Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Stärkelser och mjöler - Förtjockningsmedel

Arrowmjöl


Moderväxt
Arrowrot (Marantha arundinacea)
Synonymer
Arrowrotsmjöl, arrowstärkelse, arrowrotsstärkelse, marantastärkelse, bermudastärkelse
Farmakopénamn
Amylum marantae
Marantha arundinacea root extract ("an extract of the rhizomes of the arrowroot")
Engelska namn
Arrowroot starch, maranta starch
Andra namn
Romanska språk
Fécule d'arrow-root (franska)
Andra språk
Marantastärke (tyska)

Tradition
Denna amerikanska stärkelse började importeras till Europa i slutet av 1700-talet. Den från Bermuda vara den bästa. Sådan är sällsynt idag men namnet bermudastärkelse används om arrowstärkelse av bra kvalitet.
Farmakopéerna

Började användas medicinskt i Europa på 1830-talet och var officinellt i 1845 och 1869 års svenska farmakopéer. Före och efter det använde man stärkelser med längre europeisk tradition.
Framställning
Rotstocken (med ca 25 % stärkelse), inte äldre än ett år, tvättas, skalas, valsas till mos, lakas ur i vatten, slammas och soltorkas.
Ursprung
Amerika, Asien. Ännu på 1930-talet kom den bästa arrowstärkelsen från Västindien (Bermudas, Saint Vincent) men man hade redan då där börjat övergå allt mer till att odla kakao. Idag betecknar "Bermudasstärkelse" eller "Saint Vincentstärkelse" inte längre ursprung utan används som en allmän term för hög kvalitet.
Beskrivning
Vitt fint pulver. Kornen är trekantiga och kan variera rätt mycket i storlek, från 13 u (som vetestärkelse) till 70 u (som potatisstäekelse). Utan lukt, med god smak när det blandas med vatten till en deg. Starkt fuktupptagande. 
• Olösligt i vatten - bildar ett tjockflytande stärkelseklister.
Innehåll
Ca 85 % stärkelse (20 % amylos, ca 80 % amylopektin), resten i huvudsak vatten. Spår av fibrer, fett, socker, slemämnen.
Ersättning
Stärkelse av särskilt potatis eller ris.
• Därtill ur flera obesläktade växter kallade arrowrot - se där.
Hållbarhet
Håller sig obegränsat om det förvaras torrt (starkt hygroskopiskt = fuktupptagande). Så fort det rört ut i vatten måste blandningen konserveras.
Inköp We don't sell, we tell!
Finns i livsmedelsaffären för liten peng.

Rengöringsmedel
I ansiktsmasker för att rengöra och mjuka upp hyn - suger upp fukt och fett och lugnar huden. I växtländerna har man använt mosad färsk rotstock på sår av förgiftade pilar, skorpionbett och spindelbett för att dra ut giftet.
Förtjockningsmedel
Förtjockar vattenlösningar, eventuellt tillsammans med gelémedel som gelatin.
• Tjock stärkelseblandning: 1-1,5 %

Mat och dryck
Förr använt som mat för nervsvaga och som "närande barnmjöl". Idag förtjockningsmedel i såser.
Invärtes bruk
Som alla rena stärkelsepulver används arrowmjöl vid magbesvär, särskilt diarré. Tablettslagningsmedel.

Litteratur: Se t ex Gentz och Lindgren (1946), Jönsson (1910), Jönsson och Simmons (1935), Lindgren (1918).
Nätpublikationer: European Commission: CosIng: Cosmetic ingredients and substances (2008 06 15).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/arrowmjol.html
Datum: 2021 12 09 - Uppdaterad: 2009 10 5
Cookieinfo
Made with a Mac