Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Eteriska oljor

Tallbarrsessens


Moderväxt
Tall (Pinus silvestris) - se där om trädets historia och bruk i ädre tid.
Synonymer
Tallbarrsolja, skogsullsolja, furunålsolja
Farmakopénamn
Pini sylvi oleum stillaticum, Pini silvestris oleum, Aetheroleum pini silvestris
CAS-nummer • 8023-99-2
• 84012-35-1
• Pinus sylvestris leaf oil ["volatile oil obtained from the needles"]
• Pinus sylvestris twig leaf oil ["essential oil obtained from the twigs"]
Engelska namn
Pine oil, pine needle oil, essential oil of pine needles, Scotch pine oil, Scots pine oil, Norway pine oil, Pinus sylvestris oil, forest pine oil
Andra namn
Romanska språk
Essence d'aiguilles de pin (franska)
Nordiska språk
Fyrrenåleolie (danska), furnunålsolje (norska)

Andra språk

Kiefernnadelöl (tyska)
Förväxlingsrisk
Cembratallbarrsessens
Bergtallbarrsessens
Terpentinessens (Aetheroleum terebinthinae) - ur veden.
• Eng. Pine needle oil - kan beteckna eterisk olja ur både tallars och granars barr. 
• Eng. Pine oil - eterisk olja ur barrträd i största allmänhet; i USA också mer specifikt eterisk olja ur veden från tallen Pinus palustris.

Eterisk olja ur barrträd sägs ha använts av sumererna 4000 f. Kr och av de gamla egypterna. I båda dessa fall handlar det antagligen om oljeutdrag. Det är också möjligt att koka ur oljerika växter och samla upp oljan som flyter upp till ytan. Den första europeiska beskrivningen av tallbarrsolja, av okänd art, är från 1600-talet. Linné hade med både barrolja och kottolja i Pharmacopaea Holmiensis ca 1740.
Detta är en populär doft i Japan och Tyskland och i västerländska undersökningar hamnar den alltid på topp hos män.

Alfred Carlssons enka
Oljan ur tallbarr började framställas i större skala i Tyskland i slutet av 1860-talet och vid samma tid av en tysk apotekare i Jönköping, snart efterträdd av en apotekare Alfred Carlsson. Vid hans död fortsatte änkan att driva rörelsen och hade stor försäljningsframgång med oljan som luftrenare och badtillsats på 1910-talet; den friska skogsdoften sades vara bra vid bland annat nervösa besvär. Fortfarande kan vi köpa (utspädd) tallbarrsolja från AB Apotekare Alfr. Carlssons Enkas Tallbarroljefabrik, i den gröna flaskan.
Ångdestillering av färska barr och kvistar, ved brukar också följa med, till eterisk olja som utgör 0,1-0,5 % av råvaruvikten. Barren kan också skiljas från kvistarna men det är ovanligt att man gör sig sådant besvär.
  Ursprung
• Europa: Österrike, Jugoslavien, Frankrike, Norge.
• Asien: Sibirien.
• Amerika: USA.
Doftämnen
Terpener 50-97 %
chamazulen  
eukalyptol (1,8-cineol)  
kadinen  
limonen  
pinen  
sylvestren  
Aldehyder  
citral  
Estrar 1-40 %
bornylacetat 30-40 %
Beskrivning Färglös till ljusgul olja.
Mått och vikt 100 ml väger 86-89 gram.
100 gram = 116-112 ml.
Löslighet • Olöslig i vatten.
• Löslig i 95 % alkohol, vegetabilisk olja.
Innehåll • Terpener: Monoterpener upp till 60 %, seskviterpener och triterpener tillsammans upp till 40 %. Innehållet varierar mycket framför allt beroende på om tallråvaran varit huvudsakligen barr eller ved.
• Peroxider bildas när oljan oxideras. Gränsvärden finns.
• Antixidationsmedel: Branschorganisationen IFRA rekommenderar sina medlemsföretag att tillsätta antioxidationsmedel i preparat med tallbarrsolja.
Varianter

• Terpenfri tallbarrsolja
Tre gånger så stark = tredjedelen räcker för samma dofteffekt. Löslig redan i 75 % alkohol

Terpentinessens (Aetheroleum terebinthinae)
Flyktig olja destillerad ur vedens terpentin.
• Eterisk tallolja
I Norden har man sedan medeltiden också fått fram en tallolja vid tjärkokning, torrdestillerad vid hög temperatur ur både barr och ved. Har ibland använts som (dålig) ersättning för terpentinessens.

Ersättning
Cembratallbarrsessens eller bergtallbarrsessens
• Apotekare Alfred Carlssons änkas tallbarrsoljeextrakt: Utspädd, så 3 delar motsvarar 1-2 delar ren tallbarrsolja.
• Tallvedsolja - sibirisk säljs i Sverige.
Förvaras som alla eteriska oljor: mörkt, svalt och lufttätt.
Inköp We don't sell, we tell!
Hos importörer av eteriska oljor för 50-75 kr per 10 ml och till ungefär samma pris i hälsokostbutiker. Var uppmärksam på om oljan är gjord på barr, ved eller bådadera.

Doftbeskrivning
Uppfriskande kylig och söt barrdoft, rätt torr när toppnoten tonat av vilket sker snabbt; en intorkad droppe luktar inte mycket efter ett dygn. 

