Shenet
Växter Råvaror  Recept  Referens Sök Forum Kontakt Hem
Eteriska oljor - Absoluter och resinoider - Tinkturer

Sibet och sibettinktur


För att göra livmodern lystnare efter sädesvätska sägs det att sibetolja smord på ollonet ökar kvinnans njutning under samlaget, varför livmodern villigare tar emot sädesvätskan.
(Petrus Castellus: De Hyoene odorifera, 1688)

Moderdjur
Afrikansk sibet (Civettictis civetta) och sibetdjur av andra släkten (Viverra, Viverricula)
Synonymer
Sibet, sibetolja, zibet, civet, civette
CAS-nummer 68916-26-7
Viverra civetta ["civet (secretion) from Viverra civetta"]
Engelska namn
Civet, civet resinoid, zibetha
Andra namn
Romanska språk
Civette (franska)

Andra språk
Zibet (tyska)

Sibet i betydelsen doftämnet sibet dyker upp i svenskan 1613, formen sibetolja 1874. Ordet är hämtat från medeltidslatinets zibethum = sibetdjur, sibetolja, efter arabiska zabad.
Handskparfym
Till de första europeiska bruken av sibet hör handskparfymering med början i Spanien och Italien. Sibet förblev sedan länge ett av standardämnena i parfym. Det var ett måste för herrar i London under 16- och 1700-tal och under 1700-talet så typiskt för parfymeri att Ye Olde Civet Cat var ett vanligt namn på parfymbutiker. I mitten av 1800-talet användes det dock enligt den engelske parfymören Piesse mer av franska parfymörer än av engelska, som föredrog mysk.
Idag kan sibet användas i små mängder som fixatör för andra doftämnen. Efterfrågan har minskat kraftigt under 1900-talet till följd av stigande priser och minskad tillgång. De billiga syntetiska myskerna har i mycket ersatt.
Sibetdjuren utsöndrar sekretet när de skräms, så man skrämmer dem. Djuret hålls i bur och sekretet skrapas av från körtlarna 1-3 gånger i veckan. Görs det dagligen, som man gjorde i Holland på 1600-talet och senare i England, kan det ge 1-2 gram om dagen. "Resultatet kan ej ha blivit lysande med en sådan behandling", säger en 1900-talsförfattare redan om två gånger i veckan. Idag sägs djur i fångenskap ge 3-4 gram i veckan. Både hanar och honor avsöndrar sekret men hanar ger mest och bäst. Man stimulerar utsöndringen genom att leda honor förbi hanens bur.
Extrahering
• Sibet: Rent och obehandlat sekret.
• Sibetolja: Sekret dras ut i alkohol till en resinoid (45-65 % av ursprungsvikten) - recept nedan. Lagras länge innan den används. Acetonutdrag ger 55-75 %. Ofta kallad bara sibet.
• Sibettinktur: Sekret eller sibetolja dras ut i alkohol - recept nedan. Bruksformen, vanligen kallad bara sibet.

Ursprung
• Europa: Sibetdjur hölls förr i fångenskap i Europa och engelsk sibet var en gång världens bästa.
• Asien: Mycket har kommit från Indien eller via Indien. Idag kommer inte mycket från Asien och det som kommer (från Kina, Indien) anses vara dåligt.

• Afrika: Produceras i Etiopien och ett par andra afrikanska länder.
Beskrivning
• Sibet: Rent sekret (Shakespeare: "en katts orena slem") liknar först ett vitt skum. Senare blir det ljusgult och smörigt och mörknar och hårdnar till slut till en brun salvlik massa. Svart sibet anses vara dålig. Smaken är skarp och lukten obehaglig. Fortfarande på 1950-talet levererades denna massa från Östafrika i ko- och gethorn. 
• Sibetolja (alkoholextraherad): Mörkröd mycket fet vätska, smörig eller talgig. Smälter vid 20-34°.
• Sibetolja (acetonextraherad): Brunröd tjockflytande vätska. Smälter vid 19-25°.
• Sibettinktur av sibet eller sibetolja: Brunfärgad sprit.
Löslighet • Sibet: Rent sekret är olösligt i vatten. I alkohol löses hälften, resten är olösliga fett- och vaxämnen.
• Sibetolja: Löslig i 95 % alkohol och eteriska oljor.
Innehåll Sibet: Det viktigaste doftämnet civeton finns också i mysk. Alkoholen civetol kan oxideras till civeton. Skatol (skitlukt) är oumbärligt i en del njutbara dofter.
• Sibet: Sekretet innehåller också vaxämnen, fett, lite fria fettsyror, kolesterol, squalen som bildas när fett omvandlas till kolesterol. Främmande ämnen silas bort vid extraheringen.
• Sibetolja och sibettinktur: Båda är alkoholutdrag och skillnaden mellan dem vag. Sibetoljan är normalt starkare än tinkturen. Ofta kallade kort och gott "sibet".
 
