Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Alkohol - Vikt och mått

Alkoholmått


När spriten kommer i blodet förvandlas den till promiller.

(skoluppsatsfynd ur Niels Vogel: De två första människorna på jorden var Hans och Greta; 1983)


 

Alkoholens många namn
"Alkohol", "svag sprit", säger receptet och där står man.  Vanligast: "Alkohol" = 91 %.  Alkoholhistoria
 
Period Medicinsk sprit (apotek)     volym %
1775-1901 Vinsprit, franskt brännvin, konjak Spiritis vini rectificatur, Spiritus vini rectificatissimus, Spiritus vini gallicus, Alcohol vini, Spiritis vini rectificatur, Spiritus vini rectificatissimus, Spiritus concentratissimus   50-55 %
1817-1869 Brännvin, bränt vin, sädessprit, renad sädessprit Spiritus ardens, Vinum adustum, Spiritus frumenti, Spiritus frumenti depuratus   46 %
1817-1978 Alkohol, sprit, stark sprit, koncentrerad sprit, koncentrerad alkohol, extra koncentrerad sprit Spiritus concentratus, Spiritus concentratissimus
Dehydrated alcohol
(USA)
  91 %
    Neutralalkohol, Primasprit (Tyskland)
Rectified spririt, neutral grain spirit, pure grain alcohol, PGA, grain neutral spirit, GNS, Ethyl alcohol 190 proof USP (USA)
  95 %
1901-1978 Absolut alkohol, vattenfri alkohol, etanol, koncentrerad sprit Alcohol absolutus, Alcohol absolutum, Ethanolum   99-100 %
1775-1901 Svag sprit Spiritus tenuis   50-55 %
1869-1978 Svag sprit Spiritus tenuis   50 %
1817-1908 Utspädd sprit Spiritus dilitus   64-65 %  
1908-1978 Utspädd sprit Spiritus dilitus   70 %
idag M-sprit 70 % receptvara   70 %
idag D-sprit 70 % receptvara   70 %
idag D-sprit 95 % receptvara   95 %
Period Dricksprit (öppen handel, Systembolag)     volym %
1849-1855 Sprit lagstadgad halt   allt över 49 %
1849-1855 Brännvin lagstadgad halt   35-48 %
1855-1888 Brännvin lagstadgad minimihalt   minst 46 %
1888-1905 Brännvin lagstadgad maximihalt   upp till 40 %
1906- Brännvin lagstadgad maximihalt   upp till 35 %
idag Absolut vodka, Svenskt brännvin     40 %
idag Absolut 100 beställningsvara   50 %
idag 60 Brännvin

beställningsvara

  60 %

Spädning
Volymprocent, v/v, alcohol by volume, ABV
Måttenhet inom EU enligt "ABV standard", t. ex. på svenska systembolag och apotek, och i USA. Mer exakt behöver man sällan vara. Två kom ihåg:
• Volymtalen blir alltid högre än vikttalen (50 % volym = 43 % vikt).
• Volymen minskar när alkohol blandas med vatten: 54 ml 100 % alkohol + 50 ml vatten = 100 ml, inte 104 ml. 100 ml 100 % alkohol + 100 ml vatten = 192 ml.
Viktprocent, w/w
I speciella farmaceutiska och tekniska sammanhang när stor exakthet krävs - sällan.
• Till hjälp: enkel formel för beräkning av procent.
 
99 % volym (99 % vikt)
100 ml = 79 gram. 100 gram = 123 ml
Absolut alkohol (Spiritus concentratuspå svenska spotek 1901-1978 
95 % volym (94 % vikt) 100 ml = 81 gram. 100 gram = 123 ml   
91 % volym (87 % vikt) 100 ml = 83 gram. 100 gram = 120 ml   Alkohol (Spiritus concentratuspå svenska spotek 1817-1878
Spädning till 90 % alkohol:  
100 ml 95 % alkohol + 5 ml vatten = 105 ml 90 % alkohol  
90 ml 95 % alkohol + 10 ml vatten = 100 ml 90 % alkohol  
70 % volym (63 % vikt)  100 ml = 89 gram. 100 gram = 112 ml   Utspädd sprit (Spiritus dilitus) på svenska spotek 1908-1978
Spädning till 70 % alkohol:  
73 ml 95 % alkohol + 27 ml vatten = 100 ml 70 % alkohol  
100 ml 90 % alkohol + 31 ml vatten = 131 ml 70 % alkohol  
78 ml 90 % alkohol
+ 22 ml vatten
= 100 ml 70 % alkohol
 
65 % volym (57 % vikt) 100 ml = 90 gram. 100 gram = 111 ml Utspädd sprit (Spiritus dilitus) på svenska apotek 1817-1908
Spädning till 65 % alkohol:  
68 ml 95 % alkohol + 32 ml vatten = 100 ml 65 % alkohol  
60 % volym (52 % vikt) 100 ml = 91 gram. 100 gram = 110 ml 60 Brännvin på dagens Systembolag
Spädning till 60 % alkohol:  
63 ml 95 % alkohol + 37 ml vatten = 100 ml 60 % alkohol  
100 ml 90 % alkohol + 54 ml vatten = 154 ml 60 % alkohol  
66 ml 90 % alkohol + 34 ml vatten = 100 ml 60 % alkohol  
100 ml 70 % alkohol + 18 ml vatten = 118 ml 60 % alkohol  
85 ml 70 % alkohol
+ 15 ml vatten
= 100 ml 60 % alkohol
 
