Shenet
Växter Råvaror Recept Referens Sök Forum Kontakt Hem
Förtjockningsmedel

Alginater


Moderväxt
Kelp = brunalger (arter av Laminaria, Macrocystis)
Synonymer
1.1) Alginsyra
2) Salter av alginsyra
2.1) Natriumalginat
2.2) Kaliumalginat
2.3) Ammoniumalginat
2.4) Kalciumalginat
3) Estrar av alginsyra
3.1) Propenylglykolalginat,
alginsyrans propylenglykolestrar, 1,2-Propylenglykol-alginat
Farmakopénamn
1.1) Acidum alginicum
2.1) Natrii alginas
1.1) E 400 Alginsyra
2.1) E 401 Natriumalginat
2.2) E 402 Kaliumalginat
2.3) E 403 Ammoniumalginat
2.4) E 404 Kalciumalginat

3.1) E 405 1,2-Propylenglykol-alginat
CAS-nummer 1.1) 9005-32-7
2.1) 9005-38-3, 57606-04-9
2.2) 9005-36-1
2.3) 9005-34-9
2.4) 9005-35-0
3.1) 9005-37-2
1.1) Alginic acid
2.1) Algin
2.2) Potassium alginate
2.3) Ammonium alginate
2.4) Calcium alginate
3.1) Propylene glycol alginate
Engelska namn

1.1) Allginic acid
2) Salts of alginic acid
2.1) Sodium alginate, alginic acid, sodium salt, algin, Manucol
2.2) Potassium alginate, alginic acid, potassium salt
2.3) Ammonium alginate, alginic acid, ammonium salt
2.4) Calcium alginate, calcium salt
3) Esters of alginic acid
3.1) Alginic acid, ester with 1,2-propanediol, propane-1,2-diol alginate, propane-1,2-diol alginate

Andra namn
Romanska språk
1.1) Acide alginique (franska)
Nordiska språk

1.1) Alginsyre (danska)
2.1) Natriumalginat (danska)
2.2) Kaliumalginat (danska)
2.3) Ammoniumalginat (danska)
2.4) Calciumalginat (danska)
Andra språk
1.1) Alginsäure (tyska)

Tradition
Brunalger har använts länge som bl. a. livsmedel, läkemedel och jordförbättringsmedel. Extraherade alginater ur dem har använts några årtionden i livsmedel och kosmetika. På 1990-talet var världsproduktionen av geléämnen från alger 60.000 ton om året, varav drygt 40 % var alginater från brunalger, resten karragen och agar-agar från rödalger.
Farmakopéerna
1.1) Alginsyra är upptaget i den europeiska farmakopén.
2.1) Natriumalginat likaså.
Framställning Strikt talat är endast alginsyrans salter alginater men termen används också om hela gruppen: alginsyra, dess salter och dess estrar. De finns i alla brunalger; i en del arter utgör de 30-45 % av torrvikten.
1.1) Alginsyra: Framställs ur algin som är ett kolhydrat i brunalger. Algerna tvättas och extraheras med soda eller andra alkaliska lösningsmedel. Man får en slemmig vätska varur alginsyran kan fällas ut med hjälp av syror.
2) Alginsyrans salter: Fälls ut ur alginsyra med alkalier.
3.1) Propylenglykolalginat: Alginsyra förestrad med propylenglykol.
Ursprung
De största producenterna är Kina (25 %), Skottland (20 %), Norge (15 %) och Japan (5 %). Resterande 35 % extraheras i bl. a. USA, Kanada och Frankrike.
Beskrivning
1.1) Alginsyra: Ett vitt till ljust gulbrunt pulver, luktlöst eller nästan luktlöst.
2.1) Natriumalginat: Ett vitt, gråvitt till ljust gulbrunt pulver, så gott som luktlöst.
3.1) Propylenglykolalginat: Ett vitt till gulaktigt pulver, så gott som luktlöst
.

1.1) Alginsyra: Olösligt i vatten men sväller och bildar gelé. Mycket svårlösligt i alkohol (flera tusen delar alkohol krävs).
2.1) Natriumalginat:
Löses långsamt men helt i vatten och ger ett klart luktlöst gelé. Löses också i utspädd sprit (max 30 % alkoholhalt).
2.2) Kaliumalginat: Vattenlösligt.
2.3) Ammoniumalginat: Vattenlösligt.
2.4) Kalciumalginat: Praktiskt taget olösligt i vatten men lösligt i saltvatten.
3.1) Propylenglykolalginat: Lättlösligt i vatten.

pH och inkompatibiliteter
1.1) Alginsyra: En 3 % uppslamning i vatten får starkt till måttligt sur reaktion (pH 1,5-3,5). Gelé tål viss tillsats av surt.
2) Alginsyrans salter ger i vattenlösning svagt sur till svagt alkalisk reaktion (pH 4-10). Försvagar gelé av agar-agar.
2.1) Natriumalginat: Vid måttligt surt (pH under 3) fälls alginsyra ut. Kan fungera dåligt ihop med alkohol (alkoholhalt över 5 %) liksom med salt (över 4 %).
3.1) Propylenglykolalginat: T
ål surt bättre än andra alginater; ner till pH 2,6 utan att geléet förstörs.