Doftämnen Sibet
Alkoholer     
civetol  
skatol  
Aldehyder  
Ketoner  
civeton  
Varianter • Sibet absolut: Ur sekretet extraheras en concrète och ur denna alkoholextraheras en absolut, en svartbrun tjock vätska som späds kraftigt med alkohol vid användning. Smakämne i mat och dryck.  
Ersättning
• Sekretet förfalskas redan i ursprungsländerna med allt som har smörig konsistens - vaselin, gummi arabicumgelé, honung, bivax, lullfett, kokosfett, smör, banan...
• Idag ofta ersatt med syntetiska mysker.
Hållbarhet Förvaras mörkt, svalt och lufttätt.
Inköp We don't sell, we tell!
Inget man hittar i svenska butiker.

Parfym

Doftbeskrivning
Extremt stark och äcklig lukt, god först i mycket stark utspädning.
Lik mysk men sötare, rökigare och skarpare.
Flyktighet
Som de andra animaliska doftämnena ambra, bävergäll och mysk är sibet en basnot och extremt effektiv fixatör; den minskar andras doftämnens flyktighet och förstärker och förändrar dem kvalitativt genom att ge dem liv och djup.
Redan så lite att det inte ens luktar sibet fixerar en doftblandning effektivt.
Användning
Ingår i 10 % av av dagens parfymer, särskilt orientdofter och rosdofter, i form av tinktur (0,1-0,2 % - 2,5-5 droppar i 100 ml parfym), någon gång som absolut (upp till 0,4 % - 10 droppar i 100 ml parfym). 

• Rumsparfym: Förr vanlig fixatör i luktpåsar, potpourrier och pomandrar som kramplösare, afrodisiakum och pestmedel.
• För luftvägarna, t. ex. i förkylningsångbad: Mest kramplösande är sibet när det inandas i form av varma ångor.
Doftens element
• Jord: I europeisk magisk praxis förknippas sibet med Saturnus (trä).

Massage Grundmurat rykte som afrodisiakum. En italiensk läkare som reste i Egypten under renässansen berättar att kvinnorna där smorde in underlivet med ambra och sibet för att öka samlagets njutning.
Sibet används i arabiska länder i hårvård och ögonbrynssmink.
Tinkuren var förr rätt vanlig i tvålparfym och fungerar oproblematiskt i varmrörd tvål.

Mat och dryck
Absolut av sibet används i mat och dryck av livsmedelsindustrin, t. ex. i desserter och godis (under 0,0014 %).
Invärtes bruk
Inte mycket använt i Europa som läkemedel, då ungefär som mysk som stimulerande medel, t. ex. potenshöjande. Gammalt läkemedel i Kina (smärtlindrande, kramplösande, lugnande m.m) som i modern tid i viss mån har ersatt mysk.
Giftighet Ingen känd giftighet.
Miljö Jakten och extraheringen hotar en del arter av sibetdjur.

  Recept
Recept I
(extrakt)

• Renad vinsprit (runt 51 % alkohol) - 160 ml (150 gram)
• Sibet (sekret) - 1 gram
• Pulveriserad irisrot eller liknande material - 1 gram
Sibet och irisrot stöts tillsammans i mortel. Får dra i sprit en månad varefter det filtreras kallt. Användning: Som mest 30-60 ml per liter parfym (3-6 %).
(Källa: Piesse 1857)
Anm. Irisroten är med för att hjälpa till att sönderdela sibeten. I liknande recept på mysk används socker.

Recept II
(tinktur)

Alkohol (51 %) - 1 liter (930 gram)
• Sibet (sekret) - 30 gram
Den sönderdelade drogen övergjuts med det mesta av alkoholen. Får stå 8-14 dagar. Dekanteras försiktigt från bottensatsen och filtreras. Filtret eftersköljes med resten av alkoholen för att hindra något av luktämnena att stanna kvar.
(Källa: Piesse 1857, Gaugin 1947)

Recept III
(förfixerad alkohol)

Alkohol - 50 ml
• Sibetolja - 10 droppar
Låt mogna en månad. Används som lösningsmedel med inbyggd fixatör i alkoholhaltiga parfymer.
(Källa: Aftel 2003)


Litteratur: Se t. ex. Aftel (2003), Gattefossé (1993), Kruskopf (1959), Nationalencyklopedins ordbok (1995), Naves (1947), Piesse (1857), Poucher och Howard (1974), Thompson (1928).
Nätpublikationer: European Commission: Cosing: Cosmetic ingredients and substances (2008 12 15).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/eosibet.html
Datum: 2021 12 08 - Uppdaterad: 2009 11 28
Cookieinfo
Made with a Mac