Flyktighet
Varierande bud - toppnot, mellannot eller basnot.

Doftblandning
Passar med citrus (citron, geranium, neroli) och andra friska dofter (enbär, eukalyptus, lavendel, mejram, niaouli, rosmarin, salvia, tea tree), trä (cederträ, sandelträ) och andra barrdofter (enbarr, granbarr).

Användning
Vanlig i tvål, rengöringsmedel, desinfektionsmedel, badpreparat, rakvatten och alla slags hygienpreparat. Mängden brukar vara runt 1 % men det varierar med kultur. I Venezuela lär man kräva 10 gånger mer tallbarrsolja i golvrengöringsmedel än vad som gillas i USA. Given i barrdofter 
och kan också göra tjänst i friska gröna dofter.

• Rumsparfym: Vanlig i rumssprayer, särskilt populär i Tyskland. Doften både lugnar och stimulerar på ett svalt sätt och är användbar vid trötthet, stress, heta känslor, migrän och stresshuvudvärk (gör som förr: massera lite på tinningarna). Effektiv mot röklukt. 
• För luftvägarna: Bakteriedödande, virushämmande, svampdödande, slemlösande. Oljan kan t. ex. inandas i ett förkylningsångbad eller avdunstas från rökelsevätska i ett sjukrum.
Som Zadigs kemisktekniska fabriker i Malmö beskrev sin tallbarrsolja runt förra sekelskiftet - "ett ypperligt tillfälle att både sommar och vinter komma i åtnjutande av tallbarrluftens välgörande inverkan på den menskliga organismen". Man rekommenderade oljan särskilt för lungsiktiga och bröstlidande personer men "även i salongen och boningsrum sprider den barrskogens uppfriskande och hälsobringande kostbara arom".
insektsmedel: Stöter bort insekter. Under några år i början av 2000-talet ingick oljan som aktivt ämne (0,4 %) i en svensk flugspray.
Doftens element
• Metall: I det kinesiska medicinska systemet hör tall till energifasen Metall, som verkar genom lungor och tjocktarm och i obalans ger luftvägsproblem, sorgsenhet, gravallvar, uppgivenhet och rädsla för förändringar. Oljan kan stimulera till fasens positiva uttryck handlingskraft, skarpsyntehet och förmåga att se lösningar.

Hudläkemedel
Stimulerar blodcirkulationen.
Rengöringsmedel
Svampdödande (förr som skabbmedel) och bakteriedödande (på sår och skador, deodoriserande).
Glåmig aknehy.
I svalkande sommarschampo.
Blodcirkulationsstimulerande och därav smärtlindrande; att massera på nervsmärtor, muskelsmärtor och inflammerade leder (spända smärtande muskler, stelhet, reumatism, gikt, tennisarm, ryggskott, före och efter träning). Oljan används också i massage vid uinvägsinfektion och blåskatarr. Urindrivande och svettdrivande; utsöndras genom njurar och lungor.
• Uppfriskande i bad - se recept på barrdofter
• Bakteriedödande, virusdödande och slemlösande - utmärkt i förkylningsångbad (hosta, influensa, bronkit, bihåleinflammation, hösnuva, lunginflammation, bihåleinflammation, astma, katarrer i strupe och luftrör).
Doftämne i tvål.
Hudirriterande peroxider bildas när oljan oxideras, t. ex. när den börjar bli gammmal. Branschorganisationen IFRA rekommenderar oljor med lägsta möjliga halt och att antioxidationsmedel tillsätts i preparat med tallbarrsolja. Gränsvärden finns också; se nedan under Lagstiftning.

Mat och dryck
I desserter (under 0,001 %). Ingår i Bénédectinelikör.
Invärtes bruk
Oljan applicerad på huden absorberas i kroppen på 60-80 minuter och utsöndras via njurar och lungor. Urindrivande och starkt antiseptisk på urinvägarna, effektiv vid urinvägsinfektioner och blåskatarr. Anses också vara bra för gallblåsan. Vid invärtes bruk är dosen 3-5 droppar 3-4 gånger dagligen.
Ogiftig, men bör inte användas vid hjärtproblem, lever- eller njurskada. Långvarigt bruk av stora doser (även utvärtes) kan ge njurskador och eksem. Doseras försiktigt under graviditet.
Miljö
Tallen beskrivs vanligen som vildväxande eller ekologiskt odlad.
Lagstiftning • Eteriska oljor, isolat och andra extrakt av tall får innehålla högst 10 mmol peroxider per liter.

Litteratur: Se t ex Bergmark (1983), Gentz och Lindgren (1946), Kirkevold och Gjessing (2004), Lawless (1992), Lawless (1996), Leung (1980), Lindeberg (1982), Lindeberg (1988), Lindgren (1918), Linné (1954), Meyer (1952), Nielsen (1991), Stodola och Volák (2000), Valnet (1992).
Nätpublikationer: Nationalencyklopedin (2004 04 14). Kemikalieinspektionen: Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel (2008 09 15). Kemikalieinspektionen: Preparatnformation (2008 09 15). European Commission: Cosing: Cosmetic ingredients and substances (2008 12 15).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/eotall.html
Datum: 2021 10 27 - Uppdaterad: 2008 12 18
Cookieinfo
Made with a Mac