Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Konserveringsmedel - Emulgeringsmedel

Trietanolamin


Synonymer
Trietanlamin, triethanolamin, tri-etanol-amin, tri, TEA, 2.2',2''-nitrilotrisetanol
Farmakopénamn
Triaethanolaminum
CAS-nummer 102-71-6
Triethanolamine
Engelska namn
Triethanolamine, TEA, tri-ethanol-amin, triethanilamine, trolamine, 2,2',2''-nitrilotriethanol
Andra namn
Romanska språk
Triéthanolamine (franska)
Andra språk
Triäthanolamin (tyska)
Förväxlingsrisk
• Trikloretylen, tri = kemtvättmedel

Tradition
TEA var ett av de första lätt alkaliska emulgeringsmedlen - egentligen emulgerar det inte, utan förtvålar till TEA-tvålar (TEA-salter). Det var antagligen på TEA-tvålen TEA-natriumlaurylsulfat som de första syntetiska hårschampona på 30-talet baserades.
• Mer Hårmedelshistoria.
Som ingrediens i krämer kom TEA till stor del ur bruk när nya emulgeringsmedel slog igenom på 50-talet. På senare år har det fått en ny blomstring som förtvålare vid tillverkningen av nya generationer tensider, som TEA-varianter av cocoamid. Ämnet har varit omdiskuterat sedan 70-talet. Det ingår fortfarande i Neutrogena-tvålarna.
• Mer tvålhistoria.  
Farmakopéerna
Fanns upptaget i nordiska farmakopénämndens namnförteckning 1953 (Ljungdahl; "stor användning i farmaci, industri m.m.") men var inte officinellt i den då gällande farmakopén (1946).
Framställning
Görs syntetiskt i petrokemisk industri av etenoxid och ammoniak.
Ursprung
i USA tillverkades nära 500.000 ton 1995, i Sverige ca 200 ton år 2000.
Beskrivning
Klar, färglös eller gulaktig tjock vätska med lätt ammoniakdoft. Mycket hygroskopisk (fuktupptagande). Smälter vid 22°; med tillsats av 15 % vatten sjunker smältpunkten så att ämnet kan hanteras som en vätska i rumstemperatur. Kokar vid 336°.
• Kan blandas med vatten, glycerin och alkohol.
pH och inkompatibiliteter
• 10 % lösning i vatten blir starkt alkalisk (pH över 12 = som Klorin).
Innehåll
Varierande sammansättning av etanolaminer. Teknisk kvalitet består av mest trietanolamin (TEA), runt 10-15 % dietanolamin (DEA) och 5 % monoetanolamin (MEA). Kan vara förorenat med cancerframkallande nitrosaminer.
Varianter
• MEA (monoetanolamin) och DEA (dietanolamin) fungerar på liknande sätt; de tre förekommer vanligen tillsammans. TEA är den minst alkaliska och den mildaste mot huden.
• TEA-tvålar (TEA-salter): TEA har använts särskilt till att neutralisera natriumlaurylsulfat ("TEA- natriumlaurylsulfat"). Inga TEA-salter har gott rykte. Förutom att vara hudirriterande tros de bilda nitrosaminer, eftersom de innehåller upp till 3 % rent TEA, upp till 1 % av dess klorid och upp till 0,4 % formaldehyd.
Ersättning
Natriumbikarbonat - eller vilket som helst av de lätt alkaliska emulgeringsmedlen - kan vanligen ersätta TEA i stearatkrämer.
Hållbarhet Förvaras lufttätt och skyddat för ljus.
Inköp We don't sell, we tell!
Farmaceutisk kvalitet på apotek för runt 325 kr per 300 ml.

Rengöringsmedel
TEA är avfettande och förtvålande - inte olikt ammoniak. I övrigt gör den inget för huden utan är till för produkten: minskar ytspänning, emulgerar, buffrar och maskerar lukt.
Emulgeringsmedel
Som så många andra alkalier förtvålar TEA fettsyror till nästan neutrala tvålar och det är för denna effekt det har använts så flitigt i krämtillverkning - kemiskt sett är de egentligen tvålar (salter). Det måste dosera noggrant; för mycket TEA kan göra att sura ämnen separerar från krämen. En nackdel är att krämerna inte blir helt vita och att de också mörknar med tiden. För övrigt blir de stabila och kan spädas med vatten.
Stearatkräm: 1-2 % TEA
pH-reglerare
Idag används trietanolamin mest för att reglera pH (alkaliskt) i t. ex. eyeliner. Från 1994 finns en uppgift om att TEA kan ingå i kosmetiska och hygieniska produkter med upp till 50 %. Det används i amerikansk kosmetika men t. ex. inte i tysk.
Innan dagens tensidschampon slog igenom på 50-60-talen var TEA-tvålar det första syntetiska hårschampona.
Med fettsyror bildar TEA trietanolamin-tvålar som precis som vanliga natriumtvålar är vattenlösliga och har tvättverkan. Den mest använda har varit TEA-stearat som görs med stearinsyra; förr mycket använd i krämer; blandad i vattenfasen medan fettfasen kan innehålla upp till 15 % stearinsyra. Idag används TEA (och dess tvålar, t. ex. cocoamider) mest i rakkrämer och som tillsats för att reglera pH och för att förhindra att tvål krymper. Neutrogena är en berömd tvål som får sin mildhet dels genom överfettning, dels genom tillsats av TEA-tvål.
Rent TEA irriterar hud och slemhinnor kraftigt och avger redan vid rumstemperatur så mycket ånga att det irriterar eller skadar luftvägarna. Klassificerat av Arbetarskydsstyrelsen som allergiframkallande (kan ge kontakteksem). När det ingår i flytande tvål är allergiska reaktioner ovanliga.

Giftighet
Alla de tre nära besläktade etanolaminerna (TEA, DEA, MEA) irriterar luftvägarna krafigt. De är inte giftiga i sig, men kan reagera kemiskt med andra ämnen (t. ex. med nitratjoner i dricksvatten och förpackningar och konserveringsmedlet bronopol i krämer) och bilda nitrosaminer som lätt tränger genom huden och är leverskadande och cancerogena.
• DEA har visat sig tas upp av huden - åtminstone hos möss - även utan bildning av nitrosaminer och misstänks i sig självt bidra till eller orsaka levercancer.
• TEA är antagligen cancerogent även invärtes (nitrosaminerna bildas i magsäcken) varför invärtes bruk är förbjudet i Schweiz.
Miljö Ingen av dem anses miljöbelastande. De är antagligen lätt nedbrytbara och ogiftiga för vattenorganismer utom möjligen för alger. Deras kväve kan bidra till övergödning.
• Får ingå med max 2,5 % i kosmetiska produkter som inte sköljs av.

Litteratur: Se t ex Antczak och Antczak (2001), Ljungdahl (1953), Lodén (2001), Svanberg (1948), Svenska farmakopén XI (1946).
• Artiklar: W T Scott et al: Potential mechanisms of tumorigenic action of diethanolamine in mice (Toxicol Lett 114:1-3 67-75,2000).
Nätpublikationer: Kemikalieinspektionen: Etanolaminer (2007 11 01). Kemikalieinspektionen: Trietanolamin (2007 11 01).
European Commission: Cosing: Cosmetic ingredients and substances (2008 12 17).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/trietanolamin.html
Datum: 2021 10 27 - Uppdaterad: 2010 05 18
Cookieinfo
Made with a Mac