Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Aldehyder - Konserveringsmedel

Formaldehyd och formalin


Synonymer
1) Formaldehyd, paraformaldehyd, metanal, oxometan, oximetylen, metanalgas, metylaldehyd
2) Formalin, formalinlösning, formol
Farmakopénamn
2) Solutio formaldehydi, Formaldehydi solutio, Solutio formaldehydi concentrata
CAS-nummer 50-00-0
1) Formaldehyde
Engelska namn
1) Formaldehyde, methyl aldehyde
2) Formaldehyde solution, formalin solution

Tradition
1) Formaldehyd upptäcktes 1859 och framställdes första gången 1867 av en tysk kemist. Namnet formaldehyd (i svenskan sedan 1883) bildades av nylatinets acetum formicum = myrsyra, och aldehyd. I Sveriges byggdes en fabrik för tillverkning 1905. Gasen kom till stor användning inom industrin för att att koppla ihop små molekyler till stora vid tillverkning av plaster; den första 1907 var bakelit (fenolplast) som gjordes med fenol. Idag använt framför allt till konstgjorda hartser i spånskivor. I möbelpolish och nagellack gör det cellulosan i lacket hård och ger glans. 2003 ingick det ca 1.500 produkter registrerade hos Kemikalieinspektionen.
2) Formalin: Vattenlösningen fick sitt namn formalin (i svenskan sedan 1896) efter latin formica = myra. Den kom att bli mycket använd till konservering av anatomiska och zoologiska preparat. Inom oljemåleri används den som härdare för att göra dukens limgrund, t. ex. av gelatin, vattenolöslig - 4 % lösning målas över limlagret. Alun i det limmande geléet kan vara ett alternativ.
Farmakopéerna
2) Formalin: Vattenlösningen upptogs i svenska farmakopén 1901.
Framställning
• Källor: Gasen spelar en viktig roll i fotosyntesen. Små mängder finns i eterisk hoolja. Frigörsgenom spjälkning av många konserverande ämnen som förekommer i kosmetika och hygienprodukter. Tensiden trietanolamin-laurylsulfat (se natrium-laurylsulfat) innehåller upp till 0,4 %.
• Tillverkning: Formaldehyd är den enklaste aldehyden, säger kemisten. Den bildas när dess "egen" alkohol metanol (träsprit - se under "vanlig" alkohol) oxideras (syre upptas, väte avges). Den tidiga tilverkningen gick ut på att förångad träsprit och luft leddes över koppar som fungerade som katalysator. Den mesta formaldehyden som används i Sverige tillverkas i landet och träsprit är fortfarande råvara. Det kan också oxideras ur naturgaser eller blandningar av propan och butan från petrokemisk industri.
Beskrivning
1) Formaldehyd: En i rumstemperatur färglös gas med stickande kemisk lukt. Kokar vid -21° och kondenseras till vätska.
2) Formalin: Säljs vanligen som vattenlösning som är en klar, färglös vätska med lukt som får ögonen att tåras.
1) Formaldehyd: Gasen är aningen tyngre än luft.
2) Formalin: 35 % formalinlösning: 100 ml väger ca 100 gram.

• Både gasen och dess vattenlösning är lättlösliga i vatten och alkohol.
pH och inkompatibiliteter
1) Formaldehyd
• Reagerar tillsammans med gasen ammoniak som kan försvaga den konserverande effekten.
• Den konserverande effekten kan också försvagas av gelatin och andra proteiner.
2) Formalin
• 35 % vattenlösning är neutral (pH 8-10) till svagt sur (pH 4-6).
• 6-10 % lösning härdar animaliska limämnen som gelatin och gör dem mindre vattenlösliga.

Innehåll

1) Formaldehyd: Metanol (träsprit) kan finnas i små mängder som tillverkningsrest; rätt mycket som tillsats för att förhindra kristallisering till paraformaldehyd. Myrsyra kan finnas i små mängder som tillverkningsrest; det bildas också när formaldehyd oxideras.
2) Formalin: Formaldehyd löst i destillerat vatten. Svenska farmakopéns formalin innehöll 1901 35 % formaldehyd, 1908 ca 40 %. Dagens apotekslösningar håller 4-10 % medan 35 lösning % kallas koncentrerad formalin. Lösningar på 30-40 % såldes förr i öppen handel. Det som säljs för industriellt bruk idag innehåller vanligen 25-60 % formaldehyd plus 10-15 % träsprit som stabiliserar lösningen.

Varianter
2) Formalin: • Paraformaldehyd, förr såld i tablettform som desinfektionsmedel. Det är en vit, fast och olöslig rest som blir kvar när vattenlösningen avdunstas i vattenbad; häller man vatten på bildas åter formaldehyd.
Hållbarhet 2) Formalin: Vattenlösningen måste förvaras i väl tillslutet och mörkt kärl i rumstemperatur. Vid för låg tempeatur börjar paraformaldehyd avskiljas; ibland kan den bilda en vit skorpa vid locket.
Inköp We don't sell, we tell!
2) Formalin: Vattenlösningar på apotek: 4 % runt 55 kr per liter, buffrade 60-65 kr. 10 % runt 60 kr per liter. 35 % runt 80 kr per 105 ml, av farmaceutisk kvalitet runt 90 kr per liter.

