Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Eteriska oljor

Timjanessens


Moderväxt
Trädgårdstimjan (Thymus vulgaris) - se där om örtens historia och bruk i ädre tid.
Synonymer

Timjanolja, flyktig timjanolja, tymjanolja, kryddtimjanolja, snusdroppar
1) Röd timjanolja
, timjanolja tymoltyp, timjanolja ct. tymol, timjanolja karvakroltyp, timjanolja ct. karvakrol
2) Vit timjanolja, söt timjanolja, timjanolja linaloltyp, timjanolja ct. linalol, timjanolja geranioltyp, timjanolja ct. geraniol, timjanolja tujanoltyp, timjanolja ct. tujanol, timjanolja terpineolttyp, timjanolja ct. terpineol-4

Farmakopénamn
Oleum thymi, Thymus oleum stillatitum, Aetheroleum thymi vulgaris, Aetheroleum thymi
1) Oleum Thymi rubrum
2) Oleum Thymi album
CAS-nummer • 84929-51-1
• 84929-51-1, 8007-46-3
• Thymus vulgaris herb oil ["essential oil obtained from the herbs"]
• Thymus vulgaris oil ["volatile oil obtained from the flowers and leaves"]
Engelska namn

• Thyme oil, French thyme oil, essential oil of thyme, common thyme oil, garden thyme oil
1) Red thyme oil
2) White thyme oil

Andra namn
Romanska språk
Huile volatile de thym, huile essentielle de thym, essence de thym, thymol (franska)

1)
Aetheroleum thymi thymoliferum
2) Aetheroleum thymi linaloliferum, Aetheroleum thymi geranioliferum (nylatin)
Nordiska språk

Timianolie (danska), timianolie (norska)
Andra språk
Thymianöl, ätherisches Thymianöl (tyska)
Förväxlingsrisk
Timjan coridoessens
Backtimjanessens
• Ajowanolja - ibland kallad vit timjanolja.

Timjan hör till de äldsta medicinalväxterna. Det grekiska ordet thymos betyder "att parfymera"; örten användes i desinfekterande rökelser. Eterisk timjanolja ska ha använts av sumererna 4000 f Kr. och inom ayurveda-medicinen i Indien runt år 1000 f. Kr. Troligare är att det var örtolja av timjan men man kan också ha kokat ur växten och samlat upp oljan på ytan. Även Eberspapyrusen daterad till 1550 f. K.r sägs innehålla timjanolja (det gör den inte). Den första europeiska beskrivningen av oljan är från 1500-talet. Linné hade med den i Pharmacopaea Holmiensis ca 1740.
Både vanlig timjanolja och backtimjanolja utforskades noggrant årtiondena 1880-1920 sedan man upptäckt
hur effektiva de var mot kikhosta. De visade sig vara verksamma på en lång rad bakterier, mot en del mikroorganismer 25 gånger mer effektiva än tidens främsta desinfetionsmedel fenol. På senare år har huvudämnet karvakrol utforskats som bekämpningsmedel mot en rad insekter, nematoder, bakterier, virus, mikrober och svamp.
Farmakopéerna
Timjanolja var officinell i Sverige under 1800-talets andra hälft - i farmakopéns sjätte upplaga 1845 föreskrevs att apoteken skulle destillera den själva, i sjunde 1869 fick man lov att köpa in den färdig. I åttonde upplagan 1901 ersattes oljan med huvudämnet tymol.
Oljan fanns under 1800-talets andra hälft också upptagen i farmakopéerna i bl. a. Norge (1879) och Danmark (1868), Frankrike (1866), Tyskland (1872) och USA (1876).

Ång- och/eller vattendestillering, vanligen två gånger för renhet, av färska blad och blommande skott, eventuellt lätt torkade, ger 0,5-1 % av örtvikten, 2,6 % av blomvikten i form av eterisk olja. Oljehalten kan variera mycket med klimat, skördetid och lagring; så mycket som 6 % kan förekomma.
1) Röd timjanolja: Det första destillatet ur "röda" timjansorter.

2) Vit timjanolja: Destilleras ur "vita" timjansorter eller så tas fenolerna bort ur röd olja.

