Shenet
Växter Råvaror  Referens Sök Forum Kontakt Hem
Eteriska oljor - Extrakt

Concrèter, absoluter och resinoider
Concrèter och absoluter: Cassie - Frangipani - Hyacint - JasminKaprifol - Labdanum - Lindblom - Mimosa - Nejlika - Orangeblom - Ros- TuberosVanilj - Viol
Resinoider (hartsoljor): Benzoin - Ekmossa - LiquidambarOpoponax - Perubalsam - Sibet - Styrax - Tolubalsam - Tonkaböna - Trämossa


Synonymer
1.1) Concrète
1.2) Absolut, pomadaabsolut, enfleurageabsolut, blomsterolja, extrakt
2) Resinoid, hartsolja, hartsextrakt, aromämne
Farmakopénamn
2) Resinoid
Engelska namn
1.1) Concrète
1.2 ) Absolute, absolut, floral absolute, absolut flower oil, absolute essence, super-essence, essences absolutes, absolut concentrate, natural product without waxes, natural perfumes without waxes, absolute from enfleurage, absolute from pommade
2) Resinoid, absolute essence resinoid
Andra namn
Romanska språk
1.1) Concrète
1.2) Absolu, absolute, essence absolute, essence florale, volatile-solvent essence, produit naturel sans cire, parfum naturel sans cire, PNSC, absolute de pomade, essence absolute de pommade, absolute ex pomade (franska)
2) Résinoide (franska)
Andra språk
2) Resinoid (tyska)
Förväxlingsrisk
Eteriska oljor - destillerade
Pomador - doftutdrag med fett
Örtoljor - doftutdrag med olja
Kådor, hartser, balsamer - kan vara råvaran
Extrakt - många typer finns