Rumsdoft 1) Formaldehyd har använts till att desinfektera rum, textilier etc.
Rengöringsmedel
1) Formaldehyd: Starkt bakteridedödande och effektiv mot svamp och virus.
2) Formalin: Runt 3 % vattenlösning användes flitigt under 1900-talets första hälft som desinfektionslösning och i sårpulver. De hade ofta namn på -form, som föreningen med gelatin glutoform och med stärkelse amyloform. Vattenlösningen har också använts som deodorant.
Konserveringsmedel
1) Formaldehyd: Som konserveringsmedel (0,1-0,2 %). Den konserverande effekten kan försvagas av bl. a. ammoniak och gelatin.
Lösningsmedel
1) Formaldehyd: Produkter av och med formaldehyd av och med formaldehyd används som lösningsmedel i nagellack, som toluensulfonamid/formaldehyd (9 %) - känd allergen.
2) Formalin: Förr som svampdödande medel, idag som konserveringsmedel i t. ex. hårschampo.
2) Formalin: Förr i uppmjukande fotbad.
1) Formaldehyd: Redan förtunnade ångor irriterar slemhinnor och hud kraftigt. Koncentrerad gas orsakar vävnadsdöd. Risken för allergi och överkänslighet är stor. Framför allt finns det i nagellack, som även män reagerar på - det är de som blir pillade på med lackerade naglar!
2) Formalin: 3-4 % vattenlösning är starkt uttorkande (används för att torka ut hudar) och irriterar kraftigt. Koncentrerad lösning orsakar vävnadsdöd genom att koagulera proteinämnen ungefär som garvsyra vid garvning.

Mat och dryck 1) Formaldehyd: Förr använt i mjölk - det dödar bakterier som får mjölken att surna men inte andra skadligare, med resultat att mjölken kunde se frisk ut men vara farlig att dricka. Idag förbjudet i livsmedel enligt internationella överenskommelser. 2000 gick ett kvällstidningslarm om att sju av tio vietnamesiska nudelfabriker använde formaldehyd vid tillverkningen, antagligen som konserveringsmedel.
Giftighet Både gasen och vattenlösningen är starkt akut giftiga - angriper framför allt njurarna (urinen blir antiseptisk) och skadar nerver och lever. Ansamlas antagligen i kroppen och är på längre sikt cancerframkallande.
• Inandning: Mycket god luftväxling krävs när gasen eller vattenlösningen hanteras. Båda är kraftigt akut irriterande (förkylningslika symptom som andningsbesvär, rinnande ögon, sveda i ögon, näsa och hals). Det är extremt lätt att hastigt utveckla överkänslighet, som kan bli mycket besvärlig eftersom så mycket i vardagsmiljön innehåller formaldehyd. 65 % av den formaldehyd som tillverkades i EU 1989 användes till konstgjorda hartser i sådant som spånskivor, melamin, skumisolering och impregnering. Importerade textilier kan stinka formaldehyd (antiskrynkelbehandling) ännu efter tio tvättar. Lukten är typisk för sjuka hus.
• Hudkontakt: Absorberas inte genom huden. Se Hudreaktioner ovan.
• Invärtes: Vattenlösningen är frätande invärtes men symptomen visar sig först efter några dagar. Metanol (träsprit) omvandlas i kroppen till formaldehyd och myrsyra, som ger svåra förgiftningar (blindhet, död).
Första hjälpen invärtes
2) Formalin: Om någon druckit vattenlösning: Framkalla inte kräkning. Ge genast ett par glas mjölk eller uppvispat ägg med medicinskt kol. Kontakta sjukhus snabbt.
Miljö 1) Formaldehyd: Lätt nedbrytbart; oxideras snabbt av solljus. Danska Miljøstyrelsen bedömer dess miljöfarlighet som låg men som ett oönskat ämne i kosmetika- och hygienprodukter.
Lagstiftning
1) Formaldehyd
• Får användas i nagelstärkare (upp till 5 %).
• När halten överstiger 0,05 % % ska kosmetika som innehåller formaldehyd eller konserveringsmedel som frigör formaldehyd märkas med varningstexten "Innehåller formaldehyd".
• Får inte användas alls i aerosolbehållare.
• Inte tillåtet i kosmetika i Japan.
• Som konserveringsmedel är formaldehyd tillåtet med max:
I munvårdsprodukter 0,1 % = 0,1 gram per 100 gram = 100 mg per 100 gram = 1.000 ppm (miljondelar)
i annan kosmetika 0,2 % = 0,2 gram per 100 gram = 200 mg per 100 gram = 2.000 ppm (miljondelar)

Litteratur: Se t ex Antczak och Antczak (2001), Bergmark (1974), Hallström (1986), Hallström (1986), Kumlien (1946), Kumlien (1967), Lindgren (1918), Lodén (2002), Lodén (2008), Meyer (1952), Nationalencyklopedins ordbok (1995), Nordström (1940), Palmborg, Walter och Werner (1982), Svenska farmakopén VIII (1901). Som konserveringsmedel: Kosmetikadirektivet 76/768/EEC: bilaga 6 och LVFS 2203:5: bilaga 4.
Nätpublikationer: IAQ Fact Sheet: Formaldehyde (2006 12 22). Kemikalieinspektionen: Formaldehyd (2007 11 01). Nationalencyklopedin (2008 09 12). European Commission: CosIng: Cosmetic ingredients and substances (2009 03 06).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/formaldehyd.html
Datum: 2021 12 09 - Uppdaterad: 2010 05 8
Cookieinfo
Made with a Mac