Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Emulgeringsmedel - Tensider

Tweens


Synonymer
1) Tween 20, polyoxietylen-sorbitan-monolaurat, polysorbat 20, Emulsifan
2) Tween 40, polyoxietylen-sorbitan-monopalmitat, polysorbat 40
3) Tween 60, polyoxietylen-sorbitan-monostearat, polysorbat 60
4) Tween 65, polyoxietylen-sorbitan-monotristearat, polysorbat 65
5) Tween 80, polyoxietylen-sorbitan-monooleat, polysorbat 80
Farmakopénamn
1) Polysorbatum 20
2) Polysorbatum 40
3) Polysorbatum 60

5) Polysorbatum 80, Polysorbitanum 80 oleinatum
1) E 432 Polyoxietylen-sorbitan-monolaurat
2) E 434 Polyoxietylen-sorbitan-monopalmitat
3) E 435 Polyoxietylen-sorbitan-monostearat
4) E 436 Polyoxietylen-sorbitan-monotristearat
5) E 433 Polyoxietylen-sorbitan-monooleat
CAS-nummer 1) 9005-64-5
2) 9005-66-7
3) 9005-67-8
4) 9005-71-4
5) 9005-65-6
1) Polysorbate 20
2) Polysorbate 40
3) Polysorbate 60
4) Polysorbate 65
5) Polysorbate 80
Engelska namn
Polyoxyethylene ethers
1) Polyoxyethylene (20) sorbitan monolauratepolysorbate 20
2) Polyoxyethylene (40) sorbitan monopalmitate, polysorbate 40
3) Polyoxyethylene (60) sorbitan monostearate, polysorbate 60
4) Polyoxyethylene (65) sorbitan monotristearate, polysorbate 65
5) Polyoxyethylene (80) sorbitan monooleate, polysorbate 80

Tradition
Tweens (Polysorbat är ett handelsnamn) dök upp i USA på 50-talet. När kunniga i Sverige skrev om dem i mitten av 50-talet var de fortfarande nya och nästan okända. Idag är de vanliga som emulgeringsmedel i livsmedel och kosmetika och inte att undra på - de löser sig i allt och tål iblandning av allt. 
Farmakopéerna
I slutet av 50-talet började tweens komma in i europeiska farmakopéer och fick sin plats i den första nordiska 1964. Några är upptagna i dagens europeiska.
Framställning
Fettsyror, sorbitol och etylenoxid (ett lösningsmedel från petroleumindustrin) får reagera med varandra ("etoxileras") så att blandningen förestras. Beroende på fettsyra får man olika estrar av sorbitol, sorbitanestrar. Hör till de nonjonaktiva tensiderna.
1) Tween 20: Mättade fettsyran laurinsyra ger ett laurat.

2) Tween 40: Mättade fettsyran palmitinsyra ger ett palmitat.
3) Tween 60
: Mättade fettsyran stearinsyra ger ett stearat.
4) Tween 65: Mättade fettsyran stearinsyra ger ett tristearat
5) Tween 80: Enkelomättade fettsyran oleinsyra ger ett oleat.
Beskrivning
1) Tween 20: En klar gul till gulbrun oljelik vätska med svag lukt och bitter smak.
1) Tween 20:   100 ml väger ca 110 gram. 100 gram = ca 91 ml.

• Löses inte i mineraloljor som flytande paraffin. Åtminstone tween 20 och tween 80 är mycket lättlösliga i vegetabiliska oljor.
• Lättlösliga i eller slambara med vatten.
Också mycket lättlösliga i 95 % alkohol.
• Särskilt tween 20 och tween 80 är bra lö
sningsmedel för eteriska oljor i svag alkohol.
pH och inkompatibiliteter
• Elektriskt oladdadde (neutrala).
• Tål svaga syror och baser men inte extrema pH-värden.
• Inkompatibla med fenoler och garvämnen.

Tween 20: Vattenlösning 2 % blir svagt sur till neutral (pH 4-8) och skummar vid omskakning. Kan hämma den konserverande effekten av parabener.
• Tween 80 kan hämma den konserverande förmågan hos parabener, bensoesyra, natriumbensoat och andra bensoater.