Ursprung
• Europa: Spanien (mest), Frankrike, Italien, Grekland, Jugoslavien, Tyskland.
• Nordafrika: Marocko, Algeriet.
• Asien: Israel.
• Amerika: USA. 
Tunn olja med olika färgton beroende på kemotyp:
1) Röd timjanolja: Röd eller orange olja, med tiden brun eller gråbrun. Spansk olja är ofta grönaktig. Tjocknar också med tiden. Smaken är mer brännande än hos den vita oljan.
2) Vit timjanolja: Färglös eller ljusgul olja.
Löslighet
• Olöslig i vatten.
• Löslig i 95 % alkohol, vegetabilisk olja, ofta i glycerin.
Doftämnen Röda timjanoljor
(karvakrol, tymol)
Vita timjanoljor
(geraniol, linalol, terpineol, tujanol)
1) Röd timjanolja (karvakrol, tymol)
De röda oljorna - de bästa förkylningsoljorna - domineras av antiseptiska, giftiga och hudirriterande fenol-alkoholer. Halten är generellt hög i spanska oljor och högre på sommaren än på vintern. Proportionerna mellan karvakrol och tymol varierar med klimat, växtplats, årstid m.m.
• Karvakroltyp: Typisk för spansk olja, särskilt från Sevilla-trakten och särskilt på sommaren. Karvakrol har på senare år visat sig vara dödligt för en rad insekter, nematoder, bakterier, virus, mikrober och svamp.
• Tymoltyp: Typisk för spansk olja från Murcia.  
2) Vit timjanolja (geraniol, linalol, terpineol, tujanol)

Fenol-alkoholerna har tagits bort och man får oljor som domineras av mildare alkoholer. 
Ketonen thujon (tujon)
Uppgift om halter och i vilka kemotyper ketonen thujon är vanligast saknas. Thujon gör oljan både verksam (östrogenlik effekt) och giftig.
Terpener    
cymen upp till 40 %  
kamfen 0,2-0,4 %  
myrcen 0,4-2,3 %  
alfa-pinen -2,5 %  
beta-pinen 0,25 %  
terpinen (terpinen-4-ol) finns  
Alkoholer    
borneol    
geraniol   geranioltyp: mycket
karvakrol karvakroltyp -70 %  
limonen 3-24 %  
linalol   linaloltyp 75 %
terpineol   terpineoltyp: mycket
tujanol   tujanoltyp 50 %
tymol tymoltyp 20-80 % linaloltyp 3 %
Estrar    
bornylacetat    
linalylacetat   linaloltyp 50 %
Ketoner    
thujon
upp till 4 %


Innehåll

Varianter
• Terpenfri timjanolja: Dubbelt så stark = hälften räcker för samma dofteffekt (algerisk); eller 3-5 gånger så stark (fransk). Löslig i 80 % alkohol (lika delar), 70 % alkohol (2 delar), 60 % alkohol (10 delar). Mer hudirriterande än hela oljor med terpenerna kvar eftersom tymol och karvakrol utgör en högre andel när terpenerna tagits bort.
• Timjan concrète och timjan absolut: Extraheras med lösningsmedel (petroleumeter, bensen) ur de blommande halvtorkade toppskotten. Man får ut 2-3 % av växtens vikt i form av concrete, som används direkt i tvål eller extraheras vidare till absolut som används i parfym.
Ersättning

1) Röd timjanolja
• Tymoltyp: Kan ersätta tymol i recept. Svenska farmakopén gjorde tvärtom - använde tymol istället för timjanolja.
• Tymoltyp: Kan ersätta eller ersättas av ajowanolja (Ptychotis ajowan), doftlik indisk olja. Upp till 50 % tymol men kallas ibland vit timjanolja.

• Tymol- och karvakroltyp: Kan ersätta eller ersättas av
backtimjanolja.
• Karvakroltyp: Kan ersätta eller ersättas av timjan coridoolja.
• Karvakroltyp: Kan ersätta eller ersättas av olja såld som "spansk timjanolja". "Spansk" betyder inte att oljan är av arten spansk timjan (Thymus zygis, även kallad röd timjan) utan att örten växt i Spanien, där den bokstavligt talat korsar sig vilt.
2) Vit timjanolja

• Linaloltyp: Kan ersätta eller ersättas av citrontimjanolja (Thymus citrodorus) med upp till 60 % linalol, citral ca 14 % och tymol under 1 %.

Förvaras som alla eteriska oljor: mörkt, svalt och lufttätt. Tjocknar med tiden.
1) Röd timjanolja
Konserverande med antiseptisk och antioxidant effekt.
• Tymoltyp: Kan mörkfärga krämer, varför extra antioxidanter och effektiva fixatörer måste tillsättas av det skälet.
Inköp We don't sell, we tell!
1) Röd timjanolja
• Tymoltyp: Hos importörer av eteriska oljor för
70-200 kr per 10 ml och till ungefär samma priser i hälsokostbutiker.
2) Vit timjanolja
• Linaloltyp: Hos importörer av eteriska oljor för 75-200 kr per 10 ml och till ungefär samma priser i hälsokostbutiker.
• T
ujanoltyp: Hos importörer av eteriska oljor för runt 70 kr per 10 ml och till ungefär samma pris i hälsokostbutiker.