Tradition
Alkohol som lösningsmedel
Äldre tiders alkohol med 45-50 % alkoholhalt klarade av att extrahera torra växtdelar som hartser, frön och ved till resinoider. Färska blommor och blad är svårare. Fukten späder ut alkoholen så att doftämnena löses dåligt samtidigt som ämnen som man inte alls vill ha med kan börja lösas. Först i slutet av 1800-talet gick det att få fram tillräckligt stark alkohol i tillräckligt stora mängder - se under alkoholens historia. Ett annat problem var att det inte fanns någon tillförlitlig metod att mäta alkoholhalten. Fram till 1820-talet när en första rimligt pålitlig mätare uppfanns var det närmast ett lotteri att alkoholextrahera.
1.1) Concrète
Redan 1835 hade man prövat eter som lösningsmedel men experimentet glömdes bort. 1856 experimenterade man med kloroform, bensen, etanol (vanlig alkohol), metanol (träsprit) och flera andra men inte heller de gav några glädjeresultat. Allt ändrades med de nya medlen från petroleumindustrin. Petroleumeter och bensen började användas på allvar på 1860-talet och aceton några år senare. På 1870-talet hade firmor i Grasse utvecklat tekniken därhän att man kunde extrahera concrète som blev helt löslig i alkohol. Många andra lösningsmedel har prövats sedan dess men man har alltid återgått till petroleumprodukterna, särskilt petroleumeter.
1.2) Absolut
1905 kunde fransk parfymindustri för första gången leverera avfärgad absolut - doftolja ur färska, känsliga blommor som förut varit omöjliga att extrahera med alkohol eller för att de inte tålde värmen vid destilering. Man lärde sig också extrahera tjocka pomador till flytande pomadaabsoluter (den tålmodige kan pröva själv - recept ges nedan). De närmaste 15 åren anlades nära 20 utvinningsfabriker i Frankrike, Bulgarien, Italien och gamla franska kolonier som Egypten (jasmin), Réunion (ylang-ylang), Algeriet och Marocko (ros, ekmossa), Palestina och Libanon (cassie, pomeransblommor). Idag görs mycket lite absolut i Frankrike men företagen i andra länder är ofta franska. Särskilt parfymhuset Patou är känt för sina absoluter.
Framställning
1.1) Concrète
1.2) Absolut
Råvaror
• Blommor: Blommor är mest eftertraktat att extrahera men också svårast. De innehåller 80-90 % vatten så mycket doft försvinner med vattenångorna vid destillering och värmen förstör också många doftämnen. Värmekänsliga blommor (ros, jasmin, cassie, mimosa, nejlika, tuberos, ylang-ylang, viol) lämpar sig därför väl för extrahering till concrète och absolut. Blombladen måste extraheras snabbt efter plockningen och får inte brytas sönder eller skadas; det ger visserligen mer concrète i första extraheringssteget men den kommer också att innehålla mer vax. Se t. ex. cassie absolut, frangipani absolut, hyacint absolut, jasmin absolut, kaprifol absolut, lindblom absolut, mimosa absolut, nejlika absolut, orangeblom absolut, ros absolut, tuberos absolut, viol absolut.
• Gröna blad (60-80 % vatten) tål sönderdelning bättre.
• Hela örter: Hela blommande örtstånd av t. ex. lavendel, lavandin och muskatellsalvia (50-65 % vatten) skärs i 4-5 cm långa bitar.
• Torra och hårda växtdelar: Rötter, frön (vanilj absolut), lavar (>ekmossa resinoid), hartser (labdanum och cistus absolut av harts respektive hel torkad växt).
• Bär och frukter: De flesta har prövats under 1900-talet, till och med banan.
• Animaliska ämnen: De fyra klassiska doftämnena ambra, bävergäll, sibet och mysk.
• Vätskor: Också vätskor kan extraheras, t. ex. pressade citrusskalsoljor som extraheras för att bli terpenfria, hydrolat från destilleringar, t. ex. rosenvatten och pressade växtsafter och fruktkoncentrat.
Lösningsmedel
• Petroleumprodukter: Kokar vid lägre temperatur än vatten (bensen vid 80°, hexan vid 69°, petroleumeter vid 50°) och skadar därför värmekänsliga råvaror som blommor, gröna blad och hela örter och deras doftämnen mindre. Till de yngre lösningsmedlen hör cigarettändargasen butan som görs flytande genom tryck och ger mycket naturtrogna dofter (butaflors). Av hårdare råvaror, som annars mest extraheras med alkohol, ger petroleumprodukterna bättre resultat bara med myrraharts; där kan bensen ge 50-75 % av ursprungsvikten.
• Koldioxid: Det senaste lösningsmedlet är koldioxid, som kan användas helt utan värme och löser också fettlösliga ämnen.  
Alkohol: Till hartser och animaliska ämnen används normalt alkohol, men ibland kan bensen användas till bävergäll och aceton till sibet.
Framställning 1.1) Extrahering till concrète
• Blommor och blad extraheras i ett slutet system i stora kärl som ser ut ungefär som stora perkulatorbryggare. Råvarorna läggs på nät som staplas och lösningsmedlet rusar igenom materialet. Hartser och animaliska ämnen extraheras vamt (40-50° upp till kokpunkten) en eller två gånger.
Bilden t.h: Jasminblommor lyfts ur behållaren efter extrahering (Indien).
Kvar i behållaren har man en tjock smörja (concrète) som väger kanske 2 % av blads och örters ursprungsvikt, 0,25 % av blommors, 0,5 % av hydrolats. Växtsafter ger mycket lite.
• Smörjan filtreras från växtdelar som lossnat.
• Med en efterföljande destillering går det flyktiga lösningsmedlet bort. Man får kvar en nästan fast concrète (sällan över 0,2 % av blomvikten) innehållande runt 55 % eterisk olja och resten vax- och fettämnen. Vaxerna bevarar doftämnena, så vid behov kan concréten lagras i åratal utan att doften tar skada.