50 % volym (43 % vikt) 100 ml = 92 gram. 100 gram = 109 ml   Svag sprit (Spiritus tenuis) på svenska apotek 1775-1978; Absolut 100 på dagens Systembolag
Spädning till 50 % alkohol:  
52 ml 95 % alkohol + 48 ml vatten = 100 ml 50 % alkohol  
100 ml 90 % alkohol + 85 ml vatten = 185 ml 50 % alkohol  
55 ml 90 % alkohol + 45 ml vatten = 100 ml 50 % alkohol  
100 ml 70 % alkohol + 42 ml vatten = 142 ml 50 % alkohol  
70 ml 70 % alkohol
+ 30 ml vatten
= 100 ml 50 % alkohol
 
40 % volym (33 % vikt) 100 ml = 95 gram. 100 gram = 105 ml Absolut vodka, Svenskt brännvin på dagens Systembolag
Spädning till 40 % alkohol:  
100 ml 90 % alkohol + 140 ml vatten = 240 ml 40 % alkohol  
100 ml 70 % alkohol + 78 ml vatten = 178 ml 40 % alkohol  
25 % volym (21 % vikt) 100 ml = 97 gram. 100 gram = 104 ml  
Spädning till 25 % alkohol:  
63 ml 40 % alkohol + 37 ml vatten = 100 ml 25 % alkohol  
75 ml 40 ml alkohol + 40 ml vatten = 100 ml 25 % alkohol  
20 % volym (16 % vikt) 100 ml = 98 gram. 100 gram = 102 ml    
Spädning till 20 % alkohol:  
50 ml 40 % alkohol + 50 ml vatten = 100 ml 20 % alkohol  
15 % volym (12 % vikt) 100 ml = 98 gram. 100 gram = 102 ml   minimum för konservering av vätskor
Spädning till 15 % alkohol:  
37 ml 40 % alkohol + 63 ml vatten = 100 ml 15 % alkohol  
10 % volym (8 % vikt)  100 ml = 99 gram. 100 gram = 101 ml  
Spädning till 10 % alkohol:  
14 ml 70 % alkohol + 86 ml vatten = 100 ml 10 % alkohol  
25 ml 40 % alkohol + 75 ml vatten = 100 ml 10 % alkohol  

Grader och streck
Alkoholstyrka mättes i Sverige in till början av 1900-talet i gradmått. Nedanstående skala gällde 1849. Efter ett kort mellanspel med volymprocent under andra halvan av seklet gick man tillbaka till en gradskala som var nästan identisk med den gamla. Ett streck = en grad. För varje grad ökar volymen med 2,5 %.
Sverige 24° = 94 % volym
20° = 84 % volym
16° = 74 % volym
12° = 64 % volym
11° = 61,5 % volym
10° = 59 % volym
9° = 56,5 % volym
8° = 54 % volym
7° = 51,5 % volym
6° = 49 % volym
5° = 46,5 % volym
4° = 44 % volym
3° = 41,5 % volym
2° = 39 % volym
1° = 36,5 % volym
0° = 34 % volym

Gay Lussac
Frankrike Gay Lussac = volymprocent, t. ex. 50° Gay Lussac = 50 % volym

Proof
Storbritannien, USA
Storbritannien t.o.m. 1979
"100 degrees proof spirit"
USA
"100 proof spirit"
EU, USA
Alcohol by volume, ABV

Alcohol by weight
  175° proof 200 proof 100 % volym 100 % vikt
  173° proof 198 proof 99 % volym 99 % vikt
  166° proof 190 proof 95 % colym 94 % vikt
  159° proof 182 proof 91 % volym 87 % vikt
  158°proof 180 proof 90 % volym 86 % vikt
  122° proof 140 proof 70 % volym 63 % vikt
  114° proof 130 proof 65 % volym 57 % vikt
  112° proof 128 proof 64 % volym 56 % vikt
  105° proof 120 proof 60 % volym 52 % vikt
  100° proof 114 proof 57 % volym 49 % vikt
  100° proof - proof på alkoholstyrka: krut i spriten kan antändas  ▲Over proof (OP)  ▼Under proof (UP)
  88° proof 100 proof 50 % volym 43 % vikt
  84° proof 96 proof 48 % volym 41 % vikt
  80° proof 92 proof 46 % volym 39 % vikt
  70° proof 80 proof 40 % volym 33 % vikt
  44° proof 50 proof 25 % volym 21 % vikt
  35° proof 40 proof 20 % volym 16 % vikt
  26° proof 30 proof 15 % volym 12 % vikt
      10 % volym  

Litteratur: Se t ex Berlin (1849), Berlin (1851), Gaugin (1947), Gentz och Lindgren (1946), Lindgren (1918), Ljungdahl (1953), Nordiska farmakopén I (1961-1965), Odelberg (1967), Pharmacopoea Svecica I (1775), Poucher och Howard (1974), Svanberg (1948), Svenska farmakopén VIII (1901), Svenska farmakopén IX (1908), Svenska farmakopén X (1925).
• Artiklar: 1888 års riksdag och helsovården (Helsovännen 1888:11). Svagare bränvin (Helsovännen 1888:20). Vodka: styrkan sitter inte i varumärket (Göteborgs-Posten Två Dagar 2003 04 12).
Nätpublikationer: Felter och Lloyd (1898, 1900): King's American Dispensatory (2003 12 22). Projekt Runeberg: Cleve (1883): Kemiskt handlexikon (2008 07 07). Systembolaget (2008 07 09).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/alkoholmatt.html
Datum: 2021 12 02 - Uppdaterad: 2010 02 15
Cookieinfo
Made with a Mac