Doftbeskrivning
Söt örtdoft, lite medicinsk.
1) Röd timjanolja: Röd olja är starkare, varmare och kryddigare.
2) Vit timjanolja: Vit olja är mildare, svalare och friskare.

Flyktighet
1) Röd timjanolja: Tymoltyper brukar betraktas som mellannoter till basnoter. Timjan coridoolja som är lik karvakroltypen sägs vara en toppnot till mellannot.

2) Vit timjanolja: Linaloltypen anses vara en toppnot.
Doftblandning
Passar ihop med citrus (bergamott, citron, citronmeliss, grapefrukt, lime) och andra friska dofter (lavandin, frisk lavendel, mejram, myrten, rosmarin, tallbarr, tea tree) och också med en del trä och kryddor (cederträ, svartpeppar). 

Användning
Doftämne i rengöringsmedel, kräm och parfym (upp till 0,8 %).

1) Röd timjanolja: Särskilt i cologner, rakvatten, lavendeldofter, citrusdofter, myntadofter och örtdofter.
2) Vit timjanolja: I luftrenande sprayer.

• Rumsparfym: Alla är stimulerande och uppfriskande och särskilt vita timjanoljor används mycket i luftrenande rumssprayer. I låga doser kan de vara till hjälp vid insomningssvårigheter. Använda regelbundet sägs de ge ny styrka vid depression och ångest. Plinius i Rom runt år 70 berättar att timjandoft ansågs bra för epileptiker.
• För luftvägarna: Studier på 1920-och 50-talen visade att timjanolja i förångad form var särskilt effektiv mot meningokocker (bakterier som ger hjärnhinneinflammation), stafylokocker (hudinfektioner), colibakterier (magsjkua) och tyfysbakterier. Alla kemotyperna är bra luftrenare och verksamma vid luftvägsbesvär (förkylning, katarrer, bihåleinflammation, bronkit, astma, torrhosta, rethosta och kikhosta) genom att vara slemlösande, slemutdrivande och kramplösande. De kan t. ex. inandas i ett förkylningsångbad eller avdunstas från rökelsevätska i ett sjukrum och är särskilt effektiva ihop med eukalyptus och pepparmynta. Vid förkylning lämpar sig särskilt
1) Röd timjanolja: De bäst hostdämpande, slemlösande och kramplösande. Tymoltypen anses också vara immunförsvarsstärkande, lämplig särskilt vid upprepade infektioner.
2) Vit timjanolja: Linaloltypen verkar också på svamp och är mycket kramplösande. Vid influensa lämpar sig tujanoltypen, som verkar på svamp och virus.
insektsmedel:
Stöter bort insekter, dödar mygglarver.
Doftens element
• Vatten: I det kinesiska medicinska systemet hör timjan till energifasen Vatten, som verkar genom njurar, urinblåsa och inre sexualorgan och i obalans ger problem i dessa organ, hudutslag, rädsla och ängslighet. Oljan, särskilt masserad i nedre delen av ryggen, kan stimulera till fasens positiva uttryck mod, viljestyrka och äventyrlighet.

Hudläkemedel
Används till omslag på sår, inklusive infekterade och svårläkta, brännskador, eksem. Klådstillande.
Rengöringsmedel
1920-talets studier visade att timjanolja var den mest effektiva av alla eteriska oljor vid direktkontakt, verksam bland annat på stafylokocker (bakterier som ger hudinfektioner), meningokocker (hjärnhinneinflammation), tuberkelbakterier, difteribakterier, tyfusbakterier och mjältbrandsbakterier. Den var också den mest effektiva på att desinfektera avloppsvatten. Antagligen var det en olja av tymoltyp som prövades, för idag anses tymol vara det som gör oljan så starkt desinfekterande. Alla kemotyperna är också svampdödande.
1) Röd timjanolja: Tymoltypen är särskilt effektiv på nagelsvamp.
2) Vit timjanolja: Linaloltypen är effektiv på bland annat candidasvamp och mögelsvamp, och sägs vara effektiv på vårtor. Tujanoltypen verkar särskilt på candida och klamydia och också på en del virus.

