Shenet

Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem

Mineralpulver
Aluminiumsilikat (kaolinlera) - Aluminiumoxid - Blyvitt - Kalciumkarbonat och krita - Kiseldioxid - Kiselgur - Leror - Magnesiumkarbonat - Magnesiumoxid - Magnesiumsilikat (talk) - Svavel - Titandioxid - Ultramarin - Valklera - Zinkoxid


Framställning
Kan fällas ut i källor, torrdestilleras eller glödgas (oxideras) fram ur malmer, göras syntetiskt.
Växtutdrag (mer om innehållet i växtdroger)
Mineraler dras ut bäst med alkohol (tinktur), glycerin (glycerit). Olja kan inte användas.
Beskrivning
Mineral betyder "uppgrävd kropp". Några få är flytande (vatten och råolja räknas till mineralerna), annars är ett kännetecken på dem just att de är fasta. Bergarterna är t. ex. blandningar av mineraler.

• Mineralpulver är olösliga i allt - till skillnad från en del salter som är vattenlösliga.
• Enligt en strikt definition är inte alla pulver ovan "mineralpulver". Det gemensamma för dem är, förutom ursprunget i marken, just olösligheten.


© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/mineral.html
Datum: 2021 12 09 - Uppdaterad: 2008 06 8
Cookieinfo
Made with a Mac