Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Isolerade och syntetiska doftämnen

Kumarin och kumariner


Moderväxt
Tonkaträd (arter av Dipteryx), myskmadra (Galium odoratum) och andra
Synonymer
Kumarin, ortokumarsyrelakton, ortooxikanelsyrelakton
Farmakopénamn
Cumarinum
CAS-nummer 91-64-5
Coumarin
Engelska namn
Coumarin, 1,2-benzpyrone, 1-benzopyran-2-one, cis-o-coumarinic acid lactone
Andra namn
Romanska språk
Coumarine (franska)
Andra språk
Cumarin (tyska)

Tradition
Kumarin upptäcktes 1825 och gjordes syntetiskt första gången 1868. Det var inte det första konstgjorda doftämnet, men det första som framställdes ur stenkolstjära - framtidsindustrin - och det första som användes i parfym. En av de första stora parfymer det förekom i var Le Parfum Idéal (Houbigant 1896).
Farmakopéerna
• Kumarin var officinellt i 1937 års finska farmakopé, där det användes som luktkorrigens (0,01 %). Svenska farmakopén använde bergamottolja i stället.
Framställning
• Förekomst: Kumarin finns mest typiskt i tonkabönor (1-1,5 % vikt). Det bildas under torkningen och kan synas som kristaller utanpå bönorna. Det finns också i myskmadra (kan dras ut i en tonka- eller myskmadratinktur) och i olika gräsarter som avger den söta hödoften när de torkar, i Norden t. ex. i myskgräs (Hierchloë odorata) och vårbrodd (Anthoxanthum odoratum).
• Tillverkning: Vid destillering av eterisk tonkaessens får man fram kumarin i slutet av processen. Det görs också syntetiskt, t. ex. ur salicaldehyd. Kemiskt sett är det en delta-lakton och anhydrid till kumarinsyra, d.v.s. kumarinsyran förenad med väte.
Beskrivning
• Kumarin är färglösa eller vita, glänsande kristallnålar eller ett kristalliniskt pulver med bittert brännande kryddsmak. På tonkabönor kan det se ut som sockerkorn. Smälter vid 67-70°, kokar vid 291°. 
• 100 ml väger ca 93 gram.
• 100 gram = ca 108 ml.
• Bara delvis lösligt i kallt vatten, bättre i kokande.
• Lättlösligt i de flesta lösningsmedel som används inom parfymeri, t. ex. alkohol. I mindre mängd löses det i flytande paraffin.

Varianter: Kumariner

Kumariner är samlingsnamn på en hel grupp likartade ämnen, alla med stora molekyler.
• Förekomst: I växter finns kumariner vanligen som luktfria glukosider (bundna till socker); de utgör ofta växtens huvudsakliga bitterämnen. När växten vissnar eller torkas frigörs kumarinerna genom enzymspjälkning och den söta lukten framträder. Åtminstone ett 40-tal växter är kända för detta, i Norden t. ex. kvanne (angelika) och myskmadra. I eteriska oljor finns kumariner mest typiskt
i pressade citrusoljor och extraherade absoluter och resinoider. Nedan endast några exempel på kumariner som kan förekomma i kosmetika och parfym.
• Parfym: Basnoter och fixatörer. Kallpressad limeessens (med 7 % kumariner) fungerar som fixatör medan destillerad (utan kumariner) inte gör det. 
• Rumsdoft: Kumariner har lugnande effekt.
• Hudvård: En del kumariner är antiinflammatoriska och effektiva för att behandla vätskeansamlingar.

• Invärtes bruk: En del kumariner har leverskyddande effekt och ökar produktion och sekretion av galla, andra omvandlas till ämnen som hämmar blodets koagulering och stärker blodkärlsväggarna.
• Giftighet: En del kumariner (isokumariner) är östrogena, d.v.s. stimullerar bildning och tillväxt av kvinnliga könskaraktäristika som könsorgan och mjölkkörtlar. En del kan interagera med antikoagulationsmedel. Råttgiftet Warfarin, som dödar genom att förstöra blodets koaguleringsförmåga, är t. ex. ett derivat av kumarin.

