. sista upplagan 1946 och följde också med in i 1964 års nordiska farmakopé. Idag finns det i den europeiska.
Framställning
• Förekomst: Finns t. ex. i timjanessens, anisessens och fänkålsessens.
Tillverkning: Erhålles ur timjanolja, om denna skakas med natronlut, berättar en kemisk handbok från 1883. "Skakning" i sådana sammanhang brukar betyda ungefär cementblandare som går runt i flera dygn, så det är nog mer än att rysta en flaska upp och ner en stund. Efter skakningen ska natronlösningen separeras från den olja som inte lösts och neutraliseras med saltsyra, varvid tymol fälls ut. Kemiskt är tymol en fenolalkohol (fenol och samtidigt en primär alkohol). Den bildas när anisaldehyd reduceras (syre avges, väte upptas). Karvakrol, som är tymols isomer (likadan sammansättning, olika struktur) bildas på samma sätt. Man kan också göra tvärtom: tymol oxideras (syre upptas, väte avges) till anisaldehyd. Sådan oxidering sker spontant när eteriska oljor utsätts för luft.
Beskrivning
Genomskinligt vita kristaller, ofta stora kristallskivor, eller vitt kristalliniskt pulver, med skarp brännande smak. Sjunker i kallt vatten men flyter på vattenytan i smält tillstånd. Smälter vid 48-52°, kokar vid 223-230° men förflyktigas redan vid 100°. 

100 ml väger 96-98 gram. 100 gram = ca 104-102 ml.

• Mycket lättlösligt i 91 % alkohol (0,4-1 del), lättlösligt i vegetabiliska och eteriska oljor (mindre än 10 delar), särskilt olivolja (2 delar). Lösligt i natronlut och glycerin (100 delar).
• Mycket svårlösligt i rumstempererat vatten (1.200 delar) lösligare i varmt.  
pH och inkompatibiliteter
Vattenutdrag 2 % blir neutralt (pH 6-8) till svagt surt (pH 4-6), mättad vattenlösning neutral.
• Blandning med mentol eller kamfer smälter ihop till en  tjock vätska.
• Blandning med gummi arabicum kan ge färgade massor (kan undvikas om vattnet värms upp till kokpunkten).
• Mörkfärgar krämer - antioxidanter och effektiva fixatörer måste tillsättas.
Ersättning
• Vill man använda en eterisk olja i stället för tymol får det bli timjanessens; röd timjan av tymoltyp kan innehålla upp till 80 % och är doftlikt.
Hållbarhet
Förvaras i väl slutet kärl - något flyktigt redan i rumstemperatur - och skyddat för ljus. Oxideras till anisaldehyd. Reagerar lätt med protein, varvid den bakteriedödande effekten försvagas.
Inköp We don't sell, we tell!
Inget man hittar i svenska butiker.

Doftblandning
Kryddig, söt och lite medicinsk doft som påminner om kamfer och timjanessens.

Användning
Doftämne i desinfektionsmedel och rengöringsmedel. 
Rumsdoft

• För luftvägarna: Utsöndras till viss del genom lungorna där det har en slemutdrivande, slemlösande och kramplösande effekt vid rethosta och bronkit. Kan t. ex. inandas i ett förkylningsångbad eller avdunstas från rökelsevätska i ett sjukrum; förr användes det i bröstsalvor, t. ex. Vick Vapour Rub och Sloan's Vapour Rub.
Insektsmedel: I början av 2000-talet började tymol användas som aktivt ämne (25 %) i ett svenskt medel mot varrokvalster i bisamhällen.

Rengöringsmedel
Starkt antiseptiskt - 25 gånger effektivare än fenol - men inte lika lättanvänt eftersom det löser sig dåligt i vatten. Hämmar tillväxt av de flesta sårbakterier. 0,1 % (2 droppar per dl) är effektivt mot tuberkelbakterier. Har använts mot hudsvamp och som deodoriserande medel, dess huvudsakliga användning idag.
• Sårvård: 1:3.000.
• Antioxidant i vegetabilisk olja: 0,01 % (2 droppar per liter).
Som svampdödande ämne i hårschampo.
Ingrediens i antiseptiska munvatten, fortfarande t. ex. i Listerin.
Ibland i tvålparfym.
Kan vara kraftigt hudirriterande (etsar) men skadar inte slemhinnorna lika mycket som många andra starka desinfektionsmedel, därav användbarheten i munvatten. Dock har tymol i tandkräm lett till inflammationer i läppar och tunga.

Mat och dryck
Smakämne i anisette och liknande likörer - anses ge bättre smak än anisessens.
Invärtes bruk
Förr mycket använt som antiseptikum för mage och tarm (tymoltabletter) och som maskmedel, särskilt effektivt mot hakmask. Idag, berättar "aromaterapins fader" Gattefossé i Frankrike 1937, föredras karvakrol (också en fenol-alkohol; isomer till tymol); karvakrol är lika bakteriedödande men mindre etsande och utsöndras bättre med andningsvägarna.
Mycket giftigt. Stora doser, särskilt ihop med fett eller alkohol, irriterar mage och tarm, skadar levern och stör ämnesomsättningen. Förgiftningssymptomen är illamående, kräkningar, magont, huvudvärk, dåsighet, kramper, koma, hjärt- och andningskollaps. Regelbunden användning - t. ex. i tandkräm som var vanligt förr - kan ge giftstruma.

Litteratur: Se t ex Bolin och Gustaver (1960), Färnlöf och Tunón (2001), Gattefossé (1993), Gentz och Lindgren (1946), Lindgren (1918), Meyer (1952), Nordiska farmakopén I (1961-1965), Svenska farmakopén VIII (1901), Svenska farmakopén XI (1946), Valnet (1992).
Nätpublikationer: Cleve (1883): Kemiskt handlexikon (2008 07 07). Kemikalieinspektionen: Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel (2008 09 15). Kemikalieinspektionen: Preparatinformation (2008 09 15). European Commission: Cosing: Cosmetic ingredients and substances (2009 10 03).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/tymol.html
Datum: 2021 12 08 - Uppdaterad: 2010 06 14
Cookieinfo
Made with a Mac