Insektsmedel
En droppe outspädd olja dödar skabbkvalster på några minuter, enligt Jean Valnet.
2) Vit timjanolja: Linaloltypen på akne.
Anses förebygga mjäll och håravfall (t. ex. i hårolja som masseras i hårbotten). 
1) Röd timjanolja: Vanlig som desinfekterande essens i tandkräm, munvatten och gurgelvatten.
1) Röd timjanolja: Särskilt de båda röda oljorna är värmande och kan t. ex. användas vid svag blodcirkulation, i muskelmassage vid stelhet, värk och sträckning, efter träning, vid reumatism. Motverkar vätskeansamling. Särskilt bra ihop med rosmarin; Rigabalsam på rosmarin och timjan var förr en mycket använd spritlösning som användes på vrickningar, reumatisk värk etc. 
I eumatikerbad och vid sträckningar och blåmärken. Stärker och stimulerar vid trötthet. 
Framför allt använd som tvålparfym, där de fungerar problemfritt och antiseptiskt.
1) Röd timjanolja: Fransk röd olja sägs här vara den bästa. 
Kan irritera hud och slemhinnor. Ska inte tas outspädd på huden.
1) Röd timjanolja: Terpenerna är inte det mest irriterande utan tymol respektive karvakrol. Försiktighet tillråds särskilt med tymolvarianter: använd högst 1-2 % på huden, ta inte på känslig eller skadad hud, ta inte på huden under graviditet. 
2) Vit timjanolja: Särskilt linaloltypen är mild och irriterar sällan.

Mat och dryck
Timjan är en mycket gammal matkrydda. Oljan används flitigt av livsmedelsindustrin i både mat och dryck (upp till 0,003 %). Hemma kan man ta den i vilt och annat kött, i matolja och vinäger. Gammal krydda i snus, därav namnet snusdroppar.
Invärtes bruk
Applicerad på huden absorberas oljan på ca 30 minuter. Den utsöndras sedan delvis genom lungorna och var till för inte så länge sedan mycket vanlig i hostmediciner (timjansirap). Som medel mot tillfällig hosta finns den idag i naturläkemedel. Oljan är också stimulerande på matsmältningen, urindrivande och menstruationsbefrämjande. Den invärtes dosen är 3-5 droppar 3 gånger dagligen.
1) Röd timjanolja: Den desinfekterande effekten tillskrivs framför allt tymol, som senare ersatte den eteriska oljan i medikamenter, t. ex. i tymoltabletter.
Att timjanolja är blodtryckshöjande har upprepats oemotsagt i årtionden. Enligt Robert Tisserand härrör uppgiften från första upplagan av Jean Valnets klassiker "Aromathérapie : traitement des maladies par less essences des plantes" (1964), som refererade studier från 40-talet där oljan injicerats på hundar. Ingen har så vitt känt är kontrollerat saken sedan dess.
En av de giftigare eteriska oljorna. Överdos irriterar mage och tarm, stör ämnesomsättningen och skadar levern (illamående, kräkningar, magont, huvudvärk, yrsel, kramper, i svåra fall koma och hjärt- och andningsstillestånd, d.v.s. död). Det brukar avrådas från att använda timjanolja till barn, vid hjärtproblem och högt blodtryck (se ovan) samt under graviditet (abortrisk - timjan har traditionellt använts för att påverka menscykeln), Outspädd bör den inte tas invärtes av någon. Även utvärtes bruk kan vara riskabelt eftersom oljan absorberas.
2) Vit timjanolja: Särskilt tujanoltypen är giftig.
Thujon (tujon) är en giftig ketonen - se där - är giftig, men det saknas uppgift om halter.
Miljö
Både röd och vit olja kan fås från ekologiskt odlad ört. Godkänd som Bra Miljöval.

Litteratur: Se t ex Bergmark (1983), Classen, Howes och Synnott (1994), Färnlöf och Tunón (2001), Gattefossé (1993), Gentz och Lindgren (1946), Juneby (1977), Juneby (1999), Lawless (1992), Lawless (1996), Leung (1980), Lindeberg (1982), Lindeberg (1988), Lindgren (1918), Linné (1954), Ljungdahl (1953), Meyer (1952), Neuendorf (1991), Neuendorf (2009), Nielsen (1991), Pharmacopoea Norvegia II (1879), Stary och Jirásek (1975), Stodola och Volák (2000), Ullmark (1997), Valnet (1992).
Nätpublikationer: SNF Bra Miljöval: Conditioning agents (2005 07 20). Gernot Katzer's spice pages (2006 04 15). Cropwatch newsletter (2008): Robert Tisserand: Challenges facing essential oil therapy: proof of safety (2008 01 30). Projekt Runeberg: Cleve (1883): Kemiskt handlexikon (2008 07 07). European Commission: Cosing: Cosmetic ingredients and substances (2008 12 17).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/eotimjan.html
Datum: 2021 10 27 - Uppdaterad: 2010 09 10
Cookieinfo
Made with a Mac