  1.2) Tvättning till absolut
• Concrèten skakas ("tvättas") tvättas med alkohol i upp till ett dygn, vilket löser den eteriska oljan men inte vax- och hartsämnena som är olösliga.
• Omrörning och därefter nedkylning till 0° C eller frysning ner till -15° löser de lättlösligare delarna av vaxerna, som filtreras bort vid 50° .
• Sist destilleras alkoholen bort.
Av blad- och örtconcrète får man kvar kanske 30-85 % vad concrèten vägde från början, av blomconcrète 10-70 %. Räknat på råvarornas ursprungliga vikt blir det ofta bara tiondelar av procent kvar.
Framställning
2) Resinoid
Råvaror
• Torra och hårda växtdelar: Skal, rötter, frön (tonkaböna resinoid, vanilj resinoidj), lavar (ekmossa resinoid, trämossa resinoid), hartser (benzoin resinoid, liquidambar resinoid, opoponax resinoid, perubalsam resinoid, tolubalsam resinoid, styrax resinoid).
• Animaliska råvaror: Se t. ex. sibet resinoid.
Lösningsmedel
Alkohol: Vanlig 95-96 % icke denaturerad alkohol (etanol) eller träsprit (metanol).
Extrahering till resinoid
De torra växtdelarna sönderdelas eller fuktas - rötter och ved hackas (vetivert  i 1-2 cm bitar) eller pulveriseras (irisrot), frön krossas men mals inte eftersom det alstrar värme. Efter extraheringen dunstas alkoholen bort. Utbytet är relativt stort: Ur bensoeharts kan man få ut 80-95 % av hartsvikten i form av resinoid, hartser i övrigt 20-35 %, sibet 45-90 %, tonkabönor 20-30 %, vaniljstång 15 %, ekmossa 3-15 %, citrusskal 2 %.
Beskrivning
1.1) Concrète: Vaxig eller smörig massa.
1.2) Absolut: Flytande eller halvflytande ända till fast, vanligen mörk.
2) Resinoid:Alltid tjockare och mörkare än destillerad eller pressad eterisk olja av samma material - vanligen en tjock och mörk smörja som måste spädas för att bli flytande, ibland helt fast .
Absoluter och resinoider är tyngre än destillerade och pressade eteriska ojor: 100 ml väger ca 100 gram. 1 ml = ca 20 droppar.
• Concrèter, absoluter och resinoider är alla olösliga i vatten.
• Alla löses mer eller mindre i vegetabiliska oljor: Concrèter sämst, absoluter så gott som helt, resinoider delvis.
• Alla löses också mer eller mindre i alkohol: Concrèter lämnar en bottensats (det lösta som kan filtreras av är i princip absoluten). Absoluter löses bäst, men eftersom de alltid innehåller lite olösliga vaxer och fett löses inte ens den renaste absolut lika lätt som destillerade eller pressade eteriska oljor. Resinoider löses delvis.
Innehåll
1.1) Concrète
Upp till 80 % av smeten är eterisk olja, nästan fri från terpener. Resten är vax och fett som tvättningen till absolut ska ta bort så mycket som möjligt av.
1) Absolut
Eterisk olja, alkohol (1-2 %) samt vax, fett och färgämnen - lite blir alltid kvar hur mycket man än renar. I en del absoluter bildas färgämnen av lösningsmedlet och måste renas bort extra (ångdestillering, belysning, behandling med etylengykol) men lite finns alltid kvar även i avfärgad absolut. Därtill lösningsmedel; i tjocka absoluter för att få dem flytande (25-50 %), i tunna ibland också som utspädningsmedel för att standardisera styrkan.
2) Resinoid
Eterisk olja, vax, fett och och en del andra ickeflyktiga ämnen som gör resinoiden tjock och fungerar fixerande på doften. Därtill rester av alkohol från extraheringen, i tjocka resinoider tillsats av lösningsmedel (25-50 %) för att göra dem flytande och i tunna ibland också för att standardisera styrkan. Ett vanligt lösningsmedel i resinoider är skabb- och lusmedlet bensylbensoat.
Tillsatser
• Tillsatser i råvaran: Concrèter, absoluter och resinoider behandlas i många fler steg som kan manipuleras än destillerade och pressade eteriska oljor. Det är t. ex. lättare att fuska med råvarorna, som ibland inte ser mycket ut för världen. Det är svårt att bedöma renheten i något som mest ser ut som ett lass jord.
• Rester från extraheringen: Det är på grund av resterna av lösningsmedel som de flesta aromaterapeuter inte använder absoluter och resinoider. Absolut extraherad med koldioxid, som sägs bli fri från både alkohol, vax och fett, kommer kanske att accepteras i framtiden men de är fortfarande så dyra att de knappt tillverkas.
• Tillsatser efter extraheringen: Tillsatta lösningsmedel är svårare att komma förbi; de behövs för att få oljan hanterbart flytande. Som bedräglig kan sådan tillsats räknas bara om den förtigs.
Varianter
• Varianterna är otaliga eftersom extraheringen sker i många steg som lätt kan bli fler - en extra extrahering där eller en destillering där för att ta bort färg, förebereda för nästa steg, göra extraktet lagertåligare, få ihop en särskild doftvariant...
• INCI-listan över godkända termer i europeisk kosmetika upptar endast två absoluter: av hartsen frankincense och blad av läkeverbena. Det närmaste man kommer är "extract", som används ofta utan närmare specifikation och därför kan betyda nästan vad som helst.
Ersättning
1.2) Absolut
Några få blommor kan både destilleras till eterisk olja och extraheras till absolut och parfymörer har bestämda åsikter om vad det ena och det andra passar bäst till. Se t. ex. ros otto och ros absolut och pomeransblommans neroli och orangeblom absolut.
Hållbarhet
Absoluter och resinoider är hållbarare än destillerade och pressade eteriska oljor - vaxerna fixerar doftämnena.
Inköp We don't sell, we tell!
Absoluter är generellt dyrare än eteriska oljor.