Innehåll

• Sorbitanestrar, d.v.s. estrar mellan fettsyror och vattenfri sorbitol. Nordiska farmakopén 1965 om Tween 20: "Blandning av oljesyre-ester av tris(poly-oxietylen)sorbitolanhydrid-(1,4) med oljesyre-estrar av polyoxietylen-etrar av andra sorbitol-anhydrider".
• Föroreningar: Rester av etylenoxid kan finnas kvar. Tweens som används i livsmedel får innehålla högst 1 mg per kilo (1 ppm = miljondel) men EU-myndigheter vill sänka halten till så låg att etylenoxid inte ens kan spåras, vilket antagligen är runt femtedelen av detta.

Varianter

• Sorbitanestrar (spans): Tweens beskrivs ibland som sorbitanestrar och ibland som polyetylenoxid-derivat av sorbitanestrar. För varje span finns en motsvarande tween: span 20 ger tween 20, span 80 ger tween 80 o.s.v. Även spans är fettlösliga men medan tweens emulgerar magra emulsioner bäst passar spans bättre till feta.
• PEG-produkter: Också dessa har likheter med tweens och spans. Se olivåterfettning.

Hållbarhet Måste förvaras i väl slutet kärl eftersom de är hygroskopiskta, d.v.s. drar till sig fukt ur luften.
Inköp We don't sell, we tell!

1) Tween 20: Farmaceutisk kvalitet på apotek ca 160 kr för 100 ml.
1) Tween 40: Farmaceutisk kvalitet på apotek ca 205 kr för 100 ml.
1) Tween 80: Farmaceutisk kvalitet på apotek ca 90 kr för 100 ml.


Användning
Lösningsmedel för eteriska oljor, t. ex. i cologne och insektsspray, när man inte kan eller vill använda stark alkohol. Tween 20 kan användas i 70-80 % alkohol, tween 80 i 40-50 %. Tag 20-25 % doftämnen, sedan alkoholen. 

Rengöringsmedel
Nonjoniska tensider rengör bra men löddrar dåligt. Däremot stabiliserar de skum bra och används därför i rengöringsmedel för att understödja och förtjocka mer rengörande anjoniska tensider.
Emulgeringsmedel
Med tweens kan man emulgera extremt magra emulsioner; nästan bara vatten. Vid överdosering börjar krämen löddra. Bäst är att blanda flera tweens eller tweens med spans eller PEG-produkter.
• Mager emulsion (1 % olja): 5-6 % tween

Kan förtvålas.

Mat och dryck Alla fungerar som stabiliseringsmedel och emulgeringsmedel i mat, särskilti fet. De får t. ex. användas i glass, godis och soppor (1 gram per kilo), kakor och desserter (3 gram per kilo), tuggummi och "mjölk- och gräddliknande produkter" (5 mg per kilo) och aromblandningar (10 mg per kilo). I saft används de för att hålla antiskummedel jämnt fördeladt.
1) Tween 20 (E 432 Polyoxietylensorbitanmonolaurat)
2) Tween 40 (E 434 Polyoxietylensorbitanmonopalmitat)
3) Tween 60 (E 435 Polyoxietylensorbitanmonostearat)
4) Tween 65 (E 436 Polyoxietylensorbitanmonotristearat)
5) Tween 80 (E 433 Polyoxietylensorbitanmonooleat)
Giftighet EU:s livsmedelskommitté har satt högsta acceptabla dagliga intag (ADI) vid 10 mg per kilo kroppsvikt, alltså 700 mg (0,7 gram) för en person på 70 kilo. Etylenoxid som det kan finnas rester av är mycket cancerframkallande

Litteratur: Se t ex Ljungdahl (1953), Lodén (2002), Lodén (2008), Nordiska farmakopén I (1961-1965), Nyström (1996), Reynolds (1996), Svenska Naturskyddsföreningen (1995), Svenska Naturskyddsföreningen (2000). Som livsmedelstillsatser: Hanssen (1986), Livsmedelsverket (1998), Nilsson (2007), SLV FS 1999:22, Zinck och Hallas-Møller (2005).
Nätpublikationer: Livsmedelsverket: E-nummernyckeln (2009 02 13). European Commission: Cosing: Cosmetic ingredients and substances (2009 10 03).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/tween.html
Datum: 2021 10 24 - Uppdaterad: 2009 11 6
Cookieinfo
Made with a Mac