Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Lösningsmedel

Olivåterfettning


Moderväxt
Oliv (Olea europea) - men vägen från trädet är lång
Synonymer

PEG-10-estrar, PEG-10-oleat, polyetylenoxid-10-oleat, polyetylenglykol 500 ester, makrogololeat 500, olivoljeetoxylat, olivåterfettning. Handelsnamn som Oxypon, Omega

CAS-nummer 103819-46-1
Olive oil PEG-10 esters ["transesterification product with polyethylene glycol"]
Engelska namn
PEG-10 esters, PEG-10 oleate, polyoxyethylene (10) oleat, PEG-10 olive glycerides, polyethylene glykol 500 oleate, macrogol oleate 500, ethoxylated olive oil
Förväxlingsrisk
Propylenglykol

Framställning
Mättade eller enkelomättade fettsyror (stearinsyra, laurinsyra, oljesyra) av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung görs om till fettalkoholer, (stearylalkohol, laurylalkohol). Dessa etoxileras, d.v.s. kondenseras med etylenoxid, ett lösningsmedel från petroleumindustrin. Alkoholerna övergår till estrar (stearater, laurater, oleater) som vakuumrenas från dioxan (1,4-dioxan).
Beskrivning
PEG-estrar kan vara allt från flytande till fasta - ju högre PEG-tal desto större molekyl och fastare konsistens. PEG 4-14 är vätskor, 60-400 hårda och vaxlika massor. PEG-10-estrar som olivåterfettning är ljusgula oljelika vätskor, lättflytande vid 10°, men stelnar därunder. En lätt uppvärmning till 30° gör dem flytande igen. Som andra PEG-estrar är de klibbfria.
• Olivåterfettning: 100 ml väger 91 gram. 100 gram = 110 ml.
• PEG-estrar namnges med tal som anger etylenoxidgrupper (2-175) eller molekylvikt (50-8750). PEG-10 (med 10 etylenoxidgrupper) kan i ett annat sammanhang kallas polyetylenglykol 500 ester (molekylvikt 500 - alltid ett tal 50 gånger större).
• PEG-estrar är lösliga i glycerin och alkohol och åtminstone de med låga PEG-tal (upp till 32) löses klart eller nästan klart i vatten och är lätta att tvätta av med vatten
• PEG-10-estrar används som lösningsmedel för eteriska oljor.

pH och inkompatibiliteter
En del PEG-estrar, som PEG-40-stearat, kan hämma den konserverande förmågan hos bensoesyra, natriumbensoat och andra bensoater.
Innehåll PEG-estrar är estrar (monoestrar eller diestrar) mellan polyetylenglykol och fettsyror - stearater på mättade fettsyran stearinsyra, laurater på laurinsyra, oleater på oljesyra. Möjligen rester av lösningsmedlet etylenoxid (oxirane) och av dioxan (1,4-dioxan) som bildas under processen.
Varianter
• PEG, polyetylenglykol; handelsnamn som Macrogol, Carbowax
PEG är en petrokemilie som etoxileras av oljor oljor fettalkoholer. Otaliga varianter finns; över 500 används i kosmetika. De kan används till allt från lösningsmedel till emulgeringsmedel, är fuktighetsbevarande och betraktas som milda och ogiftiga. Råvarorna kan dock innehålla spår av etylenglykol (reproduktionsstörande) och dioxan (cancerframkallande). PEG-föreningar oxideras också lätt i kontakt med luft och kan då bilda bland annat formaldehyd och peroxider (hudirriterande och allergena).
Tensider: Många nonjonaktiva och katjonaktiva tensider är etoxilerade PEG-produkter.

• Se också de besläktade Tweens.
Ersättning
Glycerin kan användas på samma sätt som återfettningsmedel i vattenlösliga preparat. Mer än 5 % blir klibbigt och drar till sig smuts.
• Också vanlig olja kan användas som återfettningsmedel i t. ex. schampo och flytande tvål, men den är svårare att blanda i ordentligt och tensidblandningar blir lite grumliga och kommer att löddra mindre.
Hållbarhet
Håller sig bra. 
Inköp We don't sell, we tell!
Hos importörer av eteriska oljor för runt 45 kr per 100 gram och ibland till ungefär samma pris i hälsokostbutiker.

Användning
Som lösningsmedel för doftämnen.
Hudläkemedel
Olivåterfettning används framför allt som återfettningsmedel i vattenlösliga preparat med tensider; det motverkar t. ex. den uttorkande effekten av flytande tvål.
Flytande tvål: 1-5 %

Emulgeringsmedel
PEG-estrar används mycket för att förtjocka vanligen krämer och liknande med tensider och gör dem vitare. Ju högre PEG-tal desto magrare emulsioner emulgerar de.
Som återfettningsmedel för hår och hårbotten.
Schampo: 2 % för fett hår, 3 % för torrt hår.
Flytande PEG-ester fungerar ytaktivt och används för att förtjocka flytande lösningar och för att stabilisera skum.
Irriterar sällan, vilket gäller PEG-estrar över huvud taget.

Giftighet

Tillverkningämnena finns det många frågetecken för men PEG-estrar anses ha liten eller ingen giftighet.

Miljö
Godkänt som Bra Miljöval av ytaktivt medel.

Litteratur: Se t ex Antczak och Antczak (2001), Lodén (2002), Lodén (2008), Reynolds (1996), Zinck och Hallas-Møller (2005).
Nätpublikationer: SNF Bra Miljöval: Surfactants (2005 07 20). Hemström och Ljungqvist (2005): Polyetylenglykol (PEG) i kosmetiska... (2009 02 14).
European Commission: CosIng: Cosmetic ingredients and substances (2009 10 02).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/olivaterfettning.html
Datum: 2021 10 25 - Uppdaterad: 2009 11 6
Cookieinfo
Made with a Mac