Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Hartser

Meckabalsam


Moderväxt
Meckabalsamträd (Commiphora gileadensis (L.) och många andra namn) - se där om trädet
Synonymer
Meckabalsam, opobalsam, Gileadbalsam, syrisk balsam Meckamyrra, afrikansk myrra, Somalimyrra, arabisk myrra, Jemenmyrra, medicinsk myrra
Farmakopénamn

Balsamum e Mecca, Balsamum de Mecha, Balsamum gileadense, Balsamum orientale, Balsamum aegyptiacum, Opobalsamum, Opobalsamum verum

Engelska namn
Mecca balm, balm of Mecca, balm of Gilead, balm from Gilead, balsam of Gilead, treacle of Gilead, balsam of Judea, Mecca myrrh, opobalsamum
Andra namn
Romanska språk
Balsamum (latin), Balsamum judaicum (nylatin), baume de Judé (franska)
Andra språk
Balsamon (grekiska), Mekkabalsam (tyska), arabialainen mirhami, gileadinpalsamipuu, gileadin palsami, mekkapalsami (finska)
Förväxlingsrisk
Opoponaxolja (Commiphora erythraea)
Myrraharts (Commiphora myrrha)
• Kanadabalsam, Gileadbalsam, Meckabalsam - från nordamerikansk gran
• Gileadbalsamknoppar - från balsampoppel (Populus balsamifera).

Tradition

Denna balsam är mytisk; före vår tideräkning ansedd som den bästa av alla. Den ska ha hört till de gåvor drottningen av Saba skänkte kung Salomo - drottningen levde mitt i myrraland - och tros ibland också ha varit Gamla Testamentets "stakte" i receptet på rökelse. Theofrastos (300-talet f. Kr.) kallar den bl. a. syrisk balsam. Priset i Grekland på hans tid var dubbla silverpriset. Omkring år 70 när Plinius skriver om trädet i Rom kostade balsamen 6 denarii per libra (330 gram).
Biblisk balsam
Rökelse, myrra och balsam är de tre doftande hartser som ständigt återkommer i Gamla Testamentet. Vad denna "balsam" är har det gissats en del på. De flesta har lutat åt 1) forntidens och antikens "meckabalsam" 2) som antas komma från någon art av myrra som idag är utdöd. 3) Dagens meckabalsamträd. Många osäkra antaganden alltså.
Och köparen blir nöjd
Att balsam nämns så ofta i Bibeln gjorde den omhuldad av den kristna kyrkan. Balsamen ingick i katolska kyrkans dopvatten och smörjelseolja tills den måste ersättas av perubalsam 1571. Den har också använts flitigt för världsliga ändamål inklusive matlagning och fanns t. ex. i Gustav Vasas krydkammare.
All handel med balsam uphörde på 1600-talet sedan de sista odlingarna i Egypten gått om intet. Mer eller mindre renhåriga ersättningsprodukter har därefter erbjudits världen - vill kunderna ha meckabalsam så ska de få meckabalsam. I början av 1900-talet kunde man i Kairo fortfarande stöta på gamla blyflaskor prydda med helgonbilder som använts för handel med sämsta sortens balsam kokt ur grenar av olika arter av myrra. I Egypten var då Meckabalsam, vad den nu bestod av, fortfarande ett högt skattat läkemedel. En bättre sort såld över Bombay utvanns genom snitt i bark och unga grenar på träd.
Farmakopéerna
Också svenska farmakopén har haft sin meckabalsam, i de fyra första upplagorna 1775-1790. Moderväxterna för olika sorters myrra var då fortfarande i stort sett okända och det är inte troligt att man visste mycket om vad som levererades.

Framställning
Balsamen med upp till 30 % eterisk olja rinner ut spontant ur bark och grenar och flödet ökas genom att man gör skåror i trädet.
Ursprung
Om trädet ännu finns så är det i myrraland i västra Arabien - östra Afrika.
Hartsen - en äkta balsam - är ljust gulbrun till orange som färsk; med tiden mörknar den och tjocknar. Enligt Plinius runt år 70 ska den vara rödaktig, lukta starkt när man gnuggar den och ha en mjuk smak utan minsta surhet. Därefter i kvalitet kommer vit och grön. Svart är sämst och ocksådåligt hållbar. Kring år 1400 berättades i Europa om balsamen:
 
Hedningarna förfalskar den på många sätt. Också köpmän och apotekare förfalskar den på många sätt och späder ut den, och det gör de för den större förtjänst detta ger. Men äkta balsam är tunnflytande och klar och har en behaglig smak och är gyllene. Men om den är tjock och röd är den inte äkta.
  Och så här kan man pröva varan:
 
• Tag en droppe balsam i handen och håll upp den mot solen, och om den är äkta står du inte ut med solens hetta länge för det känns som om den glöder i handen.
• Tag en droppe balsam på en kniv och sätt den mot en glödande eld. Om balsamen brinner är den äkta.
• Tag en silverkopp eller en bägare med getmjölk, rör om snabbt och häll i en droppe balsam. Om den är äkta, går mjölken genast ihop och på det sättet vet man att det är balsam.