 
Lagstiftning:
• 6-metylkumarin

Förbjudet i kosmetika i USA. Det har föreslagits att det ska förbjudas i EU som doftingrediens p.g.a. att det är fotoallergent men så har inte skett. En maxgräns har dock satts:
I munvårdsprodukter 0,003 % = 0,003 gram per 100 gram = 3 mg per 100 gram = 30 ppm (miljondelar)
<• Flera kumariner är förbjudna som doftämnen i kosmetika för att de är fotoallergena, t. ex. 4,6-dimetyl-8-tert-butylkumarin(nr 430 på förbudslistan), 7-metoxi-kumarin (nr 442), 7-metylkumarin (nr 446) eller på grund av risken för överkänslighetsreaktioner, t. ex. dihydrokumarin (nr 427), 5-metylkumarin-2-3-hexandion (nr 447).
• Åtminstone en kumarin är totalförbjuden i kosmetika: 4,4'-dihydroxi-3,3'-(3-metyltiopropyliden)dikumarin (nr 207).
Aesculin Även: Esculin, vitamin C2. CAS-nummer 531-75-9.
Absorberar skadligt UV-ljus; finns bland annat i bark av hästkastanj som används i solskyddsmedel.
Hexahydrokumarin Engelska: Hexahydro-coumarin. CAS-nummer 700-82-3.
EU:s vetenskapliga kommitté anser att det inte ska användas i parfym.
Osthenol Engelska: Osthenol, osthenole. CAS-nummer 484-14-0.
Derivat av kumarin.
Osthol Engelska: Osthol, osthole, ostol, ostole. CAS-nummer 484-12-8.
Derivat av kumarin.
6-metylkumarin INCI-namn: 6-Methyl coumarin. CAS-nummer: 92-48-8.
Engelska:
6-Methyl-coumarine, 6-methylcoumarin, 6-Methyl-1,2-benzopyrone, 6-MC
Parfymerar munvatten. Kan ge överkänslighetsreaktioner. Fotoallergent, kan ge överkänslighet för sol. Redan 1978 bad FDA de amerikanska tillverkarna att inte använda det i solskyddsmedel. Branschorganisationer rekommenderar sina medlemsföretag att undvika det i hudvårdsprodukter. Tillåtet i kosmetika på vissa villkor; se nedan under Lagstiftning.

Varianter: Furokumariner (furanokumariner, bergaptener, psoralener) Ett 30-tal kumariner bildar undergruppen furokumariner.
• Förekomst: Kan framställas ur kumarin. Naturligt finns de särskilt i kvanne (angelika) och citrusfrukter. De eteriska oljor som EU:s lagstiftare framför allt hävdar är riskabla är de av ruta och angelikarot samt citrusoljorna bergamott, citron, grapefrukt, lime och pomerans. Hör till de ämnen som brukar tas bort ur s.k. terpenfria oljor. "Terpenfri olja" betyder alltså vanligen också Furo Coumarin Free (FCF).
• Parfym: Basnoter och fixatörer.
• Hudvård: Furokumariner har visat sig effektiva på psoriasis, vitiligo och vissa hudsvampar.
• Hudreaktion: Furokumariner kan mörkfärga huden, något som på 1950-talet utnyttjades i solpreparat men snart fick namnet bergamott-dermatit. Fläckarna kan inte behandlas men går bort av sig själva efter en tid, ibland ganska lång. Många är fototoxiska, fotoallergena, fotocancerogena och fotomutagena, d.v.s. i kombination med solsken kan de ge eksem och allergi och på längre sikt cancer och förändringar i arvsmassan. Exakt hur stora och vilka riskerna är och exakt med vilka furokumariner är omdebatterat. Branschorganisationer har protesterat mot EU:s svepande förbud men inte fått mycket gehör. Ett gott råd är att låta åtminstone 12 timmar förflyta mellan det att man tar kräm eller parfym med furokumariner på huden och utsätter sig för UV-ljus (solsken, solarium).
• Invärtes bruk: Furokumariner har i egenskap av bitterämnen verkan på matsmältningen.
• Giftighet: Furokumariner är i allmänhet giftiga, flera interagerar med läkemedel och en del är cancerogena.
 