Doftbeskrivning
1.2) Absolut: Lukten blir annorlunda än när samma råvara destilleras - kraftigare, fylligare, rundare och fetare. Den låga temperaturen vid extraheringen ger vanligtvis också en mer äkta och oförstörd doft.
Flyktighet
Ofta basnoter och bra fixatörer.
Användning
Concrèter kan användas i fasta parfymer, medan absoluter och resinoider i flytande. För parfymindustrin är deras främsta nackdel att de ger färg åt blandningarna.
De små mängderna vax och fett i absoluter och resinoider gör att extrakten vanligtvis ger fläckar på papper och tyg och kan täppa till elektriska luftfuktare.
Concrèter, absoluter och resinoider färgar krämer och andra beredningar mer än destillerade och pressade eteriska oljor.
Absoluter och resinoider används sällan eller aldrig i aromaterapeutisk massage; se ovan under Innehåll.
Oblandade absoluter och resinoider är opraktiska i badet men kan ha visst underhållningsvärde - dropparna flyter inte ut på ytan som eteriska oljor utan sjunker till botten som små kulor.
Hudreaktion Risken för allergiska och andra reaktioner är större med absoluter och resinoider än med destillerade och pressade eteriska oljor.
Eteriska oljor A-Ö Historia - Destillering och pressning - Extrahering - Köpa - Förvara
Beskrivning - Innehåll - Isolerade kemiska ämnen - Essenskopior
Användningsområden - Doftblandning - Dofttyper - Giftighet - Hudreaktioner

  Recept
Recept I
(pomadaabsolut)
Pomada 24 (blommorna ersatta 24 gånger) av rosor - 100 gram
• Renad vinsprit (runt 51 % alkohol) - 1 liter
Pomadan får dra i spriten till ett extrakt (esprit de rose) som är överlägset det man får om man sätter eterisk olja till alkohol. Alkoholen dunstas sedan av till en pomadaabsolut.
(Källa: Piesse 1857)
Anm. Djurhållare med blomsterträdgård och gott om sprit kan göra absolut från scratch: Rena talg - gör pomada med den och doftande blommor - dra ut ett pomadaextrakt med alkohol - dunsta av till en pomadaabsolut.
Recept II
(absolut de pomade)
Pomada
Alkohol
Pomadan får dra i alkoholen i upp till en vecka och kyls ner till -20 °. Alkoholen drar till sig den mesta doften. Fettet filtreras bort och alkoholen ångas bort. Kvar blir doftämnena.
(Källa: Okänd 1999)

Litteratur: Se t ex Bolin och Gustaver (1960), Gattefossé (1993), Jones (2010), Kruskopf (1959), Lawless (1992), Naves (1947), Piesse (1857), Thompson (1928), Ullmark (1997).
Nätpublikationer: CosIng: Cosmetic ingredients and substances (2008 06 15).
• Foto: Christopher McMahon.

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/ravaror/absolut.html
Datum: 2021 10 25 - Uppdaterad: 2010 09 24
Cookieinfo
Made with a Mac