• Ren och oförfalskad balsam tjocknar i varmt vatten och sjunker.
• Ger inga fläckar på tyg.
• Får mjölk att ysta sig.
  Den balsam som kallas meckabalsam i Europa idag är tunn och klar och blir med tiden grumlig och tjock och får terpentinlukt. Smaken är bittert kryddig, typisk för myrror.
• Både den eteriska oljan och balsamen är olösliga i vatten.
• Den eteriska oljan är löslig i 95 % alkohol och vegetabiliska oljor
, balsamen endast delvis så.
• Den eteriska oljan löser balsamen.
Innehåll Till oss kommer balsamen uppblandad men den är lätt att blanda med annat, berättar Theofrastos från Grekland på 300-talet f. Kr. Se Ersättning nedan för exempel på vad balsamen förfalskades med.
Varianter • Hartsextrakt
INCI-namn: Commiphora gileadensis bud extract (CAS-nummer: saknas)
Beskrivs i INCI-förteckningen som "mjukgörande" "extrakt av balsamens knoppar" (sic).
Ersättning • Meckabalsam: Det säljs fortfarande mycket "meckabalsam" trots att man inte vet vilken eller vilka av de ca 60 myrrasorterna som gav forna tiders meckabalsam eller om trädet existerar idag. Ersättes alltså bäst med myrraharts.
• Gileadbalsamknoppar: "Gileadbalsamknoppar" är propolis-rika och smärtstillande bladknoppar av balsampoppel (Populus gileadensis) som ingår i den engelska salvan Balm of Gilead.
De har inget med meckabalsam att göra förutom namnassociationen. Jämför extraktet ovan under Varianter.
• Förfalskningar: Plinius berättar om förfalskningar i Rom, som avslöjas av den bittra pepparsmaken och på att den flyter i varmt vatten: iblandning av oljor, harts av mastix och galanum, vax och honung.
Tjocka terpentiner: Barrträdsterpentiner, som också är äkta balsamer, har ofta givits namn på temat meckabalsam. Hit hör balsamen av kanadagran, även kallad balsamgran (Abies balsamea), som kan kallas både meckabalsam, gileadbalsam och kanadabalsam. Den kan naturligtvis inte ersätta meckabalsam.
Hållbarhet Förvaras mörkt, svalt och lufttätt.
Inköp We don't sell, we tell!
Ej i Sverige.

Doftbeskrivning
Den ursprungliga Meckabalsamens lukt jämfördes med citron och rosmarin. Theofrastos (300-talet f. Kr.) beskriver lukten som mycket stark och kraftig; man kände balsamen lång väg. Gammal balsam får lukt av terpentin.

Användning
En balsamtinktur på meckabalsam kan bli en utmärkt fixerande grundsprit i alkoholbaserad parfym.
Rumsdoft För rökelsemetoder med glöd eller låga, se under Rumsdoft på samlingssidan Hartser.
Hudläkemedel
Hippokrates (400-talet f. Kr.), Dioskorides och Plinius (båda runt år 70) beskriver utförligt hur balsamen användes i Grekland respektive Rom för att behandla sår och bett av vilda djur. På medeltiden var den populärt som skönhetsmedel, eller snarare kunde lite av varje marknadsföras som Meckabalsam. "Balm of Mecca" var t. ex. en berömd engelsk salva som användes som ansiktsmask
Hudreaktion Meckabalsam var känd redan på medeltiden för att kunna ge kraftiga hudreaktioner. Lady Mary Montagu, hustru till brittiske ambassadören i Turkiet, skrev hem 1716 om en salva hon prövat:
 
Vad gäller Mecka-salva, ska jag visst skicka dig lite men den är inte så lätt att få tag på som du tror och jag kan inte med gott samvete råda dig att använda den. Jag fick lite av den bästa sorten i present... Jag lade den på ansiktet och väntade mig fantastiska verkningar. Morgonen därpå var förändringen sannerligen fantastisk; ansiktet hade svullnat till otrolig storlek och var helt rött. I detta sorgliga tillstånd förblev det tre dagar... Sedan dess är mitt ansikte dock som vanligt.

Invärtes bruk
Balsamen hade från äldsta tid rykte som invärtes läkemedel mot det mesta och fick förstås efterföljare också där. Det engelska apoteksmedlet "Balsamum gileadense Salomonis" (Kung Salomons Gileadbalsam) var ett afrodisiakum och allmänt universalmedel. Det var en tinktur av vad man antog vara Meckabalsam samt kardemumma, kanel och hudretande spansk fluga.

Litteratur: Se t ex Gentz och Lindgren Lindgren (1946), Jönsson (1910), Jönsson och Simmons (1935), Lindgren (1918), Meyer (1952), Pharmacopoea Svecica I (1775), Plinius bok 12:LIV (1968), Strindberg (1974), Theofrastos bok 9 (1916). Hedningarna förfalskar den... : Schiltenberg (2005). Tag en droppe balsam... : Schiltenberg (2005). Vad gäller Mecka-salva...: Corson (1989), som citerar den anonymt utgivna skriften The Duties of a Lady's Maid: with Directions for Conduct, and Numerous Recipes for the Tolette (1825).
Nätpublikationer: Linné on line: Scented sap (2006 08 12). Henriette's plant info: Commiphora gileadensis (L.) (2006 08 12).
European Commission: CosIng: Cosmetic ingredients and substances (2008 10 29).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/eomeckabalsam.html
Datum: 2021 10 25 - Uppdaterad: 2008 10 31
Cookieinfo
Made with a Mac