Lagstiftning:
• Furokumariner
Fem furokumariner får inte tillsättas i kosmetika p.g.a. att de är fotomutagena och fotocancerogena (nr 358 på EU:s förbudslista): Bergapten (CAS-nummer 484-20-8), imperatorin (482-44-0), xanthotoxin (298-81-7), psoralen (66-97-7) och trioxsalen (3902-71-4). När de ingår naturligt i eteriska oljor får den sammanlagda halten inte överstiga:
I den färdiga produkten solskyddsmedel, brun-utan-sol 0,0001 % = 0,0001 gram per 100 gram = 0,1 mg per 100 gram = 1 ppm (miljondel)
Ytterligare begränsningar är på förslag gällande bergapten (CAS-nummer 484-20-8), bergamottin (7380-40-7), epoxybergamottin (206978-14-5), byakangelicol (61046-59-1), isopimpinellin (482-27-9) och oxypeucedanin (737-52-0): Max 1 ppm för enskilda furokumariner och tillsammans 5 respektive 50 ppm i produkter som lämnas kvar på huden respektive sköljs av.
Angelicin CAS-nummer 523-50-2.
Furokumarin i kvanne. Vitt, kristalliserande ämne som tros vara det som framför allt gör ankelikaoljan muskelavslappnande och kramplösande. Lugnande på psyket, stimulerande på luftvägarna och huden.
Archangelicin CAS-nummer 2607-56-9.
Furokumarin i kvanne.
Bergamottin

Engelska: Bergamottin, bergamotine, bergaptin, 5-geranoxypsoralen. CAS-nummer 7380-40-7.
Furokumarin i citrusoljor, särskilt limeolja (2,5 %) och bergamottolja (2,2 %) varur den först isolerades. Omtvistat huruvida den är fotomutagen eller inte. Kan fås 99 % ren och är då ett vitt pulver, svårlösligt i vatten, lättlösligt i alkohol.
Annars mest känd för "grapefruktjuice-effekten": Bergamottin i synergi med 6’,7’-dihydroxybergamottin (DHB) som det också omvandlas till i kroppen och ett par ytterligare furokumariner i juicen hämmar ett enzym med följd att biotillgängligheten för vissa läkemdel minskar, för andra ökar. Redan ett glas juice kan halvera mängden enzym i tarmarna inom 30 minuter och effekten sedan sitta i 2-3 dygn. Denna dramatiska läkemedelsinteraktion har inspirerat mycket amerikansk forskning på grapefrukt, bergamottin och furokumariner sedan 1980-talet.

Bergapten Även: Bergamottkamfer.
Engelska: Bergaptene, bergapten, 5-methoxypsoralen, 5-MOP. CAS-nummer 484-20-8.
Den furokumarin som hela undergruppen furokumariner först fick namn efter - bergaptener. Den finns mest typiskt i bergamottolja (0,3 %), som förr kunde ingå i sololjor för att snabba på pigmenteringen. Tyvärr blev det inte alltid en jämn och fin solbränna utan mörka fläckar och s.k. bergamotteksem. Härav den gamla regeln att aldrig ha parfym på stranden. Får inte tillsättas i kosmetika och för naturlig förekomst från eteriska oljor finns maxgräns; se Lagstiftning ovan.
Imperatorin CAS-numme: 482-44-0.
Furokumarin i kvanne. Får inte tillsättas i kosmetika och för naturlig förekomst från eteriska oljor finns maxgräns; se Lagstiftning ovan.
Psoralen Även: Fixusin. CAS-nummer 66-97-7.
Furokumarin som har använts som UV-accelerator och där antagligen har lika kraftg effekt som bergapten. Får inte tillsättas i kosmetika och för naturlig förekomst från eteriska oljor finns maxgräns; se Lagstiftning ovan.
Trioxsalen

Även: Trioxysalen. CAS-nummer 3902-71-4.
Furokumarin. Får inte tillsättas i kosmetika och för naturlig förekomst från eteriska oljor finns maxgräns; se Lagstiftning ovan.

Umbelliferon Furokumarin i kvanne.
Xanthotoxin Även: Metoxsalen. CAS-nummer 298-81-7.
Furokumarin i kvanne. Får inte tillsättas i kosmetika och för naturlig förekomst från eteriska oljor finns maxgräns; se Lagstiftning ovan.

Ersättning
• Vill man ha en eterisk olja som ersättning för kumarin får det bli tonkaolja (eller tonka- eller myskmadratinktur). Svenska farmakopén har använt bergamottolja.
Hållbarhet Kumarin sönderfaller i närvaro av ljus och syre - kristallerna ska förvaras mörkt och i väl tillslutet kärl.
Inköp We don't sell, we tell!
Inget man hittar i svenska butiker.

Doftbeskrivning
Kumarin har en söt, varm, örtig och lite kryddig doft, i stark utspädning som lukt av torkat hö, nyslaget gräs, selleri.
Det är en för människor mycket behaglig doft: I en undersökning där försökspersonerna fick klassa doftämnen på en skala från -10 (extremt obehaglig) till +10 (extremt behaglig), fick kumarin +7.
Flyktighet
Basnot och mycket viktig fixatör.