Innehåll
Alginater blandas med varandra för att passa olika behov, t. ex. olika löslighet och geléringsförmåga vid olika temperaturer och geléets fasthet. Andra ämnen som alkohol och borax tillsätts också för att standardisera egenskaperna. Eftersom alginater drar till sig tungmetaller ska man se till att få kontrollerad vara.
1.1) Alginsyra: Huvudsakligen guluron- och mannuronsyra.
2) Alginsyrans salter: Kan fås så gott som 100 % rena.

3.1) Propylenglykolalginat: Propylenglykol (ca 64 %), alginat (ca 36 %).
Varianter 2) Salter av alginsyra: Det finns många varianter av alginater. Ett 15-tal förekommer i kosmetika, de flesta salter av alginsyra som används som konsistensmedel.
Ersättning
• Mindre behandlade extrakt som karragenan och agar-agarpulver.
• Obehandlad alg som agar-agar, karragen och kelp.
Hållbarhet Alginater har närmast obegränsad hållbarhet om de förvaras skyddat för fukt. Färdigt gelé måste konserveras.
2.1) Natriumalginat: I Japan har man funnit att spray med 0,2 % natriumalginat är effektivt mot vissa svampsorter som angriper lagrat ris.
Inköp We don't sell, we tell!
Inget man hittar i butik.

Hudvård Hudläkemedel
2.4) Kalciumalginat: Har kommit till användning i sjukvård som inneslutande omslag på brännsår och svåra hudskador. Ny frisk vävnad växer lätt kring fibrerna. Lagret är också lättare att ta bort (med saltlösning) än andra täckande medel.
Förtjockningsmedel
Förtjocknings- och stabiliseringsmedel i vattenhaltiga preparat. I ansiktsmasker som ska dras av - alginaterna bildar en tunn film.

Gelé, lotion, mager kräm: ca 1 % ger gräddliknande konsistens
Konsistensmedel i schampo, balsam och hårgeléer. Kan förtjocka sockertensider utan problem.
2.1) Natriumalginat: Används mycket som gelémedel i tandkräm.

Mat och dryck

Alginater får tillsättas utan mängdbegränsningar i alla livsmedel som får innehålla tillsatser. De används som förtjocknings- och stabiliseringsmedel i t. ex. glass, frysta desserter, marmelad och ketchup.
1.1) Alginsyra (E 400 Alginsyra): Används t. ex. i glass (upp till 1 %).
2.1) Natriumalginat (E 401 Natriumalginat): Den mest använda alginaten, särskilt i glass (1 %).
2.2) Kaliumalginat (E 402 Kaliumalginat)
2.3) Ammoniumalginat (E 403 Ammoniumalginat)
2.4) Kalciumalginat (E 404 Kalciumalginat): Mycket använd, särskilt i glass (1 %).
3.1) Propylenglykolalginat (E 405 Propylenglykolalginat): Särskilt i surt (läsk, salladsdressing), sött (glass, godis) och sådant som margarin och majonnäs och för att stabilisera ölskum.

Invärtes bruk
Används i magmediciner och bantningsmedel - de förtjockar maginnehållet. I Kina har de använts i cancerbehandling.
2.1) Natriumalginat: Kelps rykte för att dra radioaktiva ämnen ur kroppen har fått belägg i försök med natriumalginat, som hämmar upptag i kroppen av tungmetaller (bly, strontium-90). Tungmetallerna byts ut mot alginaternas natrium som sedan försvinner ut genom tarmen (alginaterna bryts inte ner utan passerar osmälta).Tros vara användbart vid kvicksilversanering.
2.4) Kalciumalginat: Används (liksom i viss mån natriumalginat) invärtes som blodstillande medel - blodet förtjockas genom gelbildning.
Giftighet
Ogiftiga. Stora doser är laxerande. Eftersom de mängder man får i sig med mat är så små anser FAO/WHO inte att de innebär några hälsorisker och har inte givit någon rekommendation om acceptabelt dagligt intag (ADI).
3.1) Propylenglykolalginat: Acceptabelt dagligt intag (ADI) beräknas till runt
70 mg per kilo kroppsvikt, alltså runt 4.900 mg (4,9 gram) för en person på 70 kilo.
Miljö
Alginater antas vara lätt nedbrytbara.
1.1) Alginsyra: KRAV-godkänt emulgerings / stabiliserings / förtjockningsmedel.
2.1) Natriumalginat: KRAV-godkänt emulgerings / stabiliserings / förtjockningsmedel.
2.2) Kaliumalginat: KRAV-godkänt emulgerings / stabiliserings / förtjockningsmedel.

Litteratur: Se t ex Jönsson och Simmons (1935), Ljungdahl (1953), Meyer (1952), Poucher och Howard (1974), Reynolds (1996), Svanberg (1948). Som livsmedelstillsats: Hanssen (1986), Livsmedelsverket (1998), Nilsson (2007), Nilsson (2208), SLV FS 1999:22, Zinck och Hallas-Møller (2005).
Nätpublikationer: National University of Ireland: Seaweed Site (2005 10 23). European Commission: CosIng: Cosmetic ingredients and substances (2008 06 15). Livsmedelsverket: E-nummernyckeln (2009 02 13).

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/alginater.html
Datum: 2021 10 25 - Uppdaterad: 2009 11 5
Cookieinfo
Made with a Mac