Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Fetter - Oljor

Palmkärnsfett - palmkärnolja


Moderväxt
Oljepalm (Elaeis Guineensis)
Synonymer
Palmkärnsfett, palmkärnfett, palmkärnolja, palmkärnsolja
CAS-nummer 8023-79-8
Elaeis Guineensis kernel oil ["the oil obtained from the seeds"]
Engelska namn
Palm kernel oil, palm-kernel oil, palm-nut oil, palm butter , vegetable tallow
Andra namn
Romanska språk
Huile de palmiste (franska)

Nordiska språk
Palmevoks (danska)

Andra språk

Palmkernöl (tyska)
Förväxlingsrisk
Palmfett - palmolja - ur fruktköttet

Tradition
"Oljepalmens frukter måste betraktas som en av tropikernas förnämligaste handelsartiklar", förklaras 1910, då 55 miljoner liter oljepalmsfett gick ut på världsmarknaden årligen - t. ex. till palmoljetvål som patenterats i England 1844. Ännu mer ökade efterfrågan sedan man i Frankrike 1869 uppfunnit margarin. Den verkliga boomen kom 1912 då man lärde sig härda oljor och fett. Palmoljeindustrin är en av dagens ekonomiska och miljömässiga rysare.
Fettet utvanns redan på 1400-talet i de afrikanska växtländerna, enkelt genom att koka palmfettet ur fruktköttet och strunta i de hårda kärnorna. När fettet började utvinnas i större kolonial skala under 1800-talets första hälft fick även kärnorna åka med i pressningen men ställde till problem eftersom de är hårda. Efter några år började man exportera kärnorna till Europa för pressning. Det behövs inte idag. Europeiska och nordamerikanska företag skickar istället kraftfulla maskiner till plantagerna i Malaysia och Indonesien.

Farmakopéerna
Palmkärnsfett har inte haft medicinsk användning i Sverige och inte varit officinellt.
Framställning
90 % av palmfrukternas fett kommer från fruktköttet (palmfett), resten från kärnorna. Förr skiljde man inte så noga på dem; båda kunde följa med i samma pressning. Idag utvinns de i olika processer, t.o.m. i olika länder. Kärnorna (med 20-50 % fett) krossas.
• Varmpressning: Kärnmjölet pressas med värme (80-120°).
• Extrahering: Kärnmjölet extraheras med lösningsmedel, t. ex. hexan.
• Raffinering: Kan omfatta filtrering, rening med syror och alkalier, blekning med uppsugande pulver, deodorisering med het vattenånga, rensning från vaxrester med kyla - se mer under oljor.
Ursprung
Palmkärnsfett har framställts i det industrialiserade Europa och Nordamerika sedan 1800-talets mitt - kärnorna var hållbara och klarade transporten. En del utvinns fortfarande i gamla kolonialländer som Holland och England men i dagens storproducerande länder Malaysia och Indonesien (80 % av världens oljepalmsfetter) sker utvinningen på plantagerna.
Beskrivning

• Rått (oraffinerat) palmkärnsfett: Fast och gulbrunt fett med typisk lukt och smak.
• Pressat palmkärnsfett, mer eller mindre raffinerat: Smörigt och lite kornigt fett nästan utan lukt och smak. Gult till vitt, icke avfärgat är starkt gulorange. Smälter vid 24-28°, ibland först vid 30-40°. Härsket är vitgrått och luktar illa.
• Extraherat och raffinerat palmkärnsfett: Vitt, likt raffinerat kokosfett. Lägre smältpunkt, 24-25°.

• Olösligt i vatten, glycerin och alkohol; blandningen delar sig i två skikt och måste skakas om före användning.
• Lösligt i vegetabiliska och eteriska oljor och kan i smält tillstånd blandas obehindrat med dem och med vaxer, paraffin och fetter. Vid över 5 % börjar oljeblandningar grumlas.

Innehåll Fettsyrornas fördelning - rätt stora variationer:
 
                                       

Mättade fettsyror 50-85 %
• Laurinsyra 47-80 % - fettet är en viktig källa för denna fettsyra.
• Myristinsyra 14-20 %
• Palmitinsyra 8-40 %
• Kaprylsyra 3-4 %
• Kaprinsyra 3-4 %
Stearinsyra 1-8 %

Enkelomättade fettsyror 5-40 %
• Omega 9: Oljesyra 15-19 %

Fleromättade fettsyror 2-10 %
• Omega 3: Linolensyra under 1 %
• Omega 6: Linolsyra 1-3 %
Övrigt
Glycerin (11 %) som i förestring med fettsyrorna bildar själva fettet.
• Steroler (avenasterol, brassicasterol, campesterol, ergosterol, stigmasterol, sitosterol, kolesterol...): 0,08 %, d.v.s. 80 mg per 100 gram.
• Östrogen: Sägs vara rikt på östrogen. Inga närmare uppgifter.
Vitaminer
E-vitamin: 0,003-0,004 % naturligt d-alfa-tokoferol, d.v.s .3-4 mg per 100 gram.
• Vitamin K: 0,00002-0,00003 %, d.v.s. runt 25 ug per 100 gram.

Betakaroten: Sägs vara rik på betakaroten. Inga närmare uppgifter.
Tillsatser och föroreningar
• Lösningsmedel, som hexan: Rester kan finnas i extraherat fett. Genom ett undantag i EU:s livsmedelslagstiftning får också fartygstankarna som importoljor transporteras i fyllas med lösningsmedel (aceton, hexan, glykol, metanol, svavelsyra) på vägen ut från Sverige. Eventuella rester av detta försvinner när fettet renas, lovar Livsmedelsverket och margarin-industrin.
• Pesticider: Rester kan finnas i olja av besprutad växt. Vetegroddoljans halt (under 3 ppm = miljondelar, d.v.s. under 0,3 mg per 100 gram) sägs vara långt under vad som finns i andra oljor.

Varianter
• Fraktionerad palmkärnolja: Vitt och fast, luktlöst eller nästan luktlöst. Smälter vid 31-36°.
Palmfett ur fruktköttet.
Hållbarhet Oraffinerat palmkärnsfett härsknar lätt och blir då vitgrått och illaluktande. Raffinerat fett håller sig bra - hållbarhetstiden brukar anges till 3-5 år - om det förvaras någorlunda svalt (inte över 40°) i mörkt och lufttätt kärl. Tål att användas till örtolja.
Inköp We don't sell, we tell!
I indiska livsmedelsbutiker för runt 30 kr per 500 ml.

Ger en mycket fet känsla på huden och stannar kvar där; det tar flera timmar för fettet att absorberas.
Hudläkemedel
Den feta ytan skyddar mot väder och vind och bevarar fukt - rent eller som ingrediens i feta preparat som salva och cerat.

Hudolja, sololja och andra oljor: 5-10 % för att förtjocka. 

Gult färgämne
Palmkärnsfett som inte avfärgats ger både preparat och hud en gul ton. 
Hudtyp Torr hud.
Hårvård Har som palmoljan haft stor användning i och som hårolja och hårpomada.
Tas upp mycket långsamt av huden, därför bra i massage - händerna glider bra. Ger också glid i sexuallivet - utmärkt alternativ till handelns syntetiska och halvsyntetiska glidmedel.
Fast tvål

Kallrörd tvål
• Fördelar: Både palmkärnolja/palmkärnfett och palmolja/palmfett är billiga, hållbara och ger en fast tvål som löddrar bra. Palmkärnfettet föredras av flera skäl: Den förtvålas snabbare (snabbast av alla vegetabiliska fetter och oljor), luktar mindre (kräver mindre parfym), har lägre smältpunkt (rengör och löddrar bra redan vid låga temperaturer) och löddrar bra med större bubblor.
• Nackdelar:
Båda kräver mycket lut och därför blir tvålen uttorkande och hudovänlig. Båda har också nackdelen att tvålen blir hård och torr med lödder som inte är särskilt hållbart. Hårdheten är till nackdel i såpa som man ofta vill ha mjuk och förstör också klarheten i genomskinlig tvål och såpa.
Förtvålningstal
153-179 = det behövs 153-179 gram natriumhydroxid för att förtvåla 1 kilo palmkärnsfett
(15-18 % av fettets vikt), vilket är mycket, mer än palmolja/palmfett - bara kokosfett kräver mer. Med så mycket lut blir tvålen uttorkande och hudovänlig. Fettet används aldrig ensamt utan alltid i blandningar (upp till en tredjedel) med t. ex. olivolja och kokosfett för att förkorta förtvålningstiden, men framför allt för att det är det billigaste sättet att ge fasthet till tvål.
Varmrörd tvål

Mycket använt i varmrörd tvål; mer än palmolja/palmfett.

Hudreaktion Den som är känslig för lösningsmedel kan pröva pressat fett, den som är känslig för besprutningsmedel fett från ekologisk odling.

Mat och dryck
Matfett i Afrika men palmfettet används mer. I Europa i form av margarin.
Miljö
Produktionen har ökat kraftigt under 1990-talet och anses hota både den ekonomiska och ekologiska mångfalden i Sydostasien. För svensk KRAV-märkning av palmkärnsfett krävs att skog inte har avverkats vid anläggningen av plantagen.

Litteratur: Se t ex Andersen (2004), Elkington och Hailes (2000), Gentz och Lindgren (1946), Jönsson (1910), Jönsson och Simmons (1935), Lodén (2002), Meyer (1952).
Nätpublikationer: Felter och Lloyd (1898, 1900): King's American Dispensatory (2003 12 22). Fineli, finska Folkhälsoinstitutets livsmedelsdatabas (2005 03 14). Gustav Hess GmbH (2005 09 09). Miller's Homemade Soap Pages: Design your own soap recipes (2007 05 08).
European Commission: CosIng: Cosmetic ingredients and substances (2009 10 02).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/palmkarnolja.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2009 10 2
Cookieinfo
Made with a Mac