Doftblandning
Kumarin går bra ihop med de lika söta vanillin och heliotropin. Kumarin är också
känt som exempel på hur dofter kan släcka ut varandra: Blandat med den starkt luktande alkoholen skatol (skitlukt, kort och gott) luktar det ingenting alls, varken kumarin eller skit. Det är inte bara till fördel; skatol är en viktig del av lukten av bland annat jasmin och sibet.
Användning
Kumarin är centralt i mossdofter och gröna dofter av typen klöver och nyslaget hö, chypresdofter och fougèresdofter, och oumbärligt i lavendeldofter. Luktkorrigens (1:10.000) i läkemedel förr, sällan eller inte alls idag.

• För luftvägarna: Kumarin är kramplösande.
insektsmedel:
Kumarin har använts särskilt som malmedel.

Kumarin är kärlavspännande och kylande.
Kumarin fungerar problemfritt som tvålparfym förutom att det får tvålen att gulna lite. Bäst alltså i mörka tvålar eller så måste antioxidanter och fixatörer tillsättas.

Kumarin hör till de 13 mest allergiframkallande doftämnena i europeisk kosmetika. Av personer som redan har någon kosmetikaallergi reagerar upp till 10 % på 5 % kumarin. Sedan 2005 ingår kumarin med 2,5 % i den nya parfymblandningen Fragrance Mix II (FM II) som används för spårning av doftämnesallergi.


Mat och dryck
Kumarin användes förr som smakämne i livsmedel men är idag förbjudet i de flesta länder.
Giftighet

Kumarin är giftigt invärtes, kan ge leverskador och inre blödningar. Stora doser förlamar hjärtmuskeln. EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) beräknade 2004 tolerabelt dagligt intag (TDI) till 0-0,1 mg per kilo, d.v.s. upp till 7 mg per dag för en person på 70 kilo.

Lagstiftning
• Kumarin
Måste sedan 2005 innehållsdeklareras i kosmetika, oavsett funktion i produkten, om mängden överstiger:
I produkter som lämnas kvar på huden 0,001 % = 0,001 gram per 100 gram = 1 mg per 100 gram = 10 ppm (miljondelar)
I produkter som sköljs bort 0,01 % = 0,01 gram per 100 gram = 10 mg per 100 gram = 100 ppm (miljondelar)
Någon lag om högsta tillåtna mängd i kosmetika finns inte men branchen har rekommederats maxhalter:
IFRA:s rekommendation för preparat med hudkontakt 0,05 % = 0,05 gram per 100 gram = 50 mg per 100 gram = 500 ppm (miljondelar)

Litteratur: Se t ex Bergmark (1974), Bolin och Gustaver (1960), Bruhn och Eneroth (2000), Jönsson (1910), Jönsson och Simmons (1935), Kruskopf (1959), Ljungdahl (1953), Meyer (1952), Valnet (1992). Hedoniskt värde: Bresle (1986) som refererar till en undersökning av Dravniek et al (1979) och ger värdet +7, medan Bresle och Stenson (2002) rapporterar +8. Redan förbjudna ämnen i kosmetika: Kosmetikadirektivet 76/768/EEC: annex II. Vetenskapliga kommitténs undersökning av doftämnesallergi i Europa: SCCNFP/0017/98 (1999).Vetenskapliga kommitténs förslag om förbud för vissa doftämnen: SCCNFP/0392/00, final (2001). EU-parlamentets och rådets direktiv om obligatorisk märkning av vissa doftämnen: 2003/15/EG (2003). Vetenskapliga kommittén om hexahydrokumarin: SCCNFP/0771/03 (2003).
Nätpublikationer: Felter och Lloyd (1898, 1900): King's American Dispensatory (2003 12 22). Nationalencyklopedin (2004 04 14). Miljöministeriet, Miljöstyrelsen (2007:86): Kortlaegning og sundhetsmaessig vurdering af kemiske stoffer i deodoranter (2008 04 29).
European Commission: CosIng: Cosmetic ingredients and substances (2008 07 07). Cleve (1883): Kemiskt handlexikon (2008 07 08). European Commission: CosIng: Cosmetic ingredients and substances (2009 09 17). SCCNFP (2003): Opinion ... concerning bergamottin (2009 11 26). Pharmainfo.net: Drug interactions with grapefruit juice (2009 11 30).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/kumariner.html
Datum: 2021 10 25 - Uppdaterad: 2009 11 30
Cookieinfo
Made with a Mac