Shenet
Växter Råvaror  Referens Sök Forum Kontakt Hem
Harts- och balsamtinkturer

Myrratinktur


Moderväxt
Myrra, meckabalsam, opoponax - man har använt harts från de arter av Commiphora man fått tag på och det är ofta tveksamt vilka de har varit
Synonymer
Myrratinktur, myrradroppar
Farmakopénamn
Tinctura myrrhae
CAS-nummer 84929-26-0
Commiphora myrrha resin extract ["an extract of the resin"]
Engelska namn
Tincture of myrrh
Förväxlingsrisk
• Myrradropp - de bästa färska dropparna av myrrahartsen.
• "Commiphora myrrha resin extract" kan också betyda vilket slags extrakt som helst av hartsen.

Tradition
Farmakopéerna
Tinkturen fanns med från början (1775) i den svenska farmakopén och stod kvar till in på 1900-talet; det var uteslutande för beredning av denna tinktur som man gjorde sig det rätt stora besväret att importera hartsen. Idag förs den inte på svenska apotek.
Framställning

Myrraharts, meckabalsam (se meckabalsamessens) eller opoponax (se opoponaxessens) dras ut i alkohol, helst uppvärmd. Hartsresterna har fortfarande kvar det mesta av färgen efteråt.

Beskrivning
Klar, orangebrun till brunröd sprit med besk och sammandragande smak och kådig myrralukt. Utstruken bildar den en tunn hartshinna.
95 % alkohol:100 ml väger 82 gram, 100 gram = 123 ml
70 % alkohol: 100 ml väger 89 gram, 100 gram = 112 ml
60 % alkohol: 100 ml väger 91 gram, 100 gram = 111 ml
För detaljer, se alkoholmått.
• Tinkturen är olöslig i oljor. Med alkoholhalt under 95 % löser den endast delvis hartsämnen och eteriska oljor.
• Tinkturen kan blandas med vatten, glycerin och alkohol.
Innehåll

Lösningsmedel
Alkohol - inte denaturerad om tinkturen ska användas som munvatten.
Propylenglykol (som används i spritessenser) kan prövas.
Myrraharts
• Alkoholen löser eterisk myrraolja som finns med 2-17 % i hartsen, lite bitterämnen och fett- och vattenlösliga färgämnen.  En del av harts- och slemämnena (25-68 % av hartsen) är lösliga i alkohol, andra i vatten - svagare sprit kan alltså vara till fördel.


Doftbeskrivning
• Myrra: Frisk, söt och lite rökig hartsdoft. Jämför myrraharts och myrraessens.
• Meckabalsam: Frisk, lätt medicinsk och ändå söt hartsdoft. Jämför meckabalsamessens.
• Opoponax: Lite pudrigare hartsdoft. Jämför opoponaxessens.
Doftblandning
Se under respektive eterisk olja.
Användning
Användbar som bassprit i
alkoholhaltig parfym. Hela delen alkohol i en parfym kan dock inte bestå av hartstinktur; det blir kladdigt.
Hudläkemedel
Tinkturen är antiseptisk, sammandragande och inflammationshämmande och har använts mycket i sårsalvor och också outspädd till sårtvätt - utstruken på huden bildar den en tunn skyddande hartshinna. En droppe på munsår uppges kunna torka ut blåsor på en dag.
Myrratinktur är en klassisk ingrediens i tandvårdspreparat för gurgling och pensling av tandköttet. Verkan är inflammationshämmande och sammandragande vilket är bra vid tandlossning och svampigt och sårigt tandkött. Den kan tas outspädd på tandborsten och ska inte sköljas bort efter borstningen; den beska smaken går bort efter 10 minuter.
Munvatten: upp till 1 tsk tinktur i ett glas vatten, eventuellt med 3-10 delar glycerin.

Invärtes bruk
Tinkturen är också slemlösande och kramplösande och har använts vid katarrer och stark slemavsöndring från slemhinnorna; 10 droppar i ett glas ljummet vatten lär vara ett utmärkt gurgelmedel vid halsont. Ingår i svenskdroppssalva.

Recept
Recept I • Renad vinsprit (ungefär konjak) - 1 libra = 356 gram
Myrraharts - 2 uns = 59,4 gram 
Får dra 3 dagar. Silas.
(Källa: Svenska farmakopén 1775) 
Recept II Utspädd sprit (65 %) - 6 viktdelar
Myrraharts, stött - 1 viktdel
Härav göres tinktur. (Får dra i täckt glaskärl i tre dagar vid 60°C, avhälles avkallnad, resterna utpressas, samt filtreras genom pappersfilter.) 100 ml väger 91 gram. Användes utvärtes på karies och sår.
(Källa: Berlin 1851)
Recept III • Koncentrerad sprit (91 %) - 5 viktdelar (80 gram = 1 dl) 
Myrraharts - 1 viktdel  (15 gram = 2 msk ärtstora)
Härav beredes tinktur: Får dra 8 dagar, omskakas dagligen, filtreras. 100 ml väger ca 86 gram.
(Källa: Projekt Runeberg: Cleve (1883): Kemiskt handlexikon (2008 07 08); Svenska farmakopén 1901; Ljungdahl 1953 efter Danska farmakopén 1948; Bartram 1998 efter Brittiska farmakopén BPC 1973)
Recept IV Alkohol (90-91 %) - 5 viktdelar 
Myrraharts, finpulveriserad - 1 viktdel
Brunaktigt rödgul vätska med aromatisk doft och aromatisk, bitter smak. Farmakopénamn: Myrratinktur (Tinctura myrrhae).
(Källa: Pharmacopoeia of Japan IV 1922)
Recept V • Koncentrerad sprit (91 %) - 80 gram = ca 95 ml 
• Destillerat vatten
Myrraharts - 20 gram
(Källa: Ljungdahl 1953 efter Finska farmakopén 1937)
Recept VI Alkohol (90 %) - 5 viktdelar
• Destillerat vatten
• Harts av meckabalsam - 1 viktdel
(Källa: Juneby 1999)

Litteratur: Se t ex Berlin (1851), Ebbell (1937), Gentz och Lindgren (1946), Herodotos (2000), Juneby (1999), Ljungdahl (1953), Lucas (1978), Nielsen (1991), Pharmacopoea Svecica I (1775), Reynolds (1996), Svenska farmakopén VIII (1901), Svenska farmakopén XI (1946), Wicklund (1990).
Nätpublikationer: European Commission: CosIng: Cosmetic ingredients and substances (2009 10 01).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/myrratinktur.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2009 11 23
Cookieinfo
